Dokument listade efter årtal

Vår samling av svenska partiprogram och valmanifest sträcker sig från 1897 fram till idag. Här listas dokumenten efter årtal, med det senaste först.

2024

v
Vänsterpartiets prioriteringar i EU-valet 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
v
Vänsterpartiets partiprogram. Antaget av Vänsterpartiets kongress 2024. Preliminär version.
År: 2024
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
s
Valmanifest EU-valet 2024. Rösta för sammanhållning, inte splittring. 9 juni.
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
Valmanifest EU-valet 2024. Miljöpartiet de gröna
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
l
Starkare Europa. Starkare Sverige. Liberalernas valmanifest 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
EU-politiska handlingsprogrammet 2024-2029
År: 2024
Typ: Handlingsprogram - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
För ett fritt och säkert Europa. Moderaternas vallöften i Europavalet 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
pp
Valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
För ett grönare, friare, tryggare Europa - Valplattform till Europaparlamentsvalet 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
kd
Gränser & frihet. Rösta KD! Valmanifest 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
sd
Valmanifest. Europaparlamentsvalet 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fi
Feministiskt initiativ och Partiet Vändpunkt. Värdigt Liv. Valmanifest för EU-valet 2024
År: 2024
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.

2019

sd
Valplattform. Europaparlamentsvalet 2019
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
Vi gör Sverige tryggare
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
l
Ja till Europa! Liberalernas program inför valet till Europaparlamentet 2019
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
l
Frihet i globaliseringens tid - Partiprogram antaget vid landsmötet 2013. Med uppdateringar vid landsmötena 2015, 2017 och 2019
År: 2019
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
v
Ett Europa för alla, inte bara för de rika
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från europaportalen.se
sd
Sverigedemokraternas principprogram 2019
År: 2019
Typ: Principprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
kd
Make EU lagom again
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
s
För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism. Valmanifest för EU-valet 2019
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
pp
Pirate Common European Elections Programme 2019
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
Valmanifest. EU-val 2019
År: 2019
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fi
För en feministisk politik - Partiprogram för Feministiskt Initiativ 2019-2021
År: 2019
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.

2018

s
Det största trygghets-programmet i modern tid - Valmanifest 2018
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
l
Försvara friheten - 2018 års vägval för Sverige och Europa Liberalernas valmanifest
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
kd
Du ska kunna lita på Sverige
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
Nytt ledarskap för Sverige framåt - valmanifest 2018 + Nytt ledarskap för Sverige - valplattform 2018
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa. Valplattform för EP-valet
År: 2018
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
v
Vänsterpartiets valplattform 2018
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
sd
Sverigedemokraternas valmanifest 2018 + Sverigedemokraternas valplattform 2018
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
all
Alliansens reformagenda
År: 2018
Typ: Reformagenda
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
Nu. Klimatet kan inte vänta.
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fi
Feministiskt initiativ valplattform 2018
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
Nu tar vi tag i Sverige - Valmanifest 2018
År: 2018
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.

2014

v
Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
EU-valmanifest - Förändra Europa - rösta grönt
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
s
Valmanifest för EU-valet 2014. Rättvisa villkor och fler jobb + Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fp
Rösta för skolan - Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
sd
Vi väljer välfärd!
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
s
Valmanifest för ett bättre Sverige. För alla.
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
Ett smalare men vassare EU
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fi
Det är skarpt läge! Ut med rasisterna - in med feministerna!
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
Miljöpartiets valmanifest 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
pp
Piratpartiets partipprogram 2014
År: 2014
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
pp
Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fi
Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplatform riksdag 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
kd
Frihet och gemenskap - Kristdemokraternas valmanifest 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
all
Vi bygger Sverige - Alliansens valmanifest 2014-2018
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fp
Ja till Europa - Manifest inför EU-valet för Sveriges mest Europavänliga parti
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
sd
"Mindre EU, mer Sverige!" - Sverigedemokraternas valmanifest i EU-valet + EU-valplattform
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
Sverige behöver närodlad politik
År: 2014
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
kd
Vår agenda i Bryssel - Kristdemokraternas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2014
År: 2014
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.

2013

mp
Miljöpartiets partiprogram 2013
År: 2013
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
s
Ett program för förändring - Socialdemokraternas partiprogram 2013
År: 2013
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
v
Vänsterpartiets partiprogram 2013
År: 2013
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
En hållbar framtid - Våra idéer gör skillnad
År: 2013
Typ: Idéprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
kd
Kristdemokraternas Europapolitiska program inför Europavalet 2014
År: 2013
Typ: Partiprogram - EU
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
Ett modernt arbetarparti för hela Sverige - Moderaternas handlingsprogram 2013
År: 2013
Typ: Handlingsprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
Ansvar för hela Sverige- Moderaternas Idéprogram
År: 2013
Typ: Idéprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
pp
Piratpartiets partipprogram 2013
År: 2013
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
Framtidsförslag för hela Sverige
År: 2013
Typ: Framtidsförslag
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fp
Frihet i globaliseringens tid - Partiprogram antaget vid landsmötet 2013
År: 2013
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
Ansvar och möjligheter - Moderaternas Europaplattform 2013
År: 2013
Typ: Valmanifest - Europaval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fi
För en feministisk politik - Feministiskt initiativ 2013
År: 2013
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.

2010

fi
Valmanifest för Feministiskt initiativ 2010
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
v
Vänsterpartiets valplattform 2010
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
s
Fler jobb och nya möjligheter - Vägval 2010
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
m
Jobbmanifestet. Alliansens valmanifest 2010-2014
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
pp
Piratpartiets valmanifest 2010 - Integritet + Kultur + Kunskap
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
Framtiden är här- Valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
rg
För hela Sverige - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets Regeringsplattform 2011-2014
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
sd
99 förslag för ett bättre Sverige
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
Framtiden tillhör dem som vågar - Fler jobb i nya och växande företag, förnyad välfärd och god miljö
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
kd
13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fp
Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010 - Utmaningar efter valsegern
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.
all
Jobbmanifestet. Alliansens valmanifest 2010-2014
År: 2010
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från partiets officiella hemsida.

1994

sd
Sverigedemokraternas partiprogram 1994
År: 1994
Typ: Partiprogram
Hämtat från SD-Arkivets hemsida
m
Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige.
År: 1994
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Liberalt valprogram 1994
År: 1994
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
På grön kvist
År: 1994
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
kd
Valmanifest från kristdemokraterna - mandatperioden 1994-1998
År: 1994
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Socialdemokraternas valmanifest 1994
År: 1994
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
mp
Miljöpartiets valmanifest augusti 1994
År: 1994
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
Det är du som avgör.
År: 1994
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
mp
Miljöpartiets partiprogram 1994
År: 1994
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.

1991

v
Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö.
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
nd
Ny Demokrati - Partiprogram 1991
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
mp
Miljöpartiets valmanifest 1991
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
kd
För gemenskap och människovärde. Valmanifest från kristdemokraterna - mandatperioden 1991-1994
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
I hela folkets intresse
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Till väljarna i höstens val
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Det nya Sverige. Ett liberalare Sverige.
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
m
Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige.
År: 1991
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1988

v
Till Sverige 1988. Vänsterpartiet kommunisterna valmanifest
År: 1988
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
kd
Kristdemokraternas valmanifest 1988
År: 1988
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
m
Valmanifest 1988. 20 punkter för ett bättre Sverige.
År: 1988
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Det behövs både hjärta och hjärna i politiken
År: 1988
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Sverige 1988. Valmanifest
År: 1988
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
mp
Miljöpartiet de grönas idéprogram - Antaget vid Miljöpartiets kongress i Sundsvall 1982. Reviderat 1985, 1987 och 1988.
År: 1988
Typ: Idéprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
mp
Miljöpartiets valmanifest 1988
År: 1988
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
Centern. Valprogram 1989-1991
År: 1988
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1985

fp
Ny kurs för Sverige
År: 1985
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Valmanifest. En inbjudan till alla väljare.
År: 1985
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
Politik för socialism på svenska
År: 1985
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
mp
Allmänt idéprogram - antaget vid miljöpartiets kongress i Sundsvall påsken 1982. Reviderat i januari 1985
År: 1985
Typ: Idéprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
v
Partiprogram för Vänsterpartiet kommunisterna 1985
År: 1985
Typ: Partiprogram
Inskannat från partiets egna tryckta material
m
Valmanifest 1985. Framtid i frihet.
År: 1985
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
Med centern för framtiden
År: 1985
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1982

fp
För frihet och rättvisa
År: 1982
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
Valupprop. Vänsterpartiet kommunisterna
År: 1982
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Liberalismen
År: 1982
Typ: Partiprogram
Dokumentet kommer från Göteborgs universitetsbibliotek.
c
Gemenskap där alla behövs
År: 1982
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Valmanifest. Fred och arbete.
År: 1982
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
m
Valmanifest 1982. Framtid i frihet.
År: 1982
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
mp
Allmänt idéprogram - antaget vid miljöpartiets kongress i Sundsvall påsken 1982.
År: 1982
Typ: Idéprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.

1979

v
Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism.
År: 1979
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Ansvar och samförstånd
År: 1979
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
kd
Kristen Demokratisk Samling - Partiprogram 1979
År: 1979
Typ: Partiprogram
Inskannat från partiets egna tryckta material
m
Valmanifest 1979. Framtid i frihet.
År: 1979
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Socialdemokraternas valmanifest 1979
År: 1979
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
70 punkter inför valet den 16 september 1979
År: 1979
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1973

m
Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar.
År: 1973
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Uttalande inför valet 1973
År: 1973
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
Framtidspolitik i 40 punkter
År: 1973
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
kd
Ett program för samhällsgemenskap
År: 1973
Typ: Partiprogram
Inskannat från partiets egna tryckta material
fp
Folkpartiets valmanifest 1973
År: 1973
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
VPK:s valmanifest. Med VPK för vänsterseger!
År: 1973
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1970

fp
Folkpartiets valmanifest 1970
År: 1970
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Socialdemokraternas valmanifest 1970
År: 1970
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
Jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle
År: 1970
Typ: Partiprogram
Dokumentet är hämtat från riksdagens bibliotek.
m
Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar.
År: 1970
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
Målet är jämlikhet och decentralisering
År: 1970
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
För en socialistisk politik.
År: 1970
Typ: Andra
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
Valappell
År: 1970
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1964

m
Konsten att fånga en miljon
År: 1964
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
kd
Kristen Demokratisk Samling - en presentation
År: 1964
Typ: Partiprogram
Inskannat från partiets egna tryckta material
v
SKP:s valmanifest. Med folket - mot storfinansen
År: 1964
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Vi vill gå vidare...
År: 1964
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Maktfullkomligheten måste bekämpas
År: 1964
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
c
Centerns valprogram 1964
År: 1964
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1960

c
Centerpartiets valprogram inför valet den 18 september 1960
År: 1960
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Program för Sverges socialdemokratiska arbetareparti 1960
År: 1960
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
s
Avgörandet inför 60-talet
År: 1960
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
Sveriges kommunistiska partiets valmanifest 1960
År: 1960
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
m
Högeralternativet - ett alternativ att tänka på
År: 1960
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Möjligheternas årtionde
År: 1960
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.

1956

m
Högerpartiets principprogram 1956
År: 1956
Typ: Principprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1956
År: 1956
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
fp
Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val
År: 1956
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
m
Mer och mer åt fler och fler
År: 1956
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
v
För en fredsbefrämjande och demokratisk politik.
År: 1956
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
s
Till Sveriges folk!
År: 1956
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
m
På tröskeln till mänslighetens bästa tid
År: 1956
Typ: Idéprogram
Källa saknas

1944

fp
Folkpartiets program 1944
År: 1944
Typ: Partiprogram
Dokumentet kommer från Göteborgs universitetsbibliotek.
fp
Folkpartiets valmanifest 1944
År: 1944
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
v
Rättning vänster i valet.
År: 1944
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
m
Till Sveriges folk!
År: 1944
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
c
Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1944
År: 1944
Typ: Handlingsprogram
Dokumentet är hämtat från riksdagens bibliotek.
v
Grundsatser för Sverges Kommunistiska Parti
År: 1944
Typ: Partiprogram
Inskannat från partiets egna tryckta material
s
Till Sveriges folk!
År: 1944
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
s
Program för Sverges socialdemokratiska arbetareparti 1944
År: 1944
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
c
Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1944
År: 1944
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4

1932

m
Till Sveriges folk!
År: 1932
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
v
För arbete, bröd och frihet!
År: 1932
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
s
Socialdemokraternas manifest till andrakammarvalen 1932
År: 1932
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
c
Bondeförbundets valmanifest 1932
År: 1932
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
k_k
Appell till landets industri-, skogs- och lantarbetare, fiskarbefolkning och arbetande jordbrukare samt intellektuella i betryckt ställning
År: 1932
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
fp
Till Sverges folk!
År: 1932
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
lp
Sveriges liberala partis valprogram 1932
År: 1932
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4

1924

m
Uttalanden av Högerpartiet inför valet 1924
År: 1924
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
k_h
Till Sveriges arbetare- och bondeklass.
År: 1924
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
c
Bondeförbundets valprogram 1924 - Till landsbygdens folk
År: 1924
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
fp
Frisinnade folkpartiets valprogram 1924
År: 1924
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
s
Socialdemokratiska partiets valupprop. Till Sveriges arbetande folk.
År: 1924
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
v
Till Sverges arbetar- och bondeklass.
År: 1924
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
lp
Sveriges liberala partis valprogram 1924
År: 1924
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4

1921

c
Bondeförbundets valprogram 1921
År: 1921
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
m
Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk.
År: 1921
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
s
Socialdemokraternas valupprop 1921
År: 1921
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
svp
Till Sverges arbetande folk!
År: 1921
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
v
Till Sverges arbetareklass i stad och på land!
År: 1921
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
v
Kommunistiska partiets program
År: 1921
Typ: Partiprogram
Dokumentet är hämtat från Arbetarrörelsens arkiv.
fp
Frisinnade landsföreningens valprogram 1921
År: 1921
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4

1920

c
Bondeförbundets valprogram 1920 - Till Sveriges jordbruksbefolkning
År: 1920
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
s
Program för Sverges socialdemokratiska arbetareparti 1920
År: 1920
Typ: Partiprogram
Hämtat från partiets officiella hemsida.
fp
Frisinnade landsföreningens valprogram 1920
År: 1920
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
jr
Jordbrukarnas riksförbunds valprogram 1920 - Rikets grundvalar
År: 1920
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
s
Socialdemokraternas valupprop. Till Sveriges arbetande folk
År: 1920
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
v
Till Sverges proletariat.
År: 1920
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
m
Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk.
År: 1920
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4

1914

s
Manifest till Sveriges folk.
År: 1914
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
lisp
Till Sveriges frisinnade medborgare.
År: 1914
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
labp
Till Sveriges folk
År: 1914
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
fp
Frisinnade landsföreningens valupprop till septembervalen 1914
År: 1914
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
s
Till Sveriges valmän!
År: 1914
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
fp
Frisinnade landsföreningens valupprop våren 1914
År: 1914
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
m
Till Sveriges folk
År: 1914
Typ: Valmanifest - Riksdagsval
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4