Miljöpartiets valmanifest 1988

mp
Miljöpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1988
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Miljöpartiet de gröna VALMANIFEST För första gången på mycket länge kan ett nytt parti av egen kraft ta sig in i Sveriges riksdag. De gamla partierna med sina hundraåriga ideologier kan inte bemästra dagens och framtidens problem. Det är dags för nya insikter. För nytänkande. Samvete och solidaritet. Vidgade vyer. Fantasi och entusiasm. Ett grönt alternativ! Att bygga ett samhälle i balans med naturen är en nödvändighet. Att våga gå emot etablerade sanningar och stora organisationer är en utmaning. Vi vill vidga det politiska perspektivet. Vi tror mer på människan än på kapitalet eller staten. Dagens makthavare styr kortsiktigt och med skygglappar. Hjärna och hjärta har alltför ofta fallit ner i plånboken. Miljöpartiet de Grönas främsta uppgift i Sveriges riksdag blir att trycka på i miljöfrågor. Vettiga miljöskyddslagar måste fram nu och efterlevas! Djupare sett handlar det om radikala samhällsförändringar utifrån ekologiska tänkesätt! Miljöpartiet de Gröna ska nafsa de gamla partierna i hasorna så att ord blir till handling. Miljö och överlevnad är alldeles för viktigt för att lämnas helt i händerna på dem som har ställt till det. Konkreta krav 1. Satsa på effektivare teknik och inhemsk förnybar energi. Avveckla kärnkraften inom tre år och fastställ en avvecklingsplan för kol och olja. 2. Inför tvingande gränsvärden och utsläppsskatter för att stoppa miljöfarliga utsläpp. 3. Sänk skatter och avgifter på arbete och öka skatten på energi, utsläpp, råvaror och spekulation. 4. Inför en skattefri zon så att de första 31.000 kronorna av arbetsinkomsten blir skattefria. 5. Satsa 40 miljarder på att återutveckla järnvägarna. Befria städerna från massbilismen och satsa på miljövänlig kollektivtrafik. Säg nej till Scanlink, nya motorvägar och Öresundsbro. 6. Förbjud sopförbränning, minska användningen av engångsförpackningar, inför fullständig sopsortering och satsa på återanvändning. 7. Ge kraftigt stöd till biologiskt jordbruk bland annat genom arealbidrag i stället för skördebidrag. Höj miljöavgifterna kraftigt på konstkväve och kemiska bekämpningsmedel. Vissa kemikalier totalförbjuds omedelbart. 8. Satsa på mat utan gifter och skadliga tillsatser. Ta bort momsen på svensk basmat och höj momsen på andra varor. 9. Bygg upp kommunala närfonder som ska främja ett lokalt näringsliv och stödja anställda som gemensamt vill ta över sina företag vid försäljning. Avveckla löntagarfonderna och för över pengarna till närfonderna. 10. Utöka föräldraförsäkringen till två år med principen ett år för vardera föräldern. Ledigheten ska kunna tas ut genom sänkt arbetstid under flera år. Ge föräldrar rätt att bli kommunal dagbarnvårdare åt eget barn. 11. Inför omedelbart lagstadgad rätt att gå ner till 20 timmars arbetsvecka. Målet är 30 timmars normalarbetstid per vecka. 12. Ge gamla rätten till en värdig vård även om det leder till sänkt "köpkraft" för övriga. 13. Ge glesbygden liv bland annat genom att sänka arbetsgivaravgifterna kraftigt just där. Vid ökade bensinpriser ska glesbygden kompenseras. 14. Stoppa vapenexporten. Säg nej till medlemskap och den så kallade harmoniseringen med EG. Begränsa de multinationella företagens inflytande men öppna gränserna för människor, kunskap och kultur. 15. Var generös mot flyktingar. Sverige har både möjlighet och skyldighet att ta emot flyktingar väl. Nyinrättade asylnämnder ska sköta flyktingmottagningen istället för polisen. Det är bråttom! Atmosfärens ozonskikt förtunnas. Försurningen av våra skogar fortsätter. Risken för stora radioaktiva utsläpp hänger ständigt över oss. Drivhuseffekten ökar... Godta inte att samhället byggs så att naturen förstörs och livets förutsättningar slås ut. Därför vill vi skapa ett samhälle i ekologisk balans. Och vi vill börja nu. Godta inte att människor i andra länder utnyttjas genom osolidariska handelsförbindelser. Vårt välstånd får inte bidra till andras fattigdom och nöd. Vi tror på en solidarisk världsordning. Och vi vill kämpa för den. Godta inte att människor offras i yrkessjukdomar eller att gamla människor inte får en värdig vård av så kallade kostnadsskäl. Solidaritet är mer än ord och fraser. Vi kräver handling. Vi har en dröm om ett samhälle som lever med naturen i stället för att slåss mot den. Vi har en dröm om ett samhälle där fördelningen är solidarisk mellan I-land och U-land, mellan stad och landsbygd, mellan stark och svag. Vi har en dröm om ett samhälle där hundra kulturer blommar. Vi har en dröm om ett levande, sprudlande samhälle där människor får möjlighet att växa. Vi har en dröm om ett samhälle där människor är fria från tråkighetens, byråkratins och stelbenthetens bojor. Vi har en dröm om ett samhälle där ingen springer från sitt ansvar och där alla har inflytande. Detta samhälle vill vi förverkliga! Miljöpartiet de gröna KAMPANJHÖGKVARTER STATIONSHUSET I LUND BOX 1244 221 05 LUND TEL 046-140 100