Nyheter

SND utsett till kompetenscentrum inom Skills4EOSC

2024-04-12

SND har tillsammans med fem andra europeiska forskningsinfrastrukturer blivit utsett till nationellt kompetenscentrum inom Skills4EOSC. Tank..

SND:s årsberättelse för 2023 – ännu ett aktivt år för SND

2024-03-26

Det har varit ännu ett aktivt år för SND. Vi har sett en ökad trend av både publicering av och efterfrågan på forskningsdata. I årsberät..

SND byter domän till snd.se

2024-03-25

Nu byter SND domän från snd.gu.se till det något enklare snd.se. Detta gör vi för att förtydliga vår roll som en nationell infrastruktur för..

SND:s nya föreståndare älskar att göra god forskning möjlig

2024-03-19

Eva Stensköld är föreståndare på SND sedan 1 februari. Utifrån sin yrkeserfarenhet och sina intressen är hon som klippt och skuren för jobbe..

Lantbruksvetenskap ny ämnesprofil i forskningsdatakatalogen

2024-02-22

Lantbruksvetenskap är det senaste tillskottet bland ämnesprofilerna i DORIS och SND:s forskningskatalog. – Tack vare den nya profilen kan d..

Öppen vetenskap i Norden - se våra filmade webbinarier

2024-02-15

Nu har det sista webbinariet i SND:s nordiska serie hållits och inspelningar från de olika tillfällena har gjorts tillgängliga på vår YouTub..

Intresserad av att utvecklas inom kvantitativa metoder? Delta i ICPSR:s internationella sommarskola!

2024-01-30

Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en mycket populär sommarskola inriktad på kvantitati..

EU-projekt ska hjälpa forskare göra sin forskning mer FAIR

2023-12-21

Open Science Trails (OSTrails) är ett treårigt EU-finansierat projekt som syftar till att hjälpa forskare att göra sin forskning mer tillgän..