Nyheter

”Vi måste göra öppen vetenskap”

2024-07-04

Nu när sommaren är här vill SND:s föreståndare Eva Stensköld reflektera över sitt första halvår på posten. Eva vill även passa på att skicka..

Samarbetsprojekt tar fram nationell PID-rekommendation

2024-07-01

Nu har arbetet med att ta fram en nationell rekommendation för PID:ar startat. En PID (beständig identifierare) är ett unikt ID-nummer eller..

Informationssäkerhet kring forskningsdata i fokus

2024-06-20

Efter att Riksrevisionen publicerat sin rapport Informationssäkerhet vid universitet och högskolor – hanteringen av skyddsvärda forskningsda..

SND får förlängt bidrag från Vetenskapsrådet

2024-06-18

SND är en av de 19 forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet prioriterar högst i sitt beslut om vilka infrastrukturer som ska få ansöka..

Hans Karlsson ny ordförande i SND:s styrgrupp

2024-06-14

SND:s styrgrupp har fått en ny ordförande: Hans Karlsson, professor i teoretisk kemi vid Uppsala universitet. Hans Karlsson efterträder Bj..

SND kommer till Almedalsveckan 2024

2024-05-15

Som en del i en satsning på ökad synlighet och samverkan med aktörer på en nationell arena besöker SND Almedalsveckan i år. Förutom att ha r..

SND tar över datapublicering från DiVA

2024-05-03

Från och med 15 maj slutar DiVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) att ta emot nya dataset. I stället tas denna uppgift över av SND...

Öppen lärresurs utvecklas för att hjälpa studenter hitta data

2024-04-22

”Att hitta, bedöma och citera forskningsdata”. Det är namnet på den MOOC (öppen lärresurs) som en arbetsgrupp inom SND-nätverket håller på a..