Licenser och märkningar på webbplatsen 

Här kan du läsa om hur du får lov att använda informationen på SND:s webbplats.  

Webbtexter, presentationer och dokument 

Informationstexter, presentationer och digitala dokument som är skapade av SND har licensen CC-BY 4.0. Observera att licensen inte gäller för bilder på webbplatsen. Licensen gäller inte heller för länkade filer som är skapade av någon annan än SND. 

CC-BY innebär att SND tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på vårt material. Användningen får även ske i kommersiella sammanhang. Den som använder materialet ska referera till SND och lägga till en länk om det är möjligt.  

Läs mer om licensen CC-BY hos Creative Commons. 

Metadata i forskningsdatakatalogen och DORIS 

Metadata (information om forskningsdata) som finns i DORIS och delas via SND:s forskningsdatakatalog omfattas av märkningen CC0. Metadata som är automatiskt hämtade från andra portaler och databaser (så kallade skördade metadata) omfattas inte av CC0. Sådana poster är markerade i forskningsdatakatalogen. Observera att forskningsdata och tillhörande dokumentationsfiler kan ha en annan licens eller märkning (se nästa rubrik). 

CC0 är en märkning som visar att den som skapat dokumentet har avsagt sig upphovsrätten till sitt verk eller prestation. Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov. Du behöver inte heller hänvisa till skaparen när du återanvänder verket eller prestationen. 

Läs mer om märkningen CC0 hos Creative Commons

Forskningsdata 

I SND:s dokumentationssystem DORIS kan forskare som delar data ange om data omfattas av någon licens eller märkning. SND hänvisar till DiGG:s rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt som stöd för att välja lämplig licens. 

Här kan du läsa mer om att använda licenser på data