Tillgänglighetsredogörelse

Svensk nationell datatjänst (SND) står bakom webbplatsen snd.se och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska uppfylla kraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Målet för webbplatsen är att nå upp till de krav på tillgänglighet som motsvarar nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vi är medvetna om att vi ännu inte lyckas uppfylla alla krav, men vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Under rubriken ”Webbplatsens brister” nedan kan du se vilket innehåll som inte är fullt tillgängligt just nu och som vi arbetar med att förbättra.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format så kan du kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till snd@snd.se
 • Ringa oss på 031-786 12 01.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Upptäcker du brister som inte är beskrivna här eller anser du att vi inte uppfyller lagens krav, så ber vi dig att tala om det för oss så att vi kan försöka lösa problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta DIGG och tala om det för dem.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Webbplatsens brister

Allmänt  

 • Vissa formulär saknar etiketter för inmatningsfält.  
 • Vissa formulär använder enbart färger för att bestämma om ett fält är inaktiverat eller obligatoriskt. Dessa saknar andra alternativ.  
 • I vissa formulär kan det vara otydligt när ett fält är i fokus.  
 • I vissa fall används CAPTCHA för att verifiera att det är en person som försöker få tillgång till innehåll. Dessa är inte kontrollerade ur tillgänglighetsperspektiv.  
 • Vissa formulär saknar programmatiskt alternativ för att utröna vilka fält som är obligatoriska.  
 • Vissa äldre videoinspelningar kan sakna erforderligt ljud- eller textalternativ.  
 • Äldre nedladdningsbara filer är inte tillgänglighetsanpassade.  
 • Vissa sidor kan ha brister i hur läsordningen av sidan programmatiskt kan tolkas.  
 • Vissa komponenter på hemsidan, exempelvis tabeller och kalendrar, har element som saknar alternativ där funktionalitet bestäms av elementets plats inom komponenten, eller färgval. Det kan till exempel handla om att framåt- och bakåtpilar i vissa tabeller saknar textbeskrivning.  
 • Vissa delar av hemsidan har inte tillräcklig kontrast mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg. Detta gäller till exempel länkar i sidfoten.   
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.
 • Forskningsdatakatalogen kan innehålla beskrivningar av forskningsdata som skrivs på ett annat språk än den omgivande texten, men detta är inte markerat i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare. 
 • Det går bra att öka radavstånd, avstånd mellan bokstäver och öka fontstorleken med undantag för filtermenyn i forskningsdatakatalogen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern granskning och testning) av snd.se.

Senaste bedömningen gjordes den 29 mars 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 7 april 2022.