Slutför förfrågan om data

Forskningsdata som innehåller personuppgifter eller annan skyddsvärd information behöver forskningshuvudmannens tillstånd innan de kan lämnas ut (exempelvis via en sekretessprövning). Därför behöver du skicka in en förfrågan om att få ta del av data. Detta gäller alla dataset med tillgänglighetsnivå Tillgång till data är begränsad i forskningsdatakatalogen. Läs mer om SND:s tillgänglighetsnivåer här.

En del dataset i forskningsdatakatalogen har tillgänglighetsnivå Tillgång till data via beställning. Denna nivå är på väg att fasas ut. Dessa dataset kräver vanligtvis inte någon prövning innan de kan lämnas ut, och hanteringen går snabbare.

Du har inga valda data. Sök efter data i SND:s forskningsdatakatalog.

Hur går det till?

När du har hittat forskningsdata du vill ta del av klickar du på knappen Skicka förfrågan om data som finns i katalogposten. Det är möjligt att samla flera dataset i en förfrågan. De dataset du valt listas i formuläret nedan. Fyll i uppgifterna i formuläret och klicka på Skicka så går förfrågan till SND eller till den forskningshuvudman som har ansvar för materialet. Du får en bekräftelse av din förfrågan via e-post.

I enlighet med svensk lagstiftning har du rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar. Om handlingen omfattas av sekretess får en myndighet dock fråga vem som begär ut handlingen och vad den ska användas till om det behövs för sekretessprövningen. SND ber om uppgifterna nedan för att underlätta utlämningsprocessen. Vill du inte uppge efterfrågad information kan du istället vända dig direkt till den organisation som är huvudman för data och begära ut uppgifterna i enlighet med offentlighetsprincipen.

Om du är inloggad på SND:s webbplats när du gör förfrågan kan du följa handläggningsprocessen i DORIS, under Förfrågningar om data. Det är också möjligt att göra en dataförfrågan utan att vara inloggad.

Du kommer att bli kontaktad om det behövs någon ytterligare information för att hantera ärendet.

Inkomna förfrågningar hanteras dagligen och SND:s ambition är att du ska få tillgång till en kopia av data så snabbt som möjligt. Om handläggningen av någon anledning dröjer kommer du att bli meddelad om detta.

Data levereras genom att du får en länk till data via e-post.

Inloggning

Du är för tillfället inte inloggad, men du kan fortfarande skicka en förfrågan om att få ta del av data. Om du loggar in, till exempel med ditt lärosäteskonto, kan du följa handläggningen av din förfrågan i DORIS.

Logga in Fortsätt utan att logga in

Teckenförklaring

  • *
    =
    Obligatoriskt
Vilka filformat levereras data i?

SND eftersträvar att forskningsdata ska levereras i så framtidssäkra filformat som möjligt. Vi levererar därför filer i väldokumenterade, icke-proprietära (dvs. format med öppen källkod) och vanligt förekommande format som kan läsas av flera olika datorprogram.

I de fall där det av någon anledning inte är möjligt att leverera data i filformat som uppfyller alla dessa krav försöker vi se till att data finns i format som är vanliga och väletablerade inom det specifika forskningsområdet, så att du ändå ska kunna läsa och analysera innehållet i filerna.

Teckenförklaring

  • *
    =
    Obligatoriskt