Valappell

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1970
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valappell Majoriteten av det svenska folket har ställt stora förhoppningar på en radikal utveckling de senaste åren. Man har krävt och hoppats på minskade klasskillnader. Man har trott på löftena om bättre arbetsmiljö, om respekt för arbetarens människovärde, om en framtid för Norrland och glesbygderna och en kamp mot miljöförstöring och spekulation. Förhoppningarna har inte infriats. Regeringen har inte tillåtit intrång på kapitalets makt. Utsugningen av arbetarklassen har skärpts. Priser och hyror har stigit kraftigt. När arbetarna själva gått till aktioner, har storfinansen och regeringen bekämpat dem. Norrland och glesbygden har i de statliga planerna dömts till fortsatt avfolkning. Kapitalet, byråkratin och andra maktgrupper samarbetar och skyddar varandra av fruktan för socialismen. Endast kommunisterna går på allvar till strid mot kapitalismen. Linjerna i denna kamp har utvecklats i VPK:s arbetsprogram, som antogs av 1969 års kongress. Folkmakten måste vinnas i strid mot ett system, där den grundläggande utvevklingen innebär en ständig koncentration av makten. Monopolkapitalismen är fiende till all demokrati. Det är bara kommunisterna som stöder arbetarna i deras strejkaktion som av alla andra partier kallas olagliga. Bara kommunisterna vägrar låta moms och hyreshöjningar ta ifrån arbetarna vad de vunnit genom kamp på arbetsplatserna. Det är bara kommunisterna som hävdar Norrlands och andra bygders rätt att slippa dömas till avfolkning och arbetslöshet. VPK är det enda parti som i riksdagen krävt att Sverige ska erkänna Sydvietnams revolutionära regering. Kommunisterna är det enda parti som bestämt avvisar varje form av EEC-anslutning. Därför är en röst på Vänsterpartiet kommunisterna ett effektivt slag mot varje borgerlig politik. VPK företräder det socialistiska alternativet i svensk politik. Vi arbetar för socialismens seger, som skapar verklig jämlikhet och som ersätter kapitalets och byråkraternas makt med folkets. Vänsterpartiet kommunisterna Partistyrelsen