Maktfullkomligheten måste bekämpas

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1964
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
MAKTFULLKOMLIGHETEN MÅSTE BEKÄMPAS 4 nya folkpartister i stället för 4 socialdemokrater i andra kammaren bryter enpartiväldet. Så litet behövs det! Bort med kösamhället - alla som behöver MÅSTE få vård - den som vill utbilda sig MÅSTE få sin chans härtill - allas självklara rätt till bostad MÅSTE förverkligas Ett människovärdigt liv för handikappade - kraftig upprustning av vård och forskning - bättre ekonomiskt stöd - vidgade utbildningsmöjligheter Familjen - rättvisare beskattning - barnbidrag anpassade till de verkliga kostnaderna - fler lekskolor och daghem - bättre samhällsplanering och service Stärk demokratin - reformera riksdagen - väljarna skall bestämma - hela riksdagen väljs av dem på samma dag Stimulans till näringslivet - fri företagsamhet ger bästa resultat - socialisering förhindras - näringslivets kapitalbehov säkerställes - lokaliseringspolitik som ger större valmöjligheter åt människorna Ett sunt folk - starkt ökat samhällsstöd åt idrott och ungdomsrörelser - resurser till fritid som ger vila och krafter Andlig och personlig frihet - personligt ansvar - människovärde åt envar oavsett ras och religion - bättre stöd åt u-länderna - underlättande av den svenska missionens insatser För dessa syften går Folkpartiet till val! SÖNDAG 20 SEPT.