Huvudlinjer för vänsterpolitik.

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1968
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Huvudlinjer för vänsterpolitik Högerpartiet kräver att de kapitalistiska företagen skall stärkas, men det är just kapitalistisk spekulation och profitjakt som både driver fram prisstegringar och orsakar arbetslöshet. Resultatet blir alltså det motsatta som högern lovar. Högerpartiet motsatte sig 1917 den politiska demokratin och slår idag vakt om storfinansens makt, Men därmed avslöjar den sitt eget valkrav som bluff och ingenting annat. Troligen är det s.k. aktieägande demokrati man menar, d.v.s. att Wallenberg lurar på småsparare sina aktier för att lättare kunna bestämma i företagen. Kravet på en kraftig sänkning av bostadskostnaderna har vänsterpartiet kommunisterna upprepade gånger fört fram i riksdagen. VI har också i detalj visat hur detta kan gå till. Hyressänkning med 10 procent är vår paroll också i valrörelsen. Folkpartiet har bekämpat våra förslag. På det hållet har man fört en energisk kampanj för att avskaffa hyresregleringen, vilket medför kraftigt höjda hyror. Hr Wedens nya löften ter sig därför inte övertygande. Vårt krav på 20 procents hyressänkning måste däremot anses vara mycket väl underbyggt. Vi begär en sänkning av räntan med 1 procent - det innebär att bostadskostnaderna kan sänkas med 10 - 12 procent. Vi kräver att basannuiteten skall sänkas med en halv procent till 4.6 procent, vilket betyder minst 5 kr mindre hyra per kvm. Totalfinansiering av bostadsbyggandet genom en statlig bostadsbank och kamp mot monopolen inom byggnadsmaterialindustrin är andra punkter i vårt program för hyressänkning. All mark för bostadsbyggande och alla egentliga hyreshus bör överföras i samhällelig och kooperativ ägo. Först då kan man få en varaktig lösning på bostadsfrågan. Men detta får naturligtvis inte stå i vägen för omedelbara åtgärder för att pressa hyrorna. Detta är en fråga som har direkt att göra med kampen för löntagarnas och anda eftersatta folkgruppers standard. Denna är den röda tråden i vänsterpartiet kommunisternas valprogram och hela politik. I kampen mellan lönearbete och kapital tar vi alltid och konsekvent löntagarnas parti. Vi tror att många löntagare nu tröttnat både på socialdemokratisk regeringspolitik och på borgerliga löften som bara är avsedda skyla längtan till regeringstaburetterna. Löntagarna kräver en lösning nu av viktiga frågor. Detta är också vår uppfattning. Trygghet för arbete och inkomst måste nu garanteras alla medborgare. Det finns ingen anledning att acceptera .arbetslöshet. Vi ställer kravet om 100 procent sysselsättning. Det betyder att alla ska ha arbete och inkomst. Det finns heller ingen anledning att acceptera de nuvarande inkomst- och löneklyftorna. De är en följd av den politik som förts och den politiken måste brytas. Låglönegrupperna har rätt att kräva en högre standard och en mera rättvis fördelning av inkomsterna i samhället. Vi kräver att låglöneträsket ska saneras nu. Kvinnorna är en av de stora låglönegrupperna. De är alltjämt diskriminerade, får hålla tillgodo med sämre jobb och lägre lön. Det finns ingen anledning att längre acceptera detta. Vi kräver förbud mot olika lön för män och kvinnor vid lika arbete. Och för att kvinnor med barn ska få lättare att klara ett arbete utanför hemmet anser vi att 150.000 nya daghemsplatser ska byggas på 5 år. Skattepolitiken måste omedelbart bli mera demokratisk genom att skattebördorna lättas för de mindre inkomsttagarna, men ökas för stora förmögenheter och arv, spekulanter, företag. Miljöförstöringen ska omedelbart stoppas. Militärutgifterna måste skäras ned. Svenska kapitalister deltar i utplundringen av folken i andra världsdelar. Många åtgärder av staten och av privata företag gynnar imperialisternas politik. Detta kan vi inte acceptera. Vi kräver att vårt land i stället konsekvent ska stödja de utsugna folkens revolution. Detta är några huvudlinjer i den politik vänsterpartiet kommunisterna för fram - i valet och efter valet. Vi slåss för att bereda de borgerliga ett kraftigt nederlag. En frammarsch i valet för vänstern kommunisterna betyder ny kraft för hela arbetarrörelsen och fler steg till I vänster i svensk politik.