Samlingar

På den här sidan hittar du alla samlingar som finns hos SND. Listan är sorterad efter ämnesområde och fylls på kontinuerligt allt eftersom fler samlingar tillkommer. Klicka på en samling för information om vilka studier och data den innehåller.

En samling utgörs av flera studier eller databeskrivningar som på något sätt hör ihop. Det kan handla om längre forskningsserier (som till exempel De nationella SOM-undersökningarna), forskningsinfrastrukturer (som NEAR – National E-infrastructure for Aging Research in Sweden) eller studier som genomförts under samma forskningsexpedition (som Arctic Ocean 2016).

Här finns också två specialsamlingar: Svenska partiprogram och valmanifest och Gallup 1942-1956. Specialsamlingarna är omfattande och har därför separata tjänster för att söka och hitta i materialet.