Internationella projekt

SND medverkar i flera internationella projekt av olika slag. Projekten är en viktig del i SND:s samarbete med andra infrastrukturer och vetenskapliga miljöer.

Samarbete figurer i cirkel

SHADE

Forskningsinfrastrukturen ARIADNE RI har tilldelats ett ettårigt så kallat Cost Innovators Grant (CIG) med start december 2023. Sharing Heritage and Archaeological Data Effectively (SHADE), som projektet kallas, pågår under tolv månader. Målet är att utveckla ett mer permanent sätt att finansiera ARIADNE RI:s fortsatta verksamhet. ARIADNE-portalen ger öppen tillgång till närmare fyra miljoner interoperabla och digitala dataresurser från ett 50-tal länder. Portalen omfattar hela mänsklighetens historia från tidiga hominider till 1990-talet.
Vid slutet av finansieringsperioden för projektet ARIADNEplus etablerades ARIADNE Research Infrastructure (RI) som en ideell förening som planerar att ta fram en tjänst för att underhålla och utveckla portalen. SHADE-projektet ska därför arbeta för att ta fram en avgiftsbaserad lösning där individer och organisationer ges tillgång till kompetens och verktyg för att publicera data online, utan onödigt dubbelarbete på nationell, regional eller lokal nivå. 

Skills4Eosc

Skills4EOSC är ett treårigt projekt som finansieras av EU. Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt och samordnat ekosystem för utbildningsresurser inom öppen vetenskap i en europeisk kontext. För att åstadkomma detta ska etablerade och centrala aktörer på nationell nivå arbeta tillsammans för att höja kompetensnivån hos dem som arbetar med frågor kopplade till öppen vetenskap och öppna data. Projektet pågår till augusti 2025 och från Sverige medverkar SND, Chalmers, Karolinska institutet och Umeå universitet.

Tidigare projekt ->