Att välja filformat

Person vid dator

När du väljer filformat ska du välja ett eller flera format som gör projektets data möjliga att återanvända, både nu och på lång sikt. I allmänhet gäller att de format som är lämpligast för långtidsbevarande och tillgängliggörande bör: 

 • vara vanligt förekommande 
 • kunna läsas av många olika datorprogram 
 • vara väl dokumenterade, det vill säga att det går att hitta en teknisk specifikation som berättar hur formatet lagrar information 
 • vara öppna 
 • vara icke-proprietära 

Ett format som är vanligt inom din disciplin kan vara proprietärt eller riskera att bli föråldrat. I sådana fall kan det vara bra att göra data tillgängliga i det format som är standard inom din disciplin men samtidigt också bifoga data i ett format som är mer lämpligt för långtidsbevarande och tillgängliggörande.  

På våra sidor om datahantering kan du läsa mer om vad du behöver tänka på vid filhantering och val av filformat. Mer omfattande guider över ett antal datatyper och filformat hittar du under Guider, eller genom att klicka på rubrikerna i tabellen nedan. 

På Library of Congress sida kan du också läsa mer om digitala format (på engelska): https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/ 

Filformat för tillgängliggörande av data

För att du inte själv ska behöva ta reda på om ett visst format uppfyller kriterierna ovan har SND sammanställt en lista med ett antal format som kan användas då forskningsdata ska göras tillgängliga.

Rekommenderade format: Format som SND rekommenderar för att göra data tillgängliga. Dessa format har störst chans att erbjuda tillgänglighet och läsbarhet även i framtiden. 

Accepterade format: Vanligt förekommande format som SND accepterar för att göra data tillgängliga. Dessa format har goda förutsättningar att vara läsbara även på lång sikt. För långtidsbevarande kan det dock vara nödvändigt att konvertera till andra filformat. 

I SND:s guider kan du läsa mer om filformat för olika typer av data. Klicka på rubriken i tabellen nedan för att komma till den aktuella guiden. 

Observera att listan inte är heltäckande och kommer att förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Det kan också vara ett annat format än de som listas nedan som är att föredra inom ditt forskningsområde. Hör i så fall gärna av dig till SND eller din lokala datastödsenhet för vidare diskussion. Observera att filformaten kan behöva konverteras för att kunna arkiveras. 

 

Rekommenderade format

Accepterade format

Textdokument

 • MS Word (.docx)
 • OpenDocument Text (.odt) 
 • PDF/A (.pdf) 
 • Unicode (.txt) 
 • Markdown (.md) 
 • MS Word (.doc)
 • PDF (.pdf)
 • Rich Text Format (.rtf)

Uppmärkningsspråk

 • HTML (.html)
 • JSON (.json)
 • XML (.xml)
 • SGML (.sgml)
 • Markdown (.md) 

Kalkylprogram

 • CSV (.csv) 
 • TSV (.tsv) 
 • OpenDocument Spreadsheet (.ods) 
 • MS Excel (.xlsx) 
 • MS Excel (.xls)
 • OOXML (.docx, .docm)

Databaser

 • CSV (.csv)
 • SIARD (.siard)
 • SQL (.sql)
 • dBase III eller IV (.dbf)
 • FileMaker Pro (.fp7, .fmp12)
 • MS Access (.mdb, .accdb)
 • OpenDocument Base (.odb)

Statistikdata

 • CSV (.csv) 
 • TSV (.tsv) 
 • OpenDocument Spreadsheet (.ods) 
 • MS Excel (.xlsx) 
 • MS Excel (.xls) 
 • R (.rdata, .rda) 
 • SPSS SAV (.sav) 
 • SPSS portabel (.por) 
 • STATA (.dta) 
 • SAS (.sas) 
 • SAS transport (.xpt) 

Bilder (bitmap/raster)

 • PNG (.png) 
 • TIFF (.tif, .tiff) 
 • Adobe Digital Negative format (.dng) 
 • DICOM (.dcm) 
 • JPEG (.jpg, .jpeg) 
 • JPEG 2000 (.jp2, .jpx) 
 • Adobe Photoshop document file (.psd) 
 • Råbilddata (diverse format) 

Bilder (vektor)

 • SVG (.svg)
 • Adobe Illustrator (.ai)
 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • EPS (.eps)
 • PDF/A (.pdf)
 • PDF (.pdf)
 • WebCGM 2.1 (.cgm)

Video

 • Lossless AVI (.avi)
 • Matroska (.mkv)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-4 H.264 (.mp4)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Audio Video Interleave (.avi) 
 • MXF (.mxf) 
 • Motion Jpeg 2000 (.mj2, .mjp2) 
 • QuickTime (.mov) 

Ljud

 • AIFF (.aif, .aiff)
 • Broadcast Wave Format (.bwf)
 • FLAC (.flac)
 • Matroska (.mka)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • Waveform Audio (.wav)
 • AAC (.aac)
 • Audio Video Interleave (.avi)
 • MP3 (.mp3)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Ogg Vorbis (.ogg)
 • Opus (.opus)
 • Speex (.speex)

Spatiala data (GIS)

 • Digital Elevation Model (DEM) Format (.dem) 
 • Geographic Markup Language (.gml) 
 • GeoTIFF (.tif, .tiff) 
 • CSV (.csv) 
 • GeoJSON (.geojson) 
 • OGC GeoPackage (.gpkg) 
 • NetCDF (.nc) 
 • ArcInfo Interchange (.e00) 
 • ESRI GRID (.adf, .asc, .grd) 
 • ESRI Shapefile (.shp) 
 • LAS (LASer) File Format 
 • MapInfo (.tab, .dat) 
 • MapInfo Interchange Format (.mif, .mid) 
 • Keyhole Markup Language (.kml) 

RDF (Resource Description Framework)

 • RDF/XML (.rdf) 
 • JSON-LD (.jsonld) 
 • Turtle (.ttl) 
 • N-Triples (.nt) 

 

 

3D-data

 • COLLADA (.dae) 
 • CSV (.csv) 
 • Universal 3D (.u3d) 
 • Wavefront OBJ file (.obj) 
 • X3D (.x3d) 
 • NetCDF (.nc) 
 • HDF (.hdf)
 • 3DS (.3ds)
 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • Autodesk 3D asset exchange format (.fbx)
 • Stanford polygon file format (.ply)
 • STL 2.0 (.stl)
 • Virtual Reality Modelling Language (.vrml, .wrl, .vrl)