Styrgrupp

Svensk nationell datatjänst inrättades 2008 på initiativ av Vetenskapsrådet. Sedan 1 januari 2018 bedrivs verksamheten som ett konsortium under ledning av Göteborgs universitet. Övriga konsortiemedlemmar är Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. SND finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och konsortiemedlemmarna. Organisationen leds av en styrgrupp, men den operativa verksamheten styrs av SND:s föreståndare.

Styrgruppen består av:

Björn Halleröd, professor i sociologi, Göteborgs universitet (ordförande)

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik, Lunds universitet

Sverker Holmgren, professor i vetenskapliga beräkningar, Chalmers

Vigdis N. Kvalheim, chef för avdelningen för forsknings- och kunskapsresurser, Sikt, Norge

Monica Lassi, Senior data governance specialist, IKEA

Cecilia Martinsson Björkdahl, enhetschef vid Compliance & Data Office, Karolinska Institutet

Johan Rung, chef för SciLifeLab Data Centre, Uppsala universitet

Anders Wåhlin docent i medicinsk teknik, Umeå universitet.