Här blir data som delas via SND synliga

När du har delat data via SND blir de synliga i SND-katalogen direkt. Samtidigt tilldelas de också en beständig identifierare, DOI, genom vår samarbetspartner DataCite.

Metadata om nya publiceringar och uppdateringar hämtas löpande från DataCite till många internationella system som indexerar forskningsdata. Genom att publicera via SND görs dina data därför synliga och sökbara i många olika viktiga system och databaser: 

  • Google indexerar alla data som får ett DOI via DataCite och gör metadata sökbara via Google Dataset Search.  
  • Genom ett samarbete med Clarivate har DataCite-metadata även inkluderats i databasen Data Citation Index.  
  • Elseviers tjänster Mendeley Data och Data Monitor inkluderar metadata från DataCite. 
  • Databasen Dimensions indexerar DataCite-metadata. 
  • OpenAIRE, ett nätverk för öppna data, indexerar DataCite-metadata i sin söktjänst OpenAIRE Explore
  • Sveriges dataportal, som katalogiserar data som skapats hos olika svenska myndigheter, inkluderar det som publicerats via SND. Genom att publicera via SND uppfylls för materialet därmed också det informationskrav på myndigheter som ställs i 2. kap 6 § öppna datalagen (SFS 2022:818). 
  • DataCite har numera inkluderat re3data.org, söktjänsten över dataarkiv och motsvarande, i sin service. 

Publicering via SND skapar alltså många möjligheter att hitta information om dina forskningsdata och dina sammanhängande publikationer, både för människor och för olika typer av automatiserade informationstjänster. Publiceringen ökar också möjligheterna att skapa översikter av forskningsproduktion, till exempel sådana sammanställningar som används vid forskningsutvärderingar av forskargrupper eller institutioner.