Internationella data

På denna sida har vi samlat ett antal användbara länkar till internationella resurser för att hitta data och relaterade tjänster. Länkarna är fördelade efter ämnesområde.

Övergripande

EOSC Marketplace - Plattform som samlar datarelaterade tjänster, resurser och integrerade analysverktyg för olika typer av forskningsdomäner.

OpenAIRE Explore - En av de största samlingarna med öppet tillgängligt vetenskapligt material som existerar. Sök bland artiklar, dataset och programvara, samt bland organisationer, finansiärer, projekt, communitys och datakällor.

Open Science Framework - En plattform för att publicera alla typer av vetenskapliga objekt, inklusive data, kod, förhandsregistreringar, manuskript m.m. Integreras med flera andra tjänster som t.ex. GitHub.

Re3data - Global söktjänst för att hitta datarepositorier inom olika vetenskapliga discipliner.

 

Symbol för samhällsvetenskap & humaniora

Samhällsvetenskap och humaniora

ARIADNE-portalen - Sök och få tillgång till arkeologiska forskningsdata från ARIADNES:s partners.

CESSDA Data Catalogue - CESSDA:s datakatalog innehåller metadata för alla data som finns hos CESSDA:s Service Providers.

CLARIN - Digitala språkresurser och verktyg för akademiker, forskare och studenter från många olika forskningsområden, främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

DARIAH-DE Collection Registry - Katalog över samlingar inom främst humaniora och kulturvetenskaperna som uppstått inom ramen för (eller har legat till grund för) forskningsprojekt. Innehåller beskrivningar av såväl digitalt tillgängliga samlingar som samlingar som är analoga, skyddade eller bara finns tillgängliga offline.

ICPSR - Find & analyze data - Dataarkiv med fler än 250.000 filer från forskning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskaper. Registret innehåller tematiska studiesamlingar med data inom utbildning, åldrande, straffrätt, missbruk, terrorism och andra områden.

ISIDORE - En sökmotor som ger tillgång till 6 miljoner dokument med digitala data från humaniora och samhällsvetenskap.

PARTHENOS - Portal med verktyg, tjänster och resurser för bl.a. språkstudier, humaniora, kulturarv, historia, arkeologi och relaterade områden.

Research Data Australia - Sök och få tillgång till forskningsdata från ett hundratal australiensiska forskningsorganisationer, myndigheter och kulturinstitutioner.

SEAD (The Strategic Environmental Archaeology Database) - Tvärvetenskaplig nationell forskningsinfrastruktur och internationell databas för miljöarkeologiska data.

 

 

Symbol för miljö-, klimat och geovetenskaper

Miljö-, klimat- och geovetenskaper

Copernicus Climate Change Service (C3S) - Officiella data om det historiska, nuvarande och framtida klimatet i Europa och resten av världen. Öppen tillgång till klimatdata och verktyg.

Centre for Environmental Data Analysis (CEDA) - Arkiv med mer än 13 PB atmosfär- och jordobservationsdata. CEDA driver också superdatorn JASMIN för analys av miljödata.

European Climate Assessment & Dataset (ECA&D) - Information om väderförändringar och klimatextremer tillsammans med de dagliga dataset som krävs för att övervaka och analysera extremerna.

ICOS Carbon Portal - Öppen tillgång till data från ICOS mätstationer för observation av växthusgaser, plus avancerade produkter som har utvecklats utifrån ICOS observationer.

KNMI Climate Explorer - Webbapplikation med klimatdata och verktyg för statistiska dataanalyser. 

National Centers for Environmental Information (NCEI) - Ett av världens mest omfattande väder- och miljödataarkiv med öppet tillgängliga atmosfär-, kust-, havs- och geofysiska data.

PANGAEA - Informationssystemet PANGAEA fungerar som ett Open Access-bibliotek med inriktning på arkivering, publicering och distribuering av georefererade data från geosystemforskning.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) - Ett internationellt nätverk och en datainfrastruktur som med öppen tillgång till en världsomspännande katalog med biodiversitetsdata.

Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) - En nationell resurs med öppen tillgång  biodiversitetsdata och analysverktyg.

 

Symbol för medicin och hälsovetenskap

Medicin och hälsovetenskap

COVID-19 Data Portal - Europeisk portal som gör det möjligt för forskare att ladda upp och få tillgång till COVID-19-relaterade data. Målet är att underlätta datadelning och analys och påskynda forskning om coronavirus. 

The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) - Världens mest omfattande samling av fritt tillgängliga verktyg och resurser inom molekylärdata.

Maelstrom - Omfattande information och resurser inom epidemiologiska forskningsnätverk och studier. I Maelstrom-katalogen kan du söka efter nätverk, studier och variabler, harmoniserade data och harmoniseringsstudier.

Vivli - Global plattform för att söka, dela, identifiera och begära ut data från kliniska prövningar.

 

Har du förslag på resurser till den här sidan?
Kontakta oss!