BAS Online

Välkommen till BAS Online, SND:s webbkurs om datahantering. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar eller kommer att arbeta vid en stödenhet för forskningsdata (DAU, Data Access Unit) vid ett svenskt lärosäte.

Målet med kursen är att lägga en gemensam kunskapsgrund för alla DAU-medarbetare utifrån vilken du sedan på andra håll kan bygga på din kunskap om datahantering, dokumentation, juridiska frågor med mera. Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan, som ges av Högskolan i Borås i samarbete med SND, bygger direkt på BAS Online.

BAS Online är uppdelad i sex pass som består av korta videopresentationer, övningar och annat material som till exempel texter och länkade resurser. Det finns också en kursplan som förklarar syftet och upplägget närmare och en litteraturlista med rekommenderad läsning och några allmänna lästips.

Vi rekommenderar att du arbetar igenom passen i den ordning de ligger här eftersom de senare passen bygger på de tidigare.

 

Pass 1

Pass 1

Presentation av BAS Online, tillgängliggörande och bevarande av svenska forskningsdata och DAU:ernas roll.

Pass 2

Pass 2

Introduktion till datahantering och datahanteringsplaner. Tar upp fördelarna med en god hantering av forskningsdata.

Pass 3

Pass 3

Skillnader mellan data och metadata och en översikt över några olika funktioner som metadata kan ha.

Pass 4

Pass 4

Vad metadatastandarder för forskningsdata är, hur de är uppbyggda och hur man kan arbeta med dem.

Pass 5

Dokumentation under forskningsprocessen och principer för att bedöma om metadata är tillräckliga för sekundäranvändning.

Pass 6

Pass 6

Introduktion till de regelverk som styr hur forskningsdata producerade vid svenska lärosäten ska hanteras och bevaras.

Har du frågor om materialet?

Kontakta våra utbildningssamordnare David Rayner och Karin Westin Tikkanen på utbildning@snd.gu.se.