WDS – World Data System

Genom SND:s medlemskap i det globala nätverket World Data System (WDS) har man förbundit sig att följa vissa krav och riktlinjer som säkerställer att forskningsdata lagras, hanteras och görs tillgängliga på ett hållbart och säkert sätt.

Logotyp World Data System

Vad är World Data System?

World Data System (WDS) är ett tvärvetenskapligt organ kopplat till International Science Council (ICS, tidigare kallat ICSU). Arbetet inom WDS startade 2008, med det övergripande syftet att – i linje med målen för ICS – främja en hållbar och rättvis utveckling för tillgänglighet, hantering och kvalitetssäkring av data och datarelaterade tjänster över hela världen. WDS har i dagsläget över 70 medlemsorganisationer med global spridning.

Mer specifikt arbetar WDS för att bygga upp ett internationellt nätverk av högkvalitativa repositorier för forskningsdata inom natur- och samhällsvetenskap samt humaniora. För att uppnå detta stöttar WDS sina medlemmar, vilka består av repositorier och andra organisationer som erbjuder datarelaterade tjänster, i att bli certifierade enligt internationellt erkända standarder. Den kanske mest kända certifieringsstandarden som man arbetar med är CoreTrustSeal, som WDS har utvecklat tillsammans med DSA (Data Seal of Approval) och RDA (Research Data Alliance).

I WDS nuvarande strategiska plan (2019-2023) listar man tre huvudsakliga mål:

  • Att förbättra hållbarhet, kvalitet och förtroende för öppna repositorier för forskningsdata
  • Att stötta aktiva forskningsdatacommunitys
  • Att göra pålitliga forskningsdatatjänster till en integrerad del av internationella forskningssamarbeten

SND:s roll i WDS

Att vara medlem i WDS innebär att data, hanteringen av data, och tjänster måste hålla en viss kvalitet. WDS har också en stark koppling till öppna data, och organisationer som blir medlemmar åtar sig att verka för att forskningsdata ska bli mer tillgängliga för både forskarsamhället och allmänheten.

Det är frivilligt att ansöka om medlemskap i WDS. Ett repositorium eller annan organisation kan ansöka om medlemskap på olika nivåer: Regular, Network, Partner eller Associate Member. SND har varit medlem i WDS sedan 2016. Då gick man med som en ”Regular Member”, vilket betyder att SND blivit certifierade enligt CoreTrustSeal. Certifieringen innebär att man förbundit sig till vissa krav och riktlinjer för att erbjuda data och datarelaterade tjänster av hög kvalitet, samt att man deltar i ett internationellt samordnings- och harmoniseringsarbete.

Fördelar för forskarsamhället

SND:s medlemskap i WDS gör att data som delas via SND:s forskningsdatakatalog kan få större genomslag internationellt. Genom att använda erkända standarder blir forskningsdata möjliga att söka och hitta för användare världen över. Samtidigt innebär medlemskapet en kvalitetssäkring av de data som SND förmedlar. Den som gör data tillgängliga via SND kan vara säker på att data hanteras och lagras på ett säkert och hållbart sätt, samt förses med utförliga metadata som gör data begripliga för framtida användare.

Länkar för vidare läsning