Styrdokument och avtal

Här har vi samlat ett antal dokument och avtal som på olika sätt beskriver SND:s organisation, verksamhet och riktlinjer, men även de uppdrags- och samverkansavtal SND ingår med sina samarbetspartners. Allt material nås via publiceringsplattformen Zenodo. Där finns också övergripande beskrivningar av syftet med varje dokument.

Styrdokument

Policydokument

Avtal

Övriga dokument

Ytterligare information och dokument som särskilt rör DAU-arbetet finns samlade på wiki-sidan DAU-handboken
Fler dokument och avtal går även att hitta på SND:s community på Zenodo.