4. Dela data

Cirkelformad ikon föreställande vikt pappersflygplan.Efter att din beskrivning har blivit granskad och godkänd är den redo att publiceras i form av en katalogpost i SND:s nationella forskningsdatakatalog. Nu är den synlig och sökbar för andra.

Katalogposten

Från katalogposten har andra möjlighet att antingen ladda ner eller göra en förfrågan om att ta del av data, beroende på vad du angett i din beskrivning i DORIS. De flesta data, tillsammans med tillhörande dokumentationsfiler, är direkt nedladdningsbara från SND:s forskningsdatakatalog. I de fall som data inte kan vara öppet tillgängliga (till exempel för att data innehåller personuppgifter) rekommenderar vi ändå att tillhörande dokument görs synliga, till exempel variabellista och teknisk rapport. 

Om du skulle vilja ändra eller uppdatera något i katalogposten efter att den publicerats går det att göra i DORIS. Där har du möjlighet att redigera information, ladda upp nya versioner av data eller bifoga ytterligare dataset. Du kan också komplettera katalogposten med nya publikationer, baserade på datamaterialet, allt eftersom de publiceras. Om du av någon anledning vill ta bort datamaterial eller radera katalogposten helt kan du även göra detta via DORIS.

Data får en DOI

Data som laddats upp via DORIS förses med en DOI (Digital Object Identifier). En DOI är ett slags PID, det vill säga ett unikt ID-nummer som används som en beständig länk till webbsidor, filer, dokument och andra digitala objekt. En DOI gör det enklare att hitta och citera data.

Återanvändning av data

Data kan återanvändas i olika syften. Det kan handla om att bygga vidare på forskningsresultat för att skapa ny forskning eller för undervisning. När data finns tillgängliga för att validera forskningsresultat ökar dessutom forskningens transparens och tillförlitlighet, vilket bidrar till att bibehålla en hög forskningskvalitet.

Använder du redan befintliga data för din egen forskning ska du hänvisa till den som tagit fram materialet på samma sätt som du refererar till andras publikationer. Meddela även SND om du har nya publikationer som bygger på data hämtade via vår katalog.

Vill du veta mer om hur det går till att dela data via SND? Hör av dig till snd@snd.se så svarar vi på dina frågor.

Har du frågor om att dela data som inte besvaras på dessa sidor?

Kontakta oss via snd@snd.se.