Internationella samarbeten

SND är medlem i en rad internationella organisationer som på olika sätt arbetar för ökad tillgänglighet för forskningsdata i Europa och världen. På de här sidorna kan du läsa mer om dessa organisationer och vad SND:s medlemskap innebär för vårt forskarsamhälle.