Sök frågor och variabler

Här kan du söka bland frågor och variabler som är kopplade till data i SND:s forskningsdatakatalog. I sökträffarna för frågor ser du den exakta frågeformuleringen så som den ställdes i enkäten och vilka dataset som använt just den formuleringen. Klickar du dig vidare in till databeskrivningen i forskningsdatakatalogen finns där oftast enkäten i sin helhet. I variabelsöket får du information om vilka data som innehåller den variabel du söker efter.

I fråge- och variabelbanken finns framförallt frågor och variabler för samhällsvetenskapliga och medicin och hälsodata fram till år 2016. Tjänsten är under utveckling och för tillfället saknas uppgifter för senare data.