Återanvändning

Forskningsdata kan representera stora vetenskapliga, samhällsekonomiska och historiska värden och det är därför viktigt att de går att återanvända i så stor omfattning som möjligt. En förutsättning för att data ska kunna återanvändas för ny forskning eller andra för samhället värdefulla ändamål är att de går att hitta. Bästa sättet att göra detta möjligt är att beskriva datamaterial i datakataloger där andra sedan kan söka efter data (se exempelvis SND:s forskningsdatakatalog). Beskrivningarna behöver vara detaljerade nog för att göra effektiv sökning möjlig. Dessutom behöver beskrivningen innehålla information om hur man kan få tag i datamaterial och vad man får göra med data när man väl fått tillgång till dem.

Det är viktigt att tänka långsiktigt. Det går ofta inte att avgöra om data kommer att vara värdefulla för någon om ett, tio eller femtio år. Därför bör du välja att beskriva och lagra forskningsdata på ett sådant sätt att chansen för långsiktig överlevnad är god. Så kallade certifierade digitala repositorier har ett långsiktigt perspektiv när det gäller att göra data tillgängliga och bör om möjligt väljas. SND är ett sådant repositorium, certifierat enligt CoreTrustSeal.

Vilka filformat som går att läsa förändras snabbt över tid. För att minska risken för att en fil blir oläsbar och inte kan analyseras av framtida forskare bör du välja filformat som med stor sannolikhet går att använda även i framtiden. Sådana format ska vara vanligt förekommande, kunna läsas av flera olika program och vara väl dokumenterade. Det ska med andra ord gå att hitta en teknisk specifikation som berättar hur formatet lagrar information i filen. (Du hittar mer information om vad som är bra att känna till om filformat under avsnittet Filformat.)

För att andra ska kunna använda data de inte själva har skapat eller samlat in så behöver data vara väldokumenterade. ”Väldokumenterade” i det här sammanhanget innebär att data åtföljs av tillräckligt mycket dokumentation för att någon annan ska kunna förstå och analysera data så korrekt som möjligt. (Vill du veta mer om dokumentation av forskningsdata, gå till avsnitten om datadokumentation och om vad man ska tänka på för att andra ska kunna använda data.)

(Se även avsnittet om FAIR-principerna för forskningsdata.)