Publicering och Open Access

Det finns några begrepp som ofta orsakar förvirring i samband med att man talar om att göra forskningsdata tillgängliga. Data som går att nå via SND:s forskningsdatakatalog är tillgängliga och tillgängliggjorda. Däremot finns det anledning att inte prata om dem som öppet tillgängliga, och även begreppen öppna data (Open Data) och Open Access kan leda tanken fel.

Öppet tillgängliga data 

Öppet eller fritt tillgängliga data betyder att den som vill kan komma åt data utan några hinder. Det vanligaste sättet är genom direkt nedladdning från en webbplats, till exempel SND:s forskningsdatakatalog.

Endast en del av de data som finns i SND:s forskningsdatakatalog är öppet tillgängliga. Övriga är tillgängliga i begränsad utsträckning. Det betyder att det finns information om hur du gör för att komma åt data, men data kan vara känsliga på något sätt och det krävs därför en beställning och eventuellt en sekretessprövning för att du ska få tillgång till dem.

Öppna data (Open Data) 

Öppna data är ett begrepp som kommit att få skiftande betydelse och därför varnar vi lite för att använda det hur som helst. Å ena sidan använder vissa det som en synonym till öppet tillgängliga data, det vill säga data som går att komma åt utan hinder. Å andra sidan finns det många som med öppna data endast avser data från myndigheter som har gjorts fritt tillgängliga. De menar att det är en skillnad på öppna data (från myndigheter) och öppna forskningsdata (från forskningsaktiviteter). Eftersom en del forskningsdata inte kan publiceras helt fritt och det råder delade meningar om vad öppna data betyder så har SND valt att använda termen tillgängliga data för sådana forskningsdata som kan återanvändas.

Vetenskapsrådet samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Läs mer här om Vetenskapsrådets uppdrag och vad det innebär.

Datatidskrifter 

Vill du publicera dina forskningsdata i en tidskrift kan du göra det i specialinriktade datatidskrifter (data journals). Datatidskrifter finns inom flera ämnesområden och publicerar inte vetenskapliga artiklar med presentationer av forskningsrön. Istället innehåller de utförliga beskrivningar av olika datamaterial och information om hur det går att få tillgång till data, till exempel genom en PID eller ett annat unikt ID i ett datarepositorium. Bidrag till datatidskrifter granskas vetenskapligt på motsvarande sätt som andra tidskriftsartiklar, och en dataartikel ses ofta som mer meriterande än att ”bara” göra data tillgängliga.

Det finns datatidskrifter med olika, mer eller mindre breda, inriktningar. Om du vill få mer information om möjliga tidskrifter kan du kontakta den lokala datastödsfunktionen på ditt lärosäte.

Open Access 

Open Access, eller öppen tillgång, är ett begrepp som länge har använts för att beskriva vetenskapliga artiklar och andra forskningspublikationer som finns tillgängliga online och som går att komma åt utan kostnad. Det finns även de som pratar om open access till forskningsdata men detta kan vara missvisande. Även om vissa data kan laddas ned direkt från en webbplats finns det andra som bara är tillgängliga i begränsad utsträckning. Dessutom kan open access tolkas som att data skulle vara publicerade i en datatidskrift, vilket de vanligtvis inte är. (Det finns ett antal datatidskrifter som publiceras med open access.)