Filter och kartvy
Kartvy

Shows datasets in search result containing geographic features

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • SND Logo
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Tillgång till data är begränsad eller efter beställning
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Sök och hitta data

2849 träffar

Sortering:
Per sida:

Sveriges lantbruksuniversitet

 • Data för: Lactic acid bacteria in Swedish honeybees during outbreaks of American Foulbrood

I denna studie analyserades DNA extraherat från honungsbin med hjälp av qPCR för närvaron och kvantiteten av olika honungsbispecifika mjölksyrabakterier. Syftet var att undersöka om det finns skillnader i sammansättninge...

 • Anna Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
Publicerad: 2024-04-19
SND Logo

Karolinska Institutet

 • Colony whole genome sequencing of hematopoietic stem and progenitor cell-derived colonies from 2 dual SF3B1-mutant MDS-RS patients

Denna datauppsättning består av helgenomsekvenseringsdata från kolonier erhållna genom kolonibildande analyser och cellodling av FACS-renade hematopoetiska stamceller (HSC), multipotenta progenitorer (MPP), megakaryocyt-...

 • Pedro Luis Moura, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge/ Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)
 • Eva Hellström-Lindberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge / Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)
Publicerad: 2024-04-18
SND Logo

Karolinska Institutet

 • TARGET-seq genotyped single-cell RNA sequencing of hematopoietic stem cells and megakaryocyte-erythroid progenitor cells from a dual SF3B1-mutant MDS-RS patient and 3 healthy donors

Denna datauppsättning består av TARGETseq (genotypriktad plattbaserad SmartSeq2) RNA-sekvenseringsdata från renade hematopoetiska stamceller (HSC) och megakaryocyt-erytroida progenitorer (MEP) från benmärgen hos en dubbe...

 • Pedro Luis Moura, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge / Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)
 • Eva Hellström-Lindberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge / Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)
Publicerad: 2024-04-18
SND Logo

Karolinska Institutet

 • 10X single-cell RNA sequencing of hematopoietic stem and progenitor cells from a dual SF3B1-mutant MDS-RS patient and a healthy donor

Syftet med denna datainsamling var att bedöma hur det hematopoetiska stam- och progenitorcellsutrymmet hos en patient skiljde sig över tiden och som ett resultat av förändringar i klonal frekvens. Se den engelska beskriv...

 • Pedro Luis Moura, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge / Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)
 • Eva Hellström-Lindberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge / Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)
Publicerad: 2024-04-18
SND Logo

Sveriges lantbruksuniversitet

 • Modellera bästa förvaltningspraxis för att minska näringsförlusterna från jordbrukets avrinningsområden under olika klimatbanor.

Denna datauppsättning innehåller all geospatial information och HYPE-ingångar och utdata relaterade till publiceringen av "Hur uppnår man en 50 % minskning av näringsbelastningar från jordbrukets avrinningsområden under ...

 • Maarten Wynants, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö
Publicerad: 2024-04-11
SND Logo

Enskilda Högskolan Stockholm

 • Digitalt förmedlade predikningar under Covid-19 pandemin i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan

Data består av 32 predikningar, hållna i församlingar som tillhör Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan och är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö, i Covid-19 pandemins inledning - närmare bestämt Kristi himmelsfärd och ...

 • Frida Mannerfelt, Enskilda högskolan Stockholm
Publicerad: 2024-04-10
SND Logo

Uppsala universitet

 • Space-time spectra of Northern Hemispheric Rossby waves during extended winter

[Detta är en maskinöversättning. Se den engelska sidan för den ursprungliga beskrivningen] Data innehåller dagliga Rossbyvågspektra som erhållits från en dubbel Fouriers transform, i rum och tid, och visas i harmonier m...

 • Jacopo Riboldi, ETH Zurich
 • Michael Schutte, Uppsala universitet, Geovetenskaper
Publicerad: 2024-04-09
SND Logo

Göteborgs universitet

 • Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2022

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning - Den nationella SOM-undersökningen - i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat sam...

 • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2024-04-08
SND Logo

Göteborgs universitet

 • Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2022

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och...

 • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2024-04-08
SND Logo

Uppsala universitet

 • Stockholm Concert Database

Denna databas har producerats för projektet "Kanon och konsertliv: Formeringsprocesser inom Stockholms musikliv 1848-1914" (finansierat av Riksbankens jubileumsfond). Datat innehåller information om konserter och konsert...

 • Anne Reese Willén, Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap
Publicerad: 2024-04-04
SND Logo
 • Tillgänglighetsnivå för data

 • SND Logo
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Tillgång till data är begränsad eller efter beställning
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.