EOSC Association

Som medlem i EOSC Association har SND möjlighet att påverka utvecklingen av den digitala samarbetsplattformen European Open Science Cloud (EOSC). Plattformen ska föra samman europeiska forskningsinfrastrukturer och göra det enklare att hitta och arbeta med forskningsdata.

European Open Science Cloud (EOSC) logotyp

Vad är EOSC Association?

2015 inledde EU-kommissionen arbetet med att skapa den digitala samarbetsplattformen European Open Science Cloud (EOSC). Syftet är att samla befintliga forskningsinfrastrukturer i Europa för att ge tillgång till data från alla vetenskapliga discipliner. Tjänster och verktyg på plattformen ska underlätta för forskare att hantera, analysera, lagra och återanvända forskningsdata. 

Genom samarbeten i flera stora projekt skapades förutsättningarna för EOSC. Den första etappen i uppbyggnaden avslutades 2020 och i juli samma år bildades EOSC Association, med uppgift att driva arbetet att utforma en ”European Research Data Commons”. De fyra ursprungliga medlemmarna (GÉANT, CESAER, CSIC och GARR) fick senare under året sällskap av ytterligare organisationer. Vid utgången av 2020 hade EOSC Association 142 medlemmar och 49 observatörer. Bland medlemmarna finns forskningsfinansiärer, leverantörer av tjänster (så kallade service providers, som SND) och representanter för forskarsamhället.

SND:s roll i EOSC Association

SND:s delaktighet i den första uppbyggnadsfasen av EOSC handlade främst om att delta i de två projekten EOSC-Nordic och SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud).

SND, med Göteborgs universitet som värdorganisation, blev hösten 2020 medlem i EOSC Association i kategorin ”service providing organisation”. Medlemskapet innebär att SND har större möjligheter att påverka utvecklingen inom EOSC, både i själva stiftelsen och i olika projekt. Även åtta andra svenska organisationer, däribland fem universitet i SND:s konsortium, antogs som medlemmar i kategorin ”research performing organisation”. I Sverige har de olika medlemmarna bildat ett gemensamt råd där EOSC-frågor bereds och diskuteras. I gruppen medverkar den svenske EOSC-direktören i EOSC Association.

Fördelar för forskarsamhället

Genom EOSC skapas en global forskningsdatagemenskap, där forskare kan få tillgång till data som är FAIR och tjänster som underlättar forskning. En av tankarna är att göra forskningsresultat i form av till exempel data, modeller, simuleringar och metoder enklare att hitta, dela och återanvända både inom och mellan olika forskningsområden.

Inom EOSC-samarbetet ska forskare och andra intressenter, som myndigheter och företag, också erbjudas kvalificerade infrastrukturer för hantering och lagring av data, få möjlighet att mycket snabbt transportera stora mängder data samt få tillgång till kraftfulla, högpresterande datorer för att bearbeta data.

Genom de svenska organisationernas medlemskap i EOSC blir det dessutom möjligt att föra fram specifika, nordiska behov gällande hantering av forskningsdata, till exempel i fråga om personuppgifter och hantering av personnummer. 

Länkar till vidare läsning