Planera

Forskare skriver på en whiteboard

Det finns goda skäl att så tidigt som möjligt börja planera hur forskningsdata ska samlas in och hanteras i forskningsprojektet. Själva datahanteringen inleds i samband med att forskningsdata börjar samlas in eller skapas och pågår därefter genom hela forskningsprocessen. Om du redan tidigt tänker igenom upplägget för insamling och hantering av projektets data så minskar du risken för att något går fel senare. Planeringen hjälper dig även att identifiera vad som kan komma att aktualiseras i projektet och förutse vad olika moment inom datahanteringen kommer kosta.

Det är viktigt att planera hur du skyddar information om de forskningsobjekt som du har data om, oavsett om det rör sig om personer eller andra skyddsvärda objekt, exempelvis känsliga biotoper eller militära anläggningar. Det är lika viktigt att planera för hur datamaterialet i sig ska skyddas. Hur ska exempelvis lagring och säkerhetskopiering ske? Och hur mycket kostar datahantering? Beroende på krav i form av tekniska system och arbetsinsatser så kan det röra sig om ansenliga kostnader som behöver finnas med i projektets budget redan från början.

I det här avsnittet tittar vi närmare på vilka förberedelser som behövs för att skydda personuppgifter, men även för att skydda datamaterialet rent praktiskt. Vi tar upp frågor som rör avtal med olika aktörer, etikprövning och vad man behöver tänka på vid en ansökan om forskningsmedel. Du kan också läsa om syftet med en datahanteringsplan och vad en sådan kan innehålla. Frågor som kan vara bra att ställa är:

  • Hur planerar jag för att skydda personuppgifter och annan känslig information?
  • Vad behövs för att se till att data är lagrade på ett säkert sätt?
  • Vilka säkerhetskrav kommer att ställas på data?
  • Vad behöver preciseras om flera organisationer/myndigheter ska samarbeta med data i projektet?
  • Hur stora kostnader för datahanteringen ska jag lägga in i budgeten?
  • Behövs en datahanteringsplan för att underlätta datahantering och framtida arkivering av data?