PID-tjänster (DOI, ePIC)

En beständig identifierare (PID) är en unik och beständig digital referens som gör det möjligt att hitta och återanvända digitalt material. PID:ar används för att referera till digitala objekt som dokument, webbsidor, filer och annat.

Dataset som deponeras och görs tillgängliga via SND förses med beständiga identifierare av typen Digital Object Identifier (DOI). En DOI gör det möjligt att bland annat citera forskningsdata på ett korrekt sätt och att visa vilken version av data som använts. Att forskningsdata finns tillgängliga och är försedda med en PID är ett vanligt krav för att de publikationer som bygger på dessa data ska kunna publiceras i en tidskrift.

Läs SND:s PID-policy.

Läs om var data blir synliga när du delar dem via SND.

Logotyp DataCite

SND:s medlemskap i DataCite

Som medlem i DataCite kan SND också förse svenska myndigheter och institutioner i SND-nätverket med ett eget DOI-prefix om ett väldefinierat behov finns, till exempel bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata. Regelverket för detta finns specificerat i DataCite:s Business Models Principles (kapitel 4). Eftersom DOI-namngivningen kräver en del metadata för varje objekt kan det, beroende på datatyper, vara lämpligare med en annan typ av PID. Andra vanligt förekommande PID-typer finns tillgängliga via ePIC (handle), KB (urn:nbn) och ARK.

På denna sida kan du läsa mer om SND:s medlemskap i DataCite.

På DataCite:s webbplats görs bland annat statistik och API-dokumentation tillgänglig.

Ansök om DOI-prefix hos SND

Myndigheter och andra forskande organisationer i SND-nätverket kan ha särskilda behov för att tilldela DOI utöver vad som redan erbjuds via publicering i SND-katalogen. Om din organisation är intresserad av att ansöka om ett DOI-prefix, kontakta oss via e-postadressen pid@snd.se för mer information och instruktioner.

Ansök om ePIC-prefix

För forskningsdata i de tidigare delarna av den vetenskapliga processen, där det är oklart vilka data som ska citeras i framtiden, kan PID-typen ePIC användas eftersom ingen beständig beskrivning behövs för att skapa en sådan PID. SND är en del av det konsortium som driver infrastrukturen för ePIC. Om din organisation inom SND-nätverket är intresserad av att ansöka om ett ePIC-prefix, kontakta oss via e-postadressen pid@snd.se för mer information och instruktioner.