ICPSR - Inter-university Consortium for Political and Social Research

ICPSR är en internationellt ledande forskningsinfrastruktur inom samhällsvetenskap, med lång erfarenhet av att kurera data och göra dem tillgängliga.
 

Vad är ICPSR?

ICPSR är ett internationellt konsortium som består av närmare 800 akademiska institutioner och forskningsorganisationer. ICPSR grundades 1962 och är beläget vid Institute for Social Research vid University of Michigan i Ann Arbor, USA. 

SND:s roll i ICPSR

Det svenska medlemskapet i ICPSR administreras av SND. Detta innebär bland annat att SND vid behov hjälper till att förmedla forskningsdata som finns i ICPSR:s samling.

Fördelar för forskarsamhället

Genom det svenska medlemskapet i ICPSR får forskare och studenter vid universitet i Sverige tillgång till ICPSR:s stora samling data bestående av över 15 000 studier. Data kan sökas i organisationens katalog, under Find Data. Användare vid svenska universitet som är kopplade till ICPSR:s system ”MyData” kan ladda ner data direkt. För vissa delar av samlingarna kan man även göra on-line-analyser. Om universitetet ännu inte är kopplat till ”MyData” kan data beställas via SND. Det är bara att skicka ett mejl till request@snd.se och berätta vilken studie det gäller.

ICPSR har även ett tjugotal tematiska samlingar där data är sorterade efter särskilda ämnen. Social Science Variables Database (SSVD) gör det möjligt att undersöka och jämföra variabler och frågor från olika studier och serier. SSVD innehåller för närvarande över fem miljoner variabler. ICPSR har också tagit fram en stor mängd resurser som kan användas inom undervisning.

Det svenska medlemskapet i ICPSR ger forskare och doktorander vid svenska universitet minskad avgift för deltagande i “ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research”. ICPSR:s sommarskola erbjuder ett stort antal föreläsningsserier och workshoppar uppdelade på två fyraveckorsperioder. Sommarskolan anordnar även ett femtiotal tre–fem dagar långa workshoppar. 

 

Länkar för vidare läsning