Digitala verktyg för riskbedömning och skyddsåtgärder i tabulära data med personuppgifter

Begrepp som bakvägsidentifiering och statistisk röjandekontroll är viktiga att känna till för dem som arbetar med kvantitativa tabulära data. SND har skapat en workshop som introducerar grundläggande begrepp och verktyg för statistisk röjandekontroll i tabulära data.

Workshopen belyser både möjligheter och begränsningar i befintliga pseudonymiseringsmetoder belyses, med användning av R-paketet sdcMicro för att illustrera tillämpningen av statistiska metoder för att bedöma risken för röjande. Deltagarna får en grundläggande genomgång av verktygets principer och funktioner samt möjlighet att tillämpa sina kunskaper på ett syntetiskt dataset. De kommer att lära sig att tolka och bedöma resultat av pseudonymisering och omkodning av data samt dess inverkan på datas användbarhet.  

Inga förkunskaper i R krävs av deltagare. 

Materialet för workshoppen finns tillgängligt för nedladdning på Zenodo.

Materialet innehåller:

  • workshopprogram
  • instruktioner för instruktören
  • workshoppresentation
  • sammanfattning för deltagare om hur de installera mjukvaror
  • ett syntetiskt dataset för övningen.