För dig som är student

Här kan du som är student få information om hur man hittar, använder och refererar till data i SND:s forskningskatalog.

Studenter som pluggar

Hur använder man data från SND?

Det är fritt fram att använda data från SND:s forskningsdatakatalog i dina studier. När du hittat data som verkar intressanta kan du antingen ladda ner eller skicka en förfrågan om dem, beroende på vilken tillgänglighetsnivå de har. Om du vill ta del av data med så kallad begränsad tillgänglighet kommer vi att be din handledare att skriva under din förfrågan. Tänk även på att bara använda materialet för de ändamål du angett när du skickade in förfrågan.

Om du vill ha tillgång till data för att pröva olika typer av analyser i exempelvis SPSS eller av annan anledning vill undvika att skicka in en förfrågan kan du välja att bara söka på direkt nedladdningsbara data i katalogen.

Hitta rätt data

Genom katalogens filterfunktion kan du välja att sortera resultatlistan efter flera olika saker som till exempel ämne, tillgänglighet, språk och geografisk plats. Du kan också söka efter nyckelord i sökrutan. 

Hos SND hittar du förutom enskilda studier även flera stora studiesamlingar. Detta är studier som upprepas med jämna mellanrum, vilket gör det möjligt att undersöka utveckling över tid. Exempel på sådana samlingar är Mediebarometern som undersöker svenskarnas medievanor, de nationella SOM-undersökningarna med fokus på områdena samhälle, opinion och massmedier samt SVT:s vallokalsundersökningar.

Om du har svårt att hitta det du söker eller har andra funderingar kring data är du välkommen att höra av dig till oss på snd@snd.se.

Referera till data

När du använder data från SND är det viktigt att du berättar varifrån materialet kommer och vem som har sammanställt det. Det gör du genom att referera, eller citera, korrekt. Här gäller att du anger en DOI (en unik länk som pekar på datamaterialet) samt hänvisar till skaparen/primärforskaren i ditt dokument.

Exempel:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2018). 
Mediebarometern 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7367-q948

Många studier som finns publicerade i SND:s katalog anger färdiga referenser som du enkelt kan kopiera. Dessa hittar du i katalogposten under fliken "Data och dokumentation". Där kan du också välja mellan vanliga referenssystem som American Psychological Association (APA), Harvad- eller Oxfordsystemet.
 

Exempel på citering

 

Har du frågor eller funderingar?

Skicka ett mail till snd@snd.se 
så hjälper vi dig.