SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Samling De nationella SOM-undersökningarna

SND-ID: national-som.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 årligen genomfört nationella SOM-undersökningar.

Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Idag är tidsserien unik i sitt slag.

De nationella SOM-undersökningarna fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier - och består sedan 2009 av tre parallella delundersökningar. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har något olika inriktningar.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Vetenskap och teknologi (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Nyckelord

Utvecklingsland, Val, Boende, Massmedia, Försvar, Deltagande, Offentlig sektor, Internationella relationer, Energi, Miljö, Kultur, Planering, Fritid, Förtroende, Politiskt intresse, Kärnkraft, Tidnings läsekrets, Tv-nyheter, Tv-program, Energipolitik, Radioaktivt avfall, Utrustning, Lokalmedia, Yrkesetik, Risk, Inrikespolitik, Politiska partier, Politiska ledare, Fritidsaktiviteter, Värderingar, Arbetstillfredsställelse, Medlemskap, Musiklyssnande, Statlig styrning, Utrikespolitik, Ekonomiskt bistånd, Privatisering, Reklam, Tidningsreklam, Ekonomiska villkor, Organisationer, Flyktingar, Livskvalitet, Teaterbesök, Kommunal service, Radiostationer, Journalistik, Medborgarinflytande, Hälsorisker, Radiolyssnande, Migration, Etik, Nyheter, Islam, Läsande, Väljarbeteende, Tv-kanaler, Internationella resor, Utlandsbosatt, Religion, Hälsa, Könsroll, Minoritetsgrupper, Miljöförändringar, Europeiska unionen, Informationskällor, Finansmarknad, Dödshjälp, Republik, Återvinning, Vindenergi, Arbetslöshet, Nyhetspress, Språk, Tv-reklam, Folkomröstningar, Terrorism, Föreningar, Miljöpolitik, Fritidsanläggningsbesök, Medborgardeltagande, Mediaanvändning, Yrken, Finans, Religiöst deltagande, Röstning, Riksdagsval, Partiidentifikation, Medlemskap i fackförening, Offentlig service, Radionyheter, Politiskt deltagande, Internationell politik, Tv-tittande, Språkfärdigheter, Demokrati, Försvars- och säkerhetspolitik, Arbetsmarknad, Internationellt samarbete, Luftföroreningar, Internetanvändning, Europeiska ekonomiska och monetära unionen, Kärnkraftsolyckor, Valkampanjer, Valproblem, Arbetsmarknadspolitik, Hushåll, Bibliotek, Religiösa samfund, Förnybar energi, Industrier, Massmediaexponering, Kulturdeltagande, Invandrare, Politiskt beteende, Nato, Informations- och kommunikationsteknologi, Politisk anhängare, Arbete och sysselsättning, Utbildningsbakgrund, Forskning, Attitydförändring, Förtroende för statsmakten, Biobesök, Bokanvändning, Religiös tillhörighet, Ljud- och videoutrustning, Mobilkommunikation, Bio, Miljöbevarande, Tidskriftsläsare, Alkoholvanor, Beskattning, Internet, Internetåtkomst, Informationsspridning, Sjukvård, Globalisering, Utbildning, Landsbygdsbefolkning, Intresse (kognitiva processer), Shopping, Regering, Korruption, Havsföroreningar, Djurskydd, Teater, Dans, Riksdagsledamöter, Sjukförsäkring, Politiska åsikter, Klimatförändringar, Europaparlamentsval, Religionsutövning, Självkänsla, Invandringspolitik, Inkomst, Religiös tro, Samhällsdeltagande, Informationsanvändning, Elektronisk utrustning, Energisparande, Social välfärd, Känslolägen, Ohälsa, Privatskolor, Privat hälsovård, Privat utbildning, Statlig hälso- och sjukvård, Privat sektor, Sociala aktiviteter (fritid), Vattenkraft, Stiftelser, Mellanmänsklig relation, Ideologi, Klimat, Religiöst beteende, Politiska frågor, Omsorg, Cors Visa mindre..

Karta

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Andersson, U., Carlander, A., Grusell, M., & Öhberg, P. (2021). Ingen anledning till oro (?) : SOM-undersökningen 2020. https://gup.ub.gu.se/publication/309574
ISBN: 9789189673496

Andersson, U., Oscarsson, H., Rönnerstrand, B., & Theorin, N. (2022). Du sköra nya värld: SOM-undersökningen 2021. https://gup.ub.gu.se/publication/316952

Andersson, U., Öhberg, P., Carlander, A., Martinsson, J., & Theorin, N. (red.). (2023). Ovisshetens tid. Den nationella SOM-undersökningen 2022. SOM-institutet. https://gup.ub.gu.se/publication/328912
ISBN: 9789189673540

Andersson, U., Öhberg, P., Carlander, A., Martinsson, J., & Theorin, N. (red.). (2023). Ovisshetens tid. Den nationella SOM-undersökningen 2022. SOM-institutet. https://gup.ub.gu.se/publication/328912
ISBN: 9789189673540

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H. & Oskarsson, M. (eds.) (2015) Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-32-8.
Swepub | Lärosätets databas | SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789189673328

Björkqvist, Karin (1989) SOM-undersökningen 1988 : metod, frågeformulär, kodbok. SOM report no 3. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Davidsson, S. (2013) Klasstillhörighet och partipreferenser - En studie av partipreferenser längs två dimensioner i Sverige. Studentuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Elfström, E. Flensburgh, E. och Olovsson, S. (2013) Trust in Teachers - a discourse analysis of perceptions of teachers in Sweden. Studentuppsats vid Lunds universitet

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1987) SOM-undersökningen 1986 : genomföranda, deltagare, huvudresultat. SOM report no 1. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1988) SOM-undersökningen 1987 : genomförande, deltagande, huvudresultat. SOM report no 2. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1989) Åttiotal : Svensk opinion i empirisk belysning. SOM report no 4. Göteborg: Department of Political Science.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1990) Medier och opinion i Sverige : SOM-undersökningen 1989. SOM report no 5. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0248-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 6. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM report no 7. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM report no. 8. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1993) Perspektiv på krisen : SOM-undersökningen 1992. SOM report no. 9. Göteborg: Department of Political Science and Department of Journalism and Mass Communication.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1994) Vägval : SOM-undersökningen 1993. SOM report no. 11. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1995) Det gamla riket : SOM-undersökningen 1994. SOM report no. 13. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1995) Swedish Opinion. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-0-9.
SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-0-9

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1996) Mitt i nittiotalet : SOM-undersökningen 1995. SOM report no. 16. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-972694-3-3.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-972694-3-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1997) Ett missnöjt folk? : SOM-undersökningen 1996. SOM report no 18. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-5-X.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-5-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1997) Trends in Swedish opinion. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-972694-6-8.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-6-8

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1998) Opinionssamhället : SOM-undersökningen 1997. SOM report no 20. Göteborg: SOM Institute : Univ. ISBN 91-972694-8-4.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-8-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM report no. 22. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-1-X .
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-973670-1-X
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2000) Det nya samhället : SOM-undersökningen 1999. SOM report no 24. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-973670-3-6.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789197367035
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2001) Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM report no. 26. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-6-0.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-6-0

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM report no. 30. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-9-5.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-9-5

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2003) Fåfängans marknad : SOM-undersökningen 2002. SOM report no. 33. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-03-4.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-03-4

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM report no. 34. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-04-2.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-04-2
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM Institute.

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2005) Lyckan kommer, lyckan går : trettio kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2004. SOM report no. 36. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-05-9.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-06-9

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM report no. 39. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-09-3.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-09-3
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM report 41. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-11-3

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM report no. 44. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-14-4
ISSN: 0284-4788

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM report no. 46. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-16-8

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM report no. 50. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-19-9.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-19-9

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (eds.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM report no. 52. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 9789189673212

Jarlbro, Gunilla (ed.) (1996) Ungdomars opinioner. SOM report no. 15. Göteborg: SOM Insititute. ISBN 91-972694-2-5.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-2-5

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (ed) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM Institut. ISBN: 978-91-89673-35-9.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673359

Oscarsson, H. & Bergström, A. (ed.) (2014) Vägskäl Mittfåra och marginal : SOM-undersökningen 2013. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-30-4.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673304

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Oscarsson, Henrik (ed.) (2003) Demokratitrender. SOM report no. 32. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-02-6.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-89673-02-6
ISSN: 0284-4788

Rothstein, B., Esaiasson, P., Hermansson, J., Micheletti, M., & Petersson, O. (1995) Demokrati som dialog, Demokratirådets rapport 1995. SNS förlag, Stockholm.
ISBN: 9789171505514

SOM-institutet (2017). Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016. Göteborg: SOM-institutet.
Libris
ISBN: 978-91-89673-39-7

Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) (2020). Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673472

Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) (2020). Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/regntunga-skyar
Länk
ISBN: 9789189673472

Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (red) (2019) Storm och stiltje. Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://som.gu.se/publicerat/bocker/74storm
Länk

Waern, T. (2012) Fallande förtroende. En studie om allmänhetens förtroende för grundskolelärare.Studentuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (eds.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-24-3

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.) (2013) Vägskäl : fyrtiotre kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-27-4.
Libris | Swepub | SOM-institutets bokserie | Lärosätets databas
ISBN: 9789189673274

Visa mer.. (52)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Den nationella SOM-undersökningen 1986

Den nationella SOM-undersökningen 1987

Den nationella SOM-undersökningen 1988

Den nationella SOM-undersökningen 1989

Den nationella SOM-undersökningen 1990

Den nationella SOM-undersökningen 1991

Den nationella SOM-undersökningen 1992

Den nationella SOM-undersökningen 1993

Den nationella SOM-undersökningen 1994

Den nationella SOM-undersökningen 1995

Den nationella SOM-undersökningen 1996

Den nationella SOM-undersökningen 1997

Den nationella SOM-undersökningen 1998

Den nationella SOM-undersökningen 1999

Den nationella SOM-undersökningen 2000

Den nationella SOM-undersökningen 2001

Den nationella SOM-undersökningen 2002

Den nationella SOM-undersökningen 2003

Den nationella SOM-undersökningen 2004

Den nationella SOM-undersökningen 2005

Den nationella SOM-undersökningen 2006

Den nationella SOM-undersökningen 2007

Den nationella SOM-undersökningen 2008

Den nationella SOM-undersökningen 2009

Den nationella SOM-undersökningen 2010

Den nationella SOM-undersökningen 2011

Den nationella SOM-undersökningen 2012

Den nationella SOM-undersökningen 2013

Den nationella SOM-undersökningen 2014

Den nationella SOM-undersökningen 2015

Den nationella SOM-undersökningen 2016

Den nationella SOM-undersökningen 2017

Den nationella SOM-undersökningen 2018

Den nationella SOM-undersökningen 2019

Den nationella SOM-undersökningen 2020

Den nationella SOM-undersökningen 2021

Den nationella SOM-undersökningen 2022

Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2022

Visa mindre..
Först publicerade dataset: 1989-06-01
Senast publicerade dataset: 2024-04-09