Samling SOM - Specialundersökningar

SND-ID: som---special-studies.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Förutom de årliga nationella och regionala studierna genomför SOM-institutet även studier med fokus på olika teman.
KOM-SOM står för en serie av lokala undersökningar i västra Sverige som inleddes 1996. De har genomförts i kommuner i Västra Götaland och i stadsdelar i Göteborg.
Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Migration (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Nyckelord

Karta

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Maria Solevid (ed) (2016) Svenska utlandsröster : SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-34-2
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673342

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Angered. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Centrum. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Majorna. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Mölndal. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Alingsås. Göteborg: SOM Institute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Lerum. Göteborg: SOM Institute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Stenungsund. Göteborg: SOM Institute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Medborgarna och lokalsamhället : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM-insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 -:Tjörn. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Ale. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Frölunda. Göteborg: SOM Insititute.

Oscarsson, Henrik (2002) Spår i framtiden : Ung-SOM-undersökningen, Västsverige 2000. SOM-report no 28. Göteborg : SOM-institute, Univ. ISBN: 91-973670-8-7.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-973670-8-7
ISSN: 0284-4788

Oskarson, Maria,Bengtsson, Mattias & Berglund, Tomas (eds.) (2010). En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik. SOM report nr 49. Malmö: Liber. ISBN: 978-91-47-09507-0.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-47-09507-0

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Visa mer.. (16)
Först publicerade dataset: 2003-08-18
Senast publicerade dataset: 2024-02-20