Samling SOM-undersökningarna till studenter

SND-ID: student-som.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

För att få kunskap om hur studenter värderar sin utbildning, men också hur de ser på samhället, ställer SOM-institutet varje höst frågor till studenterna vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

SOM-undersökningen till studenter genomförs sedan 1993 med det huvudsakliga syftet att ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet. Dessutom syftar undersökningen till att ge en bild av vilka som läser vid fakulteten och hur det kommer sig att de började läsa just här.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Geografisk plats

Sverige, Göteborg kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Antoni, R. (2004) Samhällsvetenskapliga fakultetens studentundersökning : Om bakgrund, studier, livsstilar och opinioner bland studenter på samhällsvetenskapliga fakulteten 2000-2003. Göteborg: Social Science Faculty. ISSN 0284-4788.
ISSN: 0284-4788

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Masterstudent-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:14) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Student-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:12) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Halén, A. (2009) Självvärdering Del 2: frågor om utbildning. Göteborg: Socilogiska institutionen, Göteborgs universitet

Pettersson, M. (2001) Från nittonhundranittiotal till tvåtusental. Work report no. 3. Göteborg: SOM Institute. ISSN 0284-4788.
ISSN: 0284-4788

Visa mer.. (5)
Först publicerade dataset: 1995-01-01
Senast publicerade dataset: 2022-10-13