Samling De västsvenska SOM-undersökningarna

SND-ID: western-som.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Den långsiktiga regionutvecklingen följs genom de västsvenska SOM-undersökningarna och SOM-undersökningarna i Värmland och Skåne, och fokus på analyser av samhälle, opinion och medier på lokal nivå.

De västsvenska SOM-undersökningarna genomförs årligen sedan 1992, men omfattade fram till 1997 enbart bosatta i Göteborg med kranskommuner. 1998 utökades undersökningen, och omfattar sedan dess hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Syftet med undersökningen är att studera attityder och beteenden knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier, men många av frågorna är identiska med dem som ingår i de nationella SOM-undersökningarna för att svaren ska vara jämförbara både mellan regionen och med Sverige som helhet.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Nyckelord

Boende, Massmedia, Offentlig sektor, Kommunal service, Kärnkraft, Tidnings läsekrets, Nyheter, Inrikespolitik, Politiska partier, Bostadsförhållande, Europeiska ekonomiska gemenskapen, Fritidsaktiviteter, Sociala aktiviteter (fritid), Energiförsörjning, Politiska partiers politik, Yrken, Energi, Miljö, Kommunalpolitik, Röstavsikt, Miljöförändringar, Förtroende, Politiskt intresse, Offentlig service, Tv-kanaler, Inkomst, Tv-tittande, Regionalpolitik, Kommunstyrelse, Bostadsområden, Arbetsförhållanden, Hushåll, Utbildningsnivå, Mediaanvändning, Elektronisk utrustning, Radiolyssnande, Naturliga energiresurser, Politiker, Migration, Medlemskap, Partiidentifikation, Bokanvändning, Arbete och sysselsättning, Politiskt deltagande, Regering, Språkfärdigheter, Internet, Demokrati, Fritidsanläggningsbesök, Fotbollssupporter, Skolor, Samhällsdeltagande, Fritidsanläggningar, Föreningar, Kulturdeltagande, Kulturanläggningar, Kulturarv, Personlig trygghet, Kultur, Europeiska unionen, Informations- och kommunikationsteknologi, Kollektivtrafik, Radio, Sjukvård, Radionyheter, Tv-nyheter, Informationssökning, Pendling, Flyktingar, Läsande, Hälsa, Religiöst deltagande, Privatisering, Forskning, Religiös tro, Internetanvändning, Högre utbildning, Tandvård, Kommunala organisationer, Förnybar energi, Trafik, Kyrkoval, Sjukfrånvaro, Religionsutövning, Socialt deltagande, Lokala serviceinrättningar, Politiska åsikter, Statlig hälso- och sjukvård, Socialt nätverk, Tandvård, Cors, Samhälle Visa mindre..

Karta

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Anders Carlander & Ulrika Andersson (red) (2020). Digitala är vi allihopa? Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-12/Digitala%20%C3%A4r%20vi%20allihopa.pdf
Länk
ISBN: 9789189673489

Anders Carlander, Patrik Öhberg & Elias Mellander (red) (2019) Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://som.gu.se/publicerat/bocker/75.-ingen-kommer-undan-kulturen
Länk

Bergström, A. & Harring, N. (eds) (2016) Hållbarhetens horisont : samhälle, opinion och medier i Västsverige. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-37-7
Libris | SOM-institutets bokserie

Bergström, A. & Ohlsson, J. (eds.) (2012) Medborgarna om välfärden : samhälle, opinion och medier i västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-25-0.
Libris | Swepub | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-25-0

Bergström, A. & Ohlsson, J. (eds.) (2013) En region för alla? : Medborgare, människor och medier i Västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-31-01.
Libris | Swepub | SOM-institutets bokserie | Lärosätets databas
ISBN: 978-91-89673-29-8

Bergström, A. & Ohlsson, J. (eds.) (2014) Brytningstider : samhälle, opinion och medier i västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2013. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-31-01.
Libris | SOM-institutets bokserie | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 978-91-89673-31-1

Bergström, Annika (ed.) (2012) Västsvensk vardag: den västsvenska SOM-undersökningen 2010 . SOM report no. 53. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-22-9.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-22-9

Carlander, A. & Andersson, U. (red) (2020). Digitala är vi allihopa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2020. Göteborg: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673489

Carlander, A. & Rönnerstrand B. (red) (2018). Hemma Väst: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-43-3
Länk
: 9789189673433

Carlander, Anders & Elias Johannesson (2021). Alltid måndag? Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2021-12/Alltid%20m%C3%A5ndag%20-%20Hela%20boken.pdf
ISBN: 978-91-89673-51-9

Carlander, Anders & Johannesson, Elias (red) (2021). Alltid måndag? Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2021-12/Alltid%20m%C3%A5ndag%20-%20Hela%20boken.pdf
ISBN: 978-91-89673-51-9

Carlander, Anders, Mellander, Elias & Öhberg, Patrik (red) (2019) Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1671/1671573_en-brokig-gemenskap-korr-20171219.pdf
Libris

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/71.%20En%20brokig%20gemenskap%20%28Andersson%20%26%20Bergstr%C3%B6m%29%202017.pdf
Libris
ISBN: 9789189673403

Nilsson Lennart (ed.) (1998) Mångfald - bilder av en storstadsregion : SOM-undersökningen Västsverige 1997. SOM report no. 21. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-972694-9-2.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-972694-9-2

Nilsson, Lennart & Johansson, Susanne (eds.) (2009) Att bygga, att bo, att leva: en bok om Västra Götaland. SOM report no. 45. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-15-1.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-15-1

Nilsson, Lennart & Johansson, Susanne (red.) (2008) Regionen och flernivådemokratin : Västsverige 2006. SOM-rapport no. 42. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-12-0.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-12-0
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (1993) Västsvensk opinion : SOM-undersökningen Västsverige 1992. SOM report no. 10. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (1994) Västsverige i fokus : SOM-undersökningen i Västsverige 1993. SOM report no. 12. Göteborg: SOM Institute
SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-1-7

Nilsson, Lennart (ed.) (1995) Västsvensk horisont : SOM-undersökningen i Västsverige 1994. SOM report no. 14. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-1-7.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-1-7
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (1996) Västsvenska perspektiv : SOM-undersökningen Västsverige 1995. SOM report no 17. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-4-1.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-4-1
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (1997) Nya landskap : SOM-undersökningen Västsverige 1996. SOM report no. 19. Göteborg: SOM-institute. ISBN 91-972694-7-6.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-7-6
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (1999) Region i omvandling : SOM-undersökningen Västsverige 1998. SOM report no 23. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-2-8.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-2-8

Nilsson, Lennart (ed.) (2000) Den nya regionen : SOM-undersökningen Västsverige 1999. SOM report no. 25. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-4-4.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-4-4

Nilsson, Lennart (ed.) (2002) Flernivådemokrati i förändring : SOM-undersökningen Västsverige 2000. SOM report no. 27. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-7-9.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-7-9

Nilsson, Lennart (ed.) (2003) Perspektiv på Västsverige : SOM-undersökningen Västsverige 2001. SOM report no. 31. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-01-8.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-01-8

Nilsson, Lennart (ed.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM report no. 35. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-05-0
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (2006) Nya gränser : Västsverige 2004. SOM-rapport no. 37. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-07-7.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-07-7
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-10-6

Nilsson, Lennart (ed.) (2011) Västsvensk demokrati i tid och rum. SOM report no. 51. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-20-5.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-20-5

Nilsson, Lennart (red.) (2010) En region blir till: Västra Götalandsregionen 1999-2008. SOM report nr 47. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-18-2
Swepub | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-18-2

Ott, M. (2009) Auswirkungen Wohlfahrtsstaatlicher Institutionen Auf Politischen Konsum. Studentuppsats, University of Mannheim

Visa mer.. (32)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Först publicerade dataset: 1994-12-01
Senast publicerade dataset: 2024-04-08