Guider

Här har vi samlat ett antal guider för hur du bäst hanterar olika typer av data. Denna sida kommer att uppdateras löpande allteftersom vi färdigställer nya material.

Hand som håller en kompass

Guider för god hantering av forskningsdata
Våra guider är baserade på material från Archaeology Data Service men har uppdaterats, omarbetats och kompletterats för att passa även andra ämnen än arkeologi. Guiderna ger en överblick över bl.a. passande filformat och tar upp viktiga saker att tänka på när du arbetar med olika typer av forskningsdata (inklusive vad du bör tänka på inför publicering/arkivering av data).

 

Dokument och digital text

Databaser och kalkylprogram

Digitalt ljud

Digital video

Rasterbilder

Vektorbilder

Fotogrammetri