2. Beskriv data i DORIS

Cirkelformad ikon föreställande penna och ruta i formulär.SND:s system för att beskriva och dela data kallas DORIS. För att börja använda DORIS behöver du registrera dig som användare hos SND. Det gör du enkelt genom att logga in på Mina sidor på SND:s webbplats. Ett personligt konto skapas automatiskt första gången du loggar in.

I DORIS finns ett digitalt formulär för att beskriva forskningsdata. I formuläret finns hjälptexter och videoguider som underlättar för dig att navigera i systemet. Det går att spara en påbörjad databeskrivning och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Ju mer metadata desto bättre

Metadata betyder data om data eller information om data. All information du anger i formuläret i DORIS är alltså metadata om forskningsmaterialet. Det är också dessa metadata som kommer att synas i SND:s forskningsdatakatalog när du är färdig. I formuläret finns ett antal obligatoriska fält som garanterar att katalogposten blir sökbar. Utöver de obligatoriska uppgifterna finns möjlighet att fylla i ytterligare information så att just de data du beskriver ska hittas vid en sökning. Tänk också på att ju mer metadata du lägger till, desto lättare blir det för andra att förstå det forskningsmaterial du beskriver.

 

Skärmdump som visar formuläret i DORIS.
I DORIS finns ett formulär som används för att beskriva forskningsdata. I formuläret anges metadata, det vill säga information om forskningsmaterialet, som används för att göra data sökbara och förståeliga för andra.

 

Har du frågor om att dela data som inte besvaras på dessa sidor?

Kontakta oss via snd@snd.se.