Organisera

Arkivskåp med utdragbara lådor

En väldokumenterad och konsekvent tillämpad organisering av data gör det lättare för dig själv och andra projektmedarbetare att hitta och hålla ordning på filer under arbetets gång. God ordning hjälper även andra forskare som vill analysera och återanvända tidigare insamlade data att göra det med så liten risk för fel som möjligt. Det underlättar spårbarheten av data i forskningen, oavsett om det är du själv som behöver kunna gå tillbaka i din forskning för att hitta data eller visa hur arbetet i forskningsprocessen gick tillväga, eller om en senare forskare eller granskare vill gå igenom en studie för att se hur data bearbetades och undersöka vad som ledde fram till ett visst resultat.

I det här avsnittet går vi igenom filformat och ger tips på hur du rent praktiskt kan strukturera data med filnamn, versionering av filer och en överskådlig mappstruktur. Frågor som det kan vara bra att ställa sig är:

  • Hur ska de forskningsdata som samlas in organiseras?
  • Hur kan filer och mappar namnges för att det ska vara tydligt vad de innehåller?
  • Kommer data att sparas som enskilda filer eller samlas i databaser?
  • Hur kommer data att kontrolleras och rättas eller rensas?
  • Vilka felkällor kan uppstå?