SND-nätverket

SND-nätverket består av alla de lärosäten och myndigheter som beslutat sig för att bygga upp lokala enheter för hantering av forskningsdata, så kallade Data Access Units (DAU). Den centrala uppgiften för en DAU är att hjälpa forskarna att göra forskningsdata så tillgängliga som möjligt, i enlighet med FAIR-principerna (FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Konkret innebär detta att utbilda och stödja forskarna i datahantering och säker lagring samt att hjälpa till med att göra data och metadata tillgängliga via SND:s nationella forskningsdatakatalog.

Sverigekarta med organisationerna i SND-nätverket

Medlemmarna i nätverket arbetar självständigt med att bygga upp sina lokala funktioner för datahantering, men har möjlighet att ta hjälp av SND för rådgivning. Som stöd har SND utvecklat en grundläggande webbaserad utbildning för DAU-medarbetare, BAS Online. Med hjälp av verktyget Orienteringskartan bidrar SND också till att konkretisera, följa upp och sprida goda exempel på utvecklingsarbete och åtgärder på svenska lärosäten för att ställa om till ett nytt system för öppen vetenskap.

Arbetet med etableringen har kommit olika långt, och för att underlätta erfarenhetsutbyte har SND och nätverksmedlemmarna täta kontakter inom ramen för DAU-nätverket, bland annat genom kontaktpersoner, nätverksträffar och möten, och ett antal nätverksgrupper

Medlemmar i SND:s nätverk kan logga in på Mina sidor för att hitta mer information och nyttiga länkar, till exempel till DAU-handboken, till SND-kontorets DAU-stödgrupp och till nätverkets samarbetsyta på Basecamp.

Nedan finns en komplett lista över de organisationer som ingår i SND:s nätverk. Många av dessa har i dagsläget information på sina hemsidor, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen runtom i landet. Via länkarna i listan når du de flesta enheterna för forskningsdatastöd hos nätverkets medlemmar.

För närvarande ingår följande i SND-nätverket:

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Enskilda Högskolan Stockholm
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kungliga musikhögskolan
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens universitet
Polarforskningssekretariatet
RISE Research Institutes of Sweden
Sophiahemmet Högskola
Statens geotekniska institut
Statens veterinärmedicinska anstalt
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet