Checklista för datahanteringsplan

Förstasidan på checklistanSom stöd i arbetet med att utforma en datahanteringsplan kan du använda SND:s checklista. Checklistan kan hjälpa till att identifiera vilka olika delar av datahantering som är relevanta för ett specifikt forskningsprojekt, och är särskilt anpassad till de förhållanden och regelverk som är aktuella för forskare i Sverige.

Här kan du ladda ner en zip-fil med checklistan i ett redigerbart textformat (svensk och engelsk version i .docx och .rtf).

Checklistan finns också att läsa eller ladda ner som PDF via plattformen Zenodo:

Checklistan är avsedd att kunna användas för en fullständig plan för ett helt projekt. Den ska kunna användas för planer som är anpassade till olika forskningsområden, typer av data, var i forskningsprocessen man befinner sig, och vilka krav som finansiären ställer, men också utifrån de juridiska krav som finns. Om man ska sätta ihop en preliminär datahanteringsplan för en ansökan om extern finansiering kommer mycket av informationen att finnas på andra ställen i ansökan, och behöver då inte upprepas. Finansiären har troligen också särskilda önskemål om vad som ska ingå i datahanteringsplanen och en gräns för hur lång den får vara.

Att skriva dokumentet kan kännas tidskrävande, men med en genomtänkt plan för hur data ska hanteras kommer resurser att sparas in under projektets gång. För många kan datahanteringsplanen hjälpa till att strukturera information som redan finns, men som är utspridd hos olika personer och i olika dokument.

I arbetet med att ta fram checklistan har flera internationella resurser legat till grund, såsom mallar, onlineverktyg och rekommendationer från andra forskningsinfrastrukturer samt från universitet och finansiärer. Checklistan uppdateras kontinuerligt och följer nu bland annat rekommendationerna från Horizon 2020 och Science Europe, som även SUHF och Vetenskapsrådet utgår från