Färdigställa och göra tillgängliga

Tangentbord med access-knapp

Vad händer med projektets forskningsdata när du är färdig med insamling, bearbetning och analys? Forskningsprojektet närmar sig slutet, men det återstår fortfarande en del dataarbete innan resultaten ska presenteras och projektet är över. Återanvändning av forskningsdata kan bli aktuellt långt efter ett projekts slut, till exempel för att återskapa resultat, använda data för nya analyser eller för att andra ska kunna kontrollera publicerade resultat om det uppstår anklagelse om vetenskaplig oredlighet. Även om det inte finns några direkta planer på att någon annan ska fortsätta arbeta med forskningsmaterialet är det viktigt både för din egen del och för eventuella granskare att kunna gå tillbaka i forskningens olika steg. Därför behöver du säkerställa att dokumentationen är så begriplig och heltäckande att både du och andra kan förstå materialet även efter en längre tid.

Det här avsnittet handlar om vad du behöver tänka på för att data ska kunna göras tillgängliga för fortsatt forskning, exempelvis i form av dokumentation. Vi tar upp nyttan med beständiga identifierare, vad det innebär att forskningsdata är ”FAIR” och tittar på några möjliga begränsningar för återanvändning. Vi går även igenom några företeelser som ofta missförstås eller kopplas till tillgängliggörande av forskningsdata: öppen tillgång (Open Access), datatidskrifter (data journals) och publicering i allmänhet. Frågor som det kan vara bra att ställa sig är:

  • Vad krävs för att andra ska kunna bedriva forskning på data från mitt projekt?
  • Vilken datadokumentation finns och behöver den revideras eller kompletteras?
  • Finns det begränsningar för hur eller när data får återanvändas?
  • Vad är en PID och en DOI, och hur kan jag som forskare ha nytta av dem?
  • Vad innebär FAIR-principerna och vad har de med forskningsdata att göra?
  • Vad menas med öppna data, publicerade data och Open Access?