Samling SOM-undersökningarna

SND-ID: som.

Beskrivning

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 genomför årliga undersökningar för att belysa långsiktiga samhälls-, opinions- och medietrender. Samtidigt genomför institutet även projekt som sträcker sig över kortare tidsperioder. Sådana projekt är ofta initierade av och genomförs tillsammans med akademiska forskningsprojekt såväl som enskilda medier, näringslivsaktörer, myndigheter och samhällsinstitutioner.

Huvudsyftet med enkätundersökningarna är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Därför består enkäterna till stor del av frågor som ställs på likalydande sätt, år efter år. Genom att på ett systematiskt sätt följa hur åsikter och beteenden förändras kan SOM-institutet komplettera mätningarna med frågor som kartlägger vad som ligger bakom olika trender eller förändringar i attityder och beteenden.

Resultaten från undersökningarna belyser tre nivåer i samhället: den nationella, den regionala och den lokala. Den nationella SOM-undersökningen är en

... Visa mer..
SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 genomför årliga undersökningar för att belysa långsiktiga samhälls-, opinions- och medietrender. Samtidigt genomför institutet även projekt som sträcker sig över kortare tidsperioder. Sådana projekt är ofta initierade av och genomförs tillsammans med akademiska forskningsprojekt såväl som enskilda medier, näringslivsaktörer, myndigheter och samhällsinstitutioner.

Huvudsyftet med enkätundersökningarna är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Därför består enkäterna till stor del av frågor som ställs på likalydande sätt, år efter år. Genom att på ett systematiskt sätt följa hur åsikter och beteenden förändras kan SOM-institutet komplettera mätningarna med frågor som kartlägger vad som ligger bakom olika trender eller förändringar i attityder och beteenden.

Resultaten från undersökningarna belyser tre nivåer i samhället: den nationella, den regionala och den lokala. Den nationella SOM-undersökningen är en rikstäckande mätning som har genomförts varje höst sedan 1986. Den västsvenska SOM-undersökningen startade 1992 med ett regionalt fokus och genomförs sedan 1998 på hela Västra Götaland. Sedan 2001 genomförs även en regional undersökning i Skåne och 2010 genomfördes för första gången en regional undersökning i Värmland. Sedan 1993 genomförs en särskild studentundersökning varje höst. Utöver de regelbundna mätningarna har även specialundersökningar genomförts. Visa mindre..

Typ av samling

Serie