SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Samling SOM-undersökningarna i Göteborg

SND-ID: the-gothenburg-som-survey.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

För att följa den politiska utvecklingen i Göteborg genomförs sedan 2016 årligen SOM-undersökningen i Göteborg, med fokus på analyser av samhälle, opinion och medier på den lokala nivån.

Syftet med undersökningen är att studera attityder och beteenden knutna till lokala frågor och händelser. Tonvikten ligger på politik, offentlig service och infrastruktur. Många av frågorna är identiska med dem som ingår i de nationella SOM-undersökningarna för att svaren ska vara jämförbara med Sverige som helhet.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Karta

Geografisk plats

Sverige, Göteborg kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2019) SOM-undersökningen i Göteborg 2018: SOM-rapport nr 2019:38 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://som.gu.se/digitalAssets/1748/1748805_38.-g--teborgsrapporten-2018.pdf
Länk till fulltext

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2020) SOM-undersökningen i Göteborg 2019: SOM-rapport nr 2020:36 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-11/36.%20G%C3%B6teborgsrapporten%202019_0.pdf
Länk

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2023). Göteborgstrender 2016-2022. [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2023-09/41.%20G%C3%B6teborgstrender%202016-2022.pdf

Rönnerstrand, Björn, Solevid, Maria & Henrik Oscarsson (red) (2021). Hög tid för Göteborg: SOM-undersökningen i Göteborg 2016-2020. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/H%C3%B6g%20tid%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborg_v2_0.pdf
Länk till fulltext
ISBN: 978-91-89673-50-2

SOM-undersökningen i Göteborg 2016 [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1649/1649849_31-som-unders--kningen-i-g--teborg-2016.pdf
Libris

Visa mer.. (6)
Först publicerade dataset: 2018-04-16
Senast publicerade dataset: 2024-03-21