Den västsvenska SOM-undersökningen 2014

SND-ID: snd0991-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002815

Ingår i samling hos SND: De västsvenska SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Väst-SOM 2014

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09 – 2015-03

Variabler

403

Antal individer/objekt

2900

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48% (brutto) / 52% (netto)

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-26 – 2015-03-03
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 2900
  • Antal ej svarande: 3100
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 374
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2726
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västra Götalands län, Kungsbacka kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Bergström, A. & Harring, N. (eds) (2016) Hållbarhetens horisont : samhälle, opinion och medier i Västsverige. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-37-7
Libris | SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2016-03-31

Version 1.0: 2016-03-31

DOI: https://doi.org/10.5878/002815

Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-02-05