Den västsvenska SOM-undersökningen 1997

SND-ID: snd0636-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002466

Ingår i samling hos SND: De västsvenska SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Väst-SOM 1997

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Detta är den sjätte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Brevenkäten var indelad i sex frågeområden: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medier; Tidningsläsande; samt Bakgrundsfrågor. Personer bosatta i Göteborgs kommun fick även ange inställning till åtta kommunala politiker samt om man känner till vilken stadsdelsnämnd man tillhör. De flesta frågorna är ställda i en eller flera tidigare Väst-SOM.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de tolv omkringliggande kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-10 – 1998-01

Variabler

486

Antal individer/objekt

1845

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 – 1998-01-29
  • Datainsamlare: Gallup
  • Urvalsstorlek: 2900
  • Antal svar: 1845
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik, Cors

Publikationer

Nilsson Lennart (ed.) (1998) Mångfald - bilder av en storstadsregion : SOM-undersökningen Västsverige 1997. SOM report no. 21. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-972694-9-2.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-972694-9-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2001-03-21

Version 1.0: 2001-03-21

DOI: https://doi.org/10.5878/002466

Publicerad: 2001-03-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23