SOM-undersökningen till ungdomar 2000

SND-ID: snd0821-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002431

Ingår i samling hos SND: SOM - Specialundersökningar

Citering

Alternativ titel

Ung-SOM 2000

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Ung-SOM genomfördes bland 3 000 ungdomar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun som ett delprojekt inom utvärderingsprogrammet Morgondagens värderingar. Undersökningen, som löpte parallellt med Väst-SOM, genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultaten publicerades i boken Spår i framtiden.


Frågeformuläret var indelat i följande frågeområden: medieanvändning; samhälle, politik och demokrati; service och utbildning; hot och risker; internet och andra medier; fritid samt bakgrundsuppgifter.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-29 år och bosatta i Västsverige

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-11-21 – 2001-04-26

Variabler

498

Antal individer/objekt

1861

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11-21 – 2001-04-26
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län, Kungsbacka kommun

Geografisk beskrivning: Västsverige - Kommuner i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik, Cors

Publikationer

Oscarsson, Henrik (2002) Spår i framtiden : Ung-SOM-undersökningen, Västsverige 2000. SOM-report no 28. Göteborg : SOM-institute, Univ. ISBN: 91-973670-8-7.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-973670-8-7
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2007-05-03
Senast uppdaterad: 2019-02-05