SOM-undersökningen om coronaviruset 2020

SND-ID: 2020-72-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/yxd6-m088

Ingår i samling hos SND: SOM - Specialundersökningar

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört nationella undersökningar. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

När coronaviruset drabbade det svenska samhället under 2020 blev det aktuellt med en extrainsatt undersökning för att kartlägga hur den svenska opinionen såg ut under denna period. Undersökningen fokuserar främst på åsikter kring hanteringen av viruset, oro för det och tankar kring viruset, men undersökningen innehåller även klassiska frågar om politik, samhälle, medier och vanor.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också ett fåtal myndigheter.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år som är bosatta i Sverige

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-04-17 – 2020-06-28

Variabler

363

Antal individer/objekt

2549

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

44%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-04-17 – 2020-06-17
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-10-26