SOM-undersökningen Klass-SOM 2008

SND-ID: snd0896-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002852

Ingår i samling hos SND: SOM - Specialundersökningar

Citering

Alternativ titel

Klass-SOM 2008

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor.
Formuläret innehåller åtta olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; samhälle och service; aktiviteter, intressen och värderingar; ditt arbetsliv; din arbetssituation; samt bakgrundsfrågor.
Undersökningen genomfördes parallellt med Riks-SOM 2008.

Syfte:

Undersökningens syfte är att få veta mera om svenskars yrkesliv och arbetsförhållanden.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Variabler

433

Antal individer/objekt

2374

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63.6%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-19 – 2009-02-02
  • Datainsamlare: Klangen försvarsmedia
  • Urvalsstorlek: 4000
  • Antal svar: 2374
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2007-2320
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik, Cors

Publikationer

Oskarson, Maria,Bengtsson, Mattias & Berglund, Tomas (eds.) (2010). En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik. SOM report nr 49. Malmö: Liber. ISBN: 978-91-47-09507-0.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-47-09507-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2016-04-13
Senast uppdaterad: 2019-02-05