Samling NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

SND-ID: national-e-infrastructure-for-aging-research-in-sweden-near.

Beskrivning

Den globalt ökade livslängden är en av de senaste halvseklets största landvinningar. Men den demografiska utvecklingen mot en äldre befolkning innebär även enorma samhälleliga och medicinska utmaningar globalt och särskilt i utvecklade länder som Sverige. Att främja ett hälsosamt åldrande är därför en av 2000-talets viktigaste åtaganden och för att lyckas behövs vetenskapligt baserad kunskap om äldres hälsa och vårdbehov.

För att bättre förstå åldrandet utifrån ett individuellt samt grupperspektiv grundades den nationella e-infrastrukturen för äldreforskning (NEAR) år 2018. Denna nationella infrastruktur har byggts upp och drivs genom att integrera befintliga databaser från de största populationsbaserade longitudinella studierna om åldrande och hälsa i Sverige. NEAR består av 15 databaser från 8 olika universitet vilket möjliggör jämförelse, integrering och sammanslagning av data från ett stort urval av 180 000 individer som är 50 år och äldre. NEAR tillhandahåller kliniska, biologiska, sociala och miljömässiga data som samlats in på individnivå av läkare, sjuksköterskor och psykologer vid up

... Visa mer..
Den globalt ökade livslängden är en av de senaste halvseklets största landvinningar. Men den demografiska utvecklingen mot en äldre befolkning innebär även enorma samhälleliga och medicinska utmaningar globalt och särskilt i utvecklade länder som Sverige. Att främja ett hälsosamt åldrande är därför en av 2000-talets viktigaste åtaganden och för att lyckas behövs vetenskapligt baserad kunskap om äldres hälsa och vårdbehov.

För att bättre förstå åldrandet utifrån ett individuellt samt grupperspektiv grundades den nationella e-infrastrukturen för äldreforskning (NEAR) år 2018. Denna nationella infrastruktur har byggts upp och drivs genom att integrera befintliga databaser från de största populationsbaserade longitudinella studierna om åldrande och hälsa i Sverige. NEAR består av 15 databaser från 8 olika universitet vilket möjliggör jämförelse, integrering och sammanslagning av data från ett stort urval av 180 000 individer som är 50 år och äldre. NEAR tillhandahåller kliniska, biologiska, sociala och miljömässiga data som samlats in på individnivå av läkare, sjuksköterskor och psykologer vid upprepade tillfällen över en uppföljningsperiod som varierar mellan 12 och 52 år.

En nationell infrastruktur som NEAR behövs för att uppnå multidisciplinära forskningsperspektiv som inte kan åstadkommas genom användandet av enskilda databaser. För att ta itu med de ökade hälsoutmaningarna som kommer med en åldrande befolkning, samt förbättra nya möjligheter till äldreforskning behövs dessutom en kritisk massa av data för att öka urval, variation, representativitet och generaliserbarhet. I slutändan kan detta leda till utvecklandet av hållbara interventionsstrategier för bättre hälsa och omsorg av äldre i Sverige under de kommande decennierna. Visa mindre..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Forskningsområde

Övrigt (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Genusstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

... Visa mer..

Övrigt (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Genusstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Neurologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Visa mindre..

Nyckelord

Åldrande, Hälsa, Kön, Välbefinnande (hälsa), Äldre, Åldersgrupper, Aktiviteter i dagliga livet, Miljö och folkhälsa, Diagnos, Datainsamling, Demens, Beteende och beteendemekanismer, Livsstil, Intervjuer [publikationstyp], Medicin, Äldrevård, Minne, Longitudinella studier, Populationsövervakning, Riskfaktorer, Epidemiologi, Folkhälsa, Gener, Genetik, Genetiska markörer, Hälsa, Minnesförmåga (psykologi), Ärftlighet, Äldreomsorg, Ålderdom, Äldreboende, Mänskligt beteende, Livskvalitet, Ohälsa, Sjukdomar, Tandhälsa, Livshändelser, Symptom, Hjärt-kärlsjukdomar, Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, Cancer, Bakterie- och virussjukdomar, Folkhälsa, Munhälsa, Psykisk hälsa, Sexuell hälsa, Sjukdomshistoria, Ärftliga sjukdomar, Blodsjukdomar, Hudsjukdomar, Hormonsjukdomar, Medfödda sjukdomar, Muskel- och skelettsjukdomar, Ögonsjukdomar, Öronsjukdomar, Antropometriska data, Andningssystemet, Blodsystemet, Hjärt-kärlsystemet, Immunsystemet, Hälsorisker, Längd, Motion (fysisk aktivitet), Vikt, Fysisk rörlighet, Sexuellt beteende, Psykologi, Fallolyckor, Hälsokontroll, Epidemiologiska metoder, Kroppskonstitution, Synuppfattning, Tandsjukdomar, Hörsel, Psykiatri, Äldrepsykiatri, Geriatrik, Motorisk aktivitet, Träning, Psykologiska tester, Socioekonomiska faktorer, Sexualitet, Överlevnad, Dödlighet, Öronsjukdomar, Andningsvägarna, Kardiovaskulära sjukdomar, Munhälsa, Psykisk hälsa, Sjukvård, Läkemedel, Rökning, Sköldkörtelsjukdomar, Tumörer, Fysisk kondition, Sjukdom, Sociala villkor, Socialt stöd, Livskvalitet, Kronisk sjukdom, Personskador, Kognitiva störningar, Sensoriska funktionsnedsättningar, Åldrande befolkning, Omsorg, Smärtsam förlust, Fysisk aktivitet, Antropometri, Kohortstudier, Uppföljningsstudier, Hjärtsvikt, Prospektiva studier, Öronsusning, Urineringsstörningar, Ledgångsreumatism, Läkemedelsterapi, Hjärtinfarkt, Stroke, Kost, Alkoholkonsumtion, Anamnes, Arbete, Astma, Benbrott, Trombos, Bronkit, kronisk, Crohns sjukdom, Diabetes, Dödsorsaker, Eksem, Fetma, Fritidsaktiviteter, Kärlkramp i benen, Gallstenar, Grå starr, Grön starr, Atopisk dermatit, Hälsotillstånd, Högt blodtryck, Irritabel tarmsyndrom, Kolesterol, Kosttillskott, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Kroppslängd, Kroppsvikt, Kärlkramp, Ledvärk, Lungtumörer, Läkemedelsförsörjning, Magkatarr, Migränsjukdomar, Miljö, Multipel skleros, Depression, Njurstenar, Njurtumörer, Parkinsons sjukdom, Prostatatumörer, Psoriasis, Register, Årstidsbunden allergisk rinit, Rökning, Psykologisk stress, Syn, Sömn, Tjocktarmstumörer, Kolit, ulcerös, Vitaminer, Vertigo, Överkänslighet, Social miljö, Blodtryck, Blodprovstagning, Omvårdnad, Civilstånd, Kognition, Hälso- och sjukvård för äldre, Kognitiv dysfunktion, Epidemiologiska studier, Psykiska störningar, Neuropsykologiska tester, Åldrande, Mental status och demenstester, Äldre, 80 och över, Kroppsmasseindex, Personlighet, Typ 2-diabetes, Tvillingstudie [publikationstyp], Apolipoproteiner e, Minnesstörningar, Nervdegeneration, Wechslers skalor, Degenerativ sjukdom i nervsystemet (ospecificerad), Wechsler memory scale, Pension, Levnadsförhållanden, Hälso- och sjukvård, Behandlingsmetoder, Äldretandvård, Hälsoundersökningar, Befolkningskarakteristika, Sköra äldre, Hjärtfunktionstester, Elektrokardiografi, Syntester, Samhällsvetenskap, Medelålders personer, Kartläggning och enkäter, Hälso- och sjukvårdsforskning, Hälsoekonomi, Kultur, Organisatorisk innovation, Pensionering, Mellanmänskliga relationer, Sjukhusvistelse, Sjuklighet, Leverans av hälso- och sjukvård, Social miljö, Sociala problem, Bostadsförhållande, Fritidsaktiviteter, Bostäder, Familj, Gångart, Handstyrka, Hemtjänst, Kön, Socialgrupp, Människors hälsa och säkerhet, Arbete och sysselsättning, Demografi, Benskörhet, Övergångsålder, Hormonersättningsbehandling, Kvinnohälsa, Bröstcysta, Brösttumörer, Fortplantningsanamnes, Graviditet, Livmodertumörer, Mammografi, Menstruation, Miljömedicin, Preventivmedel, Äggstockstumörer, Biologiska fenomen, Beteendevetenskap, Near- national e-infrastructure for aging research, Kognition, Tvillingar, Livsstil, Fungerar, Near - towards a national e-infrastructure for aging research in sweden, Swedish cohort consortium (scc), Near - national e-infrastructure for aging research, Cohorts.se, Välbefinnande, Apoe genotyp, Funktionsnivå, Minnesfunktion, Social interaktion, Funktionell förmåga, Socialt umgänge, Blodvärde, Balans, Stödbehov, Koncentrationsförmåga, Lungfunktion, Gångtest, Levnadsförhållanden, Near, Sjukdom, Telefonintervju, Tvillingar, Kohort, Hälsa, Ärftlighet, Cors - comparative research center sweden, Åldrande, Share, Swedish cohort consortium (scc), Near - national e-infrastructure for aging research, Cohorts.se, Självrapportera, Hemtjänst, Skåne, Epihealth, Near- national e-infrastructure for aging research, Epihealth_skåne, Njurfunktion Visa mindre..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aevarsson O, Svanborg A, Skoog I. Seven-year survival after age 85 years. Relation to Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Neurol 1998;55:1226-1232.

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Goossens, D., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Support for NRG1 as a susceptibility factor for schizophrenia in a Northern Swedish isoated population. Archives of General Psychiatry, 66, 828-828

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., Goossens, D., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Detailed analysis of the serotonin transporter gene (SLC6A4) shows no association with bipolar disorder in the Northern Swedish population. American Journal of Medical Genetics: Neuropsychiatric Genetics, 150B, 585-592.

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Aging Clin Exp Res. 2007 Jun;19(3):228-39.
DOI: 10.1007/BF03324695

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL. Int J Palliat Nurs. 2006: Jun;12(6):286-93.
DOI: 10.12968/ijpn.2006.12.6.21454

Annerbrink, K., de Frias, C.M., Westberg, L., Eriksson, E., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2005). Catechol O-metyltransferase Val158Met polymorphism is associated with cognitive performance in nondemented adults. Nordic Journal of Psychiatry, 59, 405-405.

Backeström, A., Eriksson, S., Nilsson, L.-G., Nyberg, L., Olsson, T., & Rolandsson, O. (2010). Glucose metabolism and cognitive dysfunction. Diabeologia, 53, 730.

Ballesteros, S., Nilsson, L.-G., & Lamaire, P. (2009). Ageing, cognition and neuroscience: An introduction. European Journal of Cognitive Psychology, 21, 161-175.

Beckman N, Waern M, Gustafson D, Skoog I. Secular trends in self reported sexual activity and satisfaction in Swedish 70 year olds: cross sectional survey of four populations, 1971-2001. Brit Med J 2008; 337:151–154.

Bengtsson, C., Hällström, T. and Tibblin, G. (1973), Chapter X SOCIAL FACTORS, STRESS EXPERIENCE, AND PERSONALITY TRAITS IN WOMEN WITH ISCHAEMIC HEART DISEASE, COMPARED TO A POPULATION SAMPLE OF WOMEN. Acta Medica Scandinavica, 193: 82-92. https://doi.org/10.1111/j.0954-6820.1973.tb06404.x
DOI: 10.1111/j.0954-6820.1973.tb06404.x

Berg S, Mellström D, Persson G, Svanborg A. Loneliness in the Swedish aged. J Gerontol 1981;36:342-349.

Berg, A. I. (2008). Life satisfaction in late life: Markers and predictors of level and change among 80+ year olds [Doctoral thesis]. Department of Psychology, University of Gothenburg.
Handle: http://hdl.handle.net/2077/17873
ISBN: 9789162876012

Bergdahl, J., Larsson, A., Nilsson, L.-G., Riklund Åhlström, K., & Nyberg, L. (2005). Treatment of chronic stress in employees: Subjective, cognitive, and neural correlates. Scandinavian Journal of Psychology, 46, 395-402.

Bergdahl, M., Bergdahl, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2008). Difference I apolipoprotein E type 4 allele (APOE-?4) among dentate and edentulous subjects. Gerodontology, 25(3), 179-186

Bergdahl, M., Habib, R., Bergdahl, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2007). Natural teeth and cognitive function in humans. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 557-568.

Berger, K., Launer, L., Hofman, A., Breteler, M., Nilsson, L.-G., Söderlund, H., Schmidt, R., Giampoli, S., Sans, S., Fuhrer, R., Dufoil, C., & Pajak, A. (2002). The association between white matter lesions and cognitive function in a pooled analysis of European, population studies in the Cascade project. Neurobiology of Aging, 23, 443-443.

Bergh I, Steen G, Waern M, Sjöström B, Odén A, Steen B. Pain and depressive symptoms in 70-year old men and women: A Swedish population study. Journal of pain and symptom management 2003;26:903-912.

Bergman, O., Westberg, L., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Eriksson, E. (2010). Preliminary evidence that polymorphisms in dopamine-related transcription factors LMX1A, LMX1B and PITX3 are associated with schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 34, 1094-1097.

Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Anderberg, P, Sköldunger A, Wahlberg M, Elmståhl S, Berglund J. Internet use by older-adults in rural and urban settings in Sweden - results from the SNAC study. Health Informatics J. 2014 Feb 24. [Epub ahead of print]

Billstedt E, Waern M, Duberstein P, Marlow T, Hellström T, Östling S, Skoog I. Secular changes in personalty: study of 75-year-olds examined in 1976-1977 and 2005-2006. In J Geriatr Psychiatry 2013;28(3):298-304.

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Older women with dementia can perform fast alternating forearm movements and performance is correlated with tests of lower extremity function. Clinical Interventions in Aging 2013:8 175-184.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Separate physical tests of lower extremities and postural control are associated with cognitive impairment. Results from the general population study Good Aging in Skåne (GÅS-SNAC). Clin Interv Aging. 2012;7:195-205.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Slowing of alternating forearm movements is associated with cognitive impairment in community-dwelling older people. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;29(5):457-66.
Läs fulltext

Brändström, S., Schlette, P., Przybeck, T.R., Sigvardsson, S., Nilsson, L.-G., Cloninger, C.R., Nylander, P.-O., & Adolfsson, R. (1998). Swedish normative data on personality using the Temperament and Character Inventory (TCI). Comprehensive Psychiatry, 39, 122-128.

Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (1996). Semantic memory functioning across the adult life span. European Psychologist, 1, 27-33.

Cadar, D., Piccinin, A. M., Hofer, S. M., Johansson, B., & Muniz-Terrera, G. (2016). Education, occupational class, and cognitive decline in preclinical dementia. In GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry (Vol. 29, Issue 1, pp. 5–15).
DOI: 10.1024/1662-9647/a000138

Ceulemans, S., De Zutter, S., Heyrman, L., Norrback, K.-F., Nordin, A., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Del-Favero, J., & Claes, S. (2011). Evidence for the involvement of the glucocorticoid receptor gene in bipolar disorder in an isolated Swedish population. Bipolar Disorders, 13, 614-623. Doi: 10.1111/j.1399-5618.2011.00960.x.

Chotai, J., Forsgren, T., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2001). Season of birth variation in the temperament and character inventory of personality in a general population. Neuropsychobiology, 44, 19-26.

Chotai, J., Smedh, K., Johansson, C., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2004). An epidemiological study on gender differences in self-reported seasonal changes in mood and behaviour in a general population of northern Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 58, 429-437.

Chotai, J., Smedh, K., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2004). A dual vulnerability hypothesis for seasonal depression is supported by the seasonal pattern assessment questionnaire in relation to the temperament and character inventory of personality in a general population. Journal of Affective Disorders, 82, 61-70.

Christensson A, Elmståhl S. Estimation of the age-dependent decline of glomerular filtration rate from formulas based on creatinine and cystatin C in the general elderly population. Nephron Clin Pract. 2011;117(1):c40-50. Epub 2010.
Läs fulltext

Condelius A, Edberg A-K, Hallberg IR, Jakobsson U. Utilization of medical healthcare among people receiving long-term care at home or in special accommodation. Scand J Caring Sci. 2010;24:404-13.
Läs fulltext

Condelius A, Edberg AK, Jakobsson U, Hallberg IR. Hospital admissions among people 65+ related to multimorbidity, municipal and outpatient care. Arch Gerontol Geriatr 2008; 46(1): 41-55.
DOI: 10.1016/j.archger.2007.02.005

Condelius A, Hallberg IR, Jacobsson U. Medical healthcare utilization as related to long-term care at home or in special accommodation. Archives Gerontology and Geriatrics. 2010; 51: 250-6.
Läs fulltext

Dahl M, Allwood CM, Hagberg B The realism in older people´s confidence judgements of answers to general knowledge questions Psychology and Aging 2009;24(1):234-238
DOI: 10.1037/a0014048

Dahlrup B, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Sep-Oct;61(2):261-70. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.007. Epub 2015 Jun 25
Läs fulltext

Dahlrup B, Nordell E, Steen-Carlsson K, Elmståhl S. Health economic analysis on a psychosocial intervention for family caregivers of persons with dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2013 Oct 24;37(3-4):181-195.

Danielsson, H., Henry, L., Rönnberg, J., & Nilsson, L.-G. (2010). Executive functions in individuals with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 31, 1299-1304.

Danielsson, H., Henry, L.A., Rönnberg, J., & Nilsson, L.-G. (2010). Selective problems in executive function in adults with ID: The Betula Database. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 438-458.

Delavaran H, Jönsson A-C, Lövkvist H, Iwarsson S, Elmståhl S, Norrving B, Lindgren A. Cognitive function in stroke survivors: A 10-year follow-up study. Acta Neurol Scand, 2016; Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 7804110

Dixon, R.A., & Nilsson, L.-G. (2004). Don't fence us in: Probing the frontiers of cognitive aging. In R. A. Dixon, L. Bäckman, & L.-G. Nilsson (Eds.), New frontiers in cognitive aging, pp. 3-14. New York: Oxford University Press.

Dixon, R.A., Bäckman., L., & Nilsson, L.-G. (2004). New frontiers in cognitive aging. New York: Oxford University Press

Douhan J, Elmståhl S. Fysisk aktivitet & bra matvanor för det goda åldrandet. - Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2013; 1-34. ISBN-nummer 978-91-975977-2-2.

Duberstein PR, Palsson SP, Waern M, Skoog I. Personality and risk for depression in a birth cohort of 70-year-olds followed for 15 years. Psychological Medicine 2008;38:663-671.

Egervall, K., Rosso, A., & Elmståhl, S. (2021). Association between cardiovascular disease- and inflammation-related serum biomarkers and poor lung function in elderly. In Clinical Proteomics (No. 23; Vol. 18, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12014-021-09329-7
DOI: 10.1186/s12014-021-09329-7

Ekberg O, Elmståhl S, Björgell O, Hillarp B, Maly P, Redlund Johnell I, Rundgren Å. Geriatrisk radiologi, en viktig del av bild- och funktionsmedicin. Nordisk Geriatrik, 2008 (11) 5; 4-20.

Ekdahl J, Elmståhl S. Portion size among elder subjects in the general population. A methodological dietary study from Malmö, Sweden. J Aging: Research and Clinical Practice, J Aging Res Clin Practice 2013;2(2):158-167

Ekstrom, H., Auoja, N. L., Elmstahl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Auoja, N. L., & Elmståhl, S. (2020). High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study “Good Aging in Skane (GAS).” In Journal of Aging Research (No. 5272130; Vol. 2020). https://doi.org/10.1155/2020/5272130
DOI: 10.1155/2020/5272130

Ekström H, Dahlin Ivanoff S, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext
DOI: 10.1016/j.archger.2007.06.001

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Does informal support influence social participation of fractured elderly people? Arch Gerontol Geriatr. 2013 May-Jun;56(3):457-65
Läs fulltext

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Effects of walking speed and results of Timed Get-Up-and-Go tests on quality of life and social participation in elderly individuals with a history of osteoporosis-related fractures. Journal Aging Health, 2011; Aug 25 1-21.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext

Ekström, H., Elmståhl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., & Elmståhl, S. (2021). Physical Performance in Older Cohorts: A Comparison of 81-Year-Old Swedish Men and Women Born Twelve Years Apart - Results from the Swedish Study “good Aging in Skåne.” In Journal of Aging Research (No. 8813992; Vol. 2021). https://doi.org/10.1155/2021/8813992
DOI: 10.1155/2021/8813992

Elmståhl S, Ekström H. Prediktorer för livstillfredsställelse, funktionsförmåga och aktiviteter i det dagliga livet - Data från den longitudinella befolkningsstudien ”Gott Åldrande i Skåne” En sexårsuppföljning av 60 till 93 år gamla malmöbor. Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2012, 1-23. ISBN-nummer 978-91-975977-1-5.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-975977-1-5

Elmståhl S, Widerström E. Orthostatic intolerance predicts mild cognitive impairment: incidence of mild cognitive impairment and dementia from the Swedish general population cohort Good Aging in Skåne. Clin Interv Aging. 2014 Nov 20;9:1993-2002.
Läs fulltext

Elmståhl, S. I., Sanmartin Berglund, J., Fagerstrom, C., Ekström, H., Berglund, J. S., Fagerström, C., Elmståhl, S., & Elmståhl, S. (2020). The life satisfaction index-a (LSI-A) : Normative data for a general swedish population aged 60 to 93 years. In Clinical Interventions in Aging (Vol. 15, pp. 2031–2039). https://doi.org/10.2147/CIA.S275387
URN: urn:nbn:se:bth-20711
DOI: 10.2147/CIA.S275387

Elmståhl, S., Dahlrup, B., Ekström, H., & Nordell, E. (2018). The association between medical diagnosis and caregiver burden : a cross-sectional study of recipients of informal support and caregivers from the general population study ‘Good Aging in Skåne’, Sweden. In Aging clinical and experimental research (Vol. 30, Issue 9, pp. 1023–1032). https://doi.org/10.1007/s40520-017-0870-0
DOI: 10.1007/s40520-017-0870-0

Elmståhl, S., Ellström, K., Siennicki-Lantz, A., & Abul-Kasim, K. (2019). Association between cerebral microbleeds and hypertension in the Swedish general population “Good Aging in Skåne” study. In Journal of Clinical Hypertension (Vol. 21, Issue 8, pp. 1099–1107). https://doi.org/10.1111/jch.13606
DOI: 10.1111/jch.13606

Elmståhl, S., Lundholm-Auoja, N., Ekström, H., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Elmståhl, S., & Lundholm-Auoja, N. (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study ‘Good Aging in Skåne.’ In Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494820960648
DOI: 10.1177/1403494820960648

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between cognitive abilities and life satisfaction in the oldest-old Results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging, 2013, 8:845-853.
Läs full text

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between functional ability and life satisfaction in the oldest old: results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging. 2012:7 313-320.

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Life satisfaction (LS) and symptoms among the oldest-old: Results from the longitudinal population study called Good Aging in Skåne (GÅS). Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):146-50.
Läs fulltext

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. What factors affect life satisfaction (LS) among the oldest-old? Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):140-5.
Läs fulltext

Ericsson, K., Winblad, B., & Nilsson, L.-G. (2001). Human-figure-drawing and memory functioning across the adult life span. Archives of Gerontology and Geriatrics, 32, 151-166.

Eriksson, D., Nilsson, L.-G., Rönnlund, M., & Sundström, A. (2010). Effects of perceived long-term stress on health and memory functioning. Abstracts of the Psychonomic Society, 15, 78-78.

Erngrund, K., Mäntylä, T., & Rönnlund, M. (1996). Acting or listening: Adult age differences in source recall of enacted and nonenacted statements. Journal of Adult Development, 3, 217-232

Erngrund, K., Nilsson, L.-G., & Mäntyla, T. (1996). Adult age differences in source memory: A population based study. Journal of Gerontology: Psychological Scieneces, 51B, P335-P345.

Fagerström C, Holst G, Hallberg IR. Feeling hindered by health problems and functional capacity at 60 years and above. Arch Gerontol Geriatr 2007;44(2):181-20 Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 410-4211
DOI: 10.1016/j.archger.2006.03.004

Finkel, D., & Pedersen, N. (2004). Processing speed and longitudinal trajectories of change for cognitive abilities: The Swedish Adoption/Twin Study of Aging. In AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION (Vol. 11, Issues 2–3, pp. 325–345). https://doi.org/10.1080/13825580490511152
DOI: 10.1080/13825580490511152

Fredén Klenfeldt I, Karlsson B, Sigström R, Waern M, Östling S, Marlow T, Gustafson D, Skoog I. Prevalence of Obsessive-compulsive Disorder in Relation to Depression and Cognition in an Elderly Population. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Mar;22(3):301-8. doi: 10.1016/j.jagp.2012.09.004. Epub 2013 Mar 13.

Frändin K, Grimby G, Mellström D, Svanborg A. Walking habits and health-related factors in a 70-year-old population. Gerontology 1991; 37: 281-8.

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S. Anthropometric reference data for elderly Swedes and its disease-related pattern. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1066-75. doi: 10.1038/ejcn.2015.73. Epub 2015 May 20.
Läs fulltext

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S.High degree of BMI misclassification of malnutrition among Swedish elderly population: Age-adjusted height estimation using knee height and demispan. Eur J Clin Nutr. 2015 May;69(5):565-71. doi: 10.1038/ejcn.2014.183. Epub 2014 Sep 10.
Läs fulltext

Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176.
DOI: 10.1093/geronb/57.3.s168

Guo X, Matousek M, Sonn U, Skoog I, Björkelund C, Steen B. A longitudinal study on changes of movement performance and their relation to medical conditions in a female population followed from age 70 to 78. Arch Gerontol Geriatr 2003;36:127-140.

Haak M, Kylén M, Ekström H, Schmidt SM, Horstmann V, Elmståhl S, Iwarsson S. Relationships between perceived aspects of home and symptoms in a cohort aged 67-70. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Nov-Dec;61(3):529-34. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.013. Epub 2015 Jun 25.

Habib, R., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2007). Cognitive and non-cognitive factors contributing to the longitudinal identification of successful older adults in the Betula study. Aging, Neuropsychology and Cognition, 14, 257-273.

Halling A, Berglund J. Association of diagnosis of ischaemic heart disease, diabetes mellitus and heart failure with cognitive function in the elderly population. Eur J Gen Pract 2006;12(3):114-9
DOI: 10.1080/13814780600881128

Halling A, Berglund J. Concordance between elderly patients´ understanding of and their primary healthcare physicians diagnosis of heart failure. Scand J Prim Health Care 2006;24:110-114
DOI: 10.1080/02813430500428919

Halling A, Fridh G, Ovhed I. Validating the Johns Hopkins ACG Case-Mix System of the elderly in Swedish primary health care. BMC Public Health 2006;6:171
DOI: 10.1186/1471-2458-6-171

Halling A, Persson R G, Berglund J, Johansson O, Renvert S. Comparison between the Klemetti index and heel DXA BMD measurements in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density in the elderly. Osteoporos Int 2005;16:999-1003
DOI: 10.1007/s00198-004-1796-x

Han, B., & Nilsson, L.-G. (1997). A prospective cohort longitudinal research on memory, health and aging. Introduction of Betula project in Sweden. Psychological Science (China), 20, 272-273.

Hansson, P., Rönnlund, M., Juslin, P., & Nilsson, L.-G. (2008). Adult age diffeerences in the realism of confidence judgments: Overconfidence, formal dependence, and cognitive predictors. Psychology and Aging, 23(3), 531-544.

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.
DOI: 10.13172/2053-079X-1-2-943

Hassing, L. (2020). Gender Differences in the Association Between Leisure Activity in Adulthood and Cognitive Function in Old Age: A Prospective Longitudinal Population-Based Study. In The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences (Vol. 75, Issue 1, pp. 11-20).
DOI: 10.1093/geronb/gbx170

Hedner, M., Nilsson, L.-G., Olofsson, J. et al. (2008). The BDNF Val66Met polymorphism influences olfactory processing. International Journal of Psychology, 43, 275-276.

Hedner, M., Nilsson, L.-G., Olofsson, J.K., Bergman, O., Eriksson, E., Nyberg, L., & Larsson, M. (2011). Age-related olfactory decline is associated with the val66met polymorphism: Evidence from a population-based study. Frontiers of Cognitive Aging: Neoroscience. Doi: 10.3389/fnagi.2010.00024.

Hellström L, Milsom I, Ekelund P, Skoog I. The influence of dementia on the prevalence of urinary and faecal incontinence in 85-year old men and women. Archives of Gerontology and Geriatrics 1994;19:11-20.

Herlitz, A., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (1997). Gender differences in episodic memory. Memory & Cognition, 25, 801-811.

Hill, R. D., Nilsson, L.-G., Nyberg, L., & Bäckman, L. (2003). Cigarette smoking as a predictor of cognitive performance in healthy Swedish adults from the Betula prospective cohort study of aging, memory and health. Age and Aging, 32, 1-4.

Hjalmarsson I., Meinow B., Norman E., Johansson L. 2019. Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande - om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse. Rapporter 2019:1. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Hofer, S. M., Johansson, B., Berg, S., Pedersen, N. L., & McClearn, G. E. (2001). Changes in Cognitive Functioning in the Oldest-Old Twins : The Octo-Twin Study. Presented at the 54th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Chicago. In GERONTOLOGIST (Vol. 41, Special Issue 1, p. ?).

Holmgren, S., Molander, B., & Nilsson, L.-G. (2006). Intelligence in adult age: Effects of sibship size and birth order. European Journal of Cognitive Psychology, 18, 138-158.

Holmgren, S., Molander, B., & Nilsson, L.-G. (2008). Episodic memory in adult age and effects of sibship size and birth order: Longitudinal data. Journal of Adult Development, 14, 37-46.

Hovde, B, Hallberg, IR & Edberg, A-K. Older immigrants experiences of their life situation in the context of receiving public care in Sweden. Int J Old People Nurs 2008; 3: 104-112.
DOI: 10.1111/j.1748-3743.2007.00097.x

Hovde, B., Edberg, A-K., Hallberg, I.R. Public care among older non-Nordic immigrants in Sweden in comparison with Nordic born controls, Vård i Norden 2008 (accepterad).

Hultdin, J., Wahlin, Å., Bäckman, L., Edvardsson, H., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2000). Vitamin B12, folate and homocysteine as markers of cognitive defects: The Betula project. International Journal of Psychology, 35, 366.

Hägg M. Houston B. Ekström H. Elmståhl S. Wann Hansson C. Sleep quality, use of hypnotics and sleeping habits in different age groups among older people. Scand J Car Sci, 2014, Feb, DOI: 10.1111/scs.12119

Hörder H, Skoog I, Frändin K. Health-related quality of life in relation to walking habits and fitness: a population-based study of 75-year-olds. Qual Life Res 2013; 22(6):1213-23. doi: 10.1007/s11136-012-0267-7.

Hörder H, Skoog I, Frändin K. Health-related quality of life in relation to walking habits and fitness: a population-based study of 75-year-olds. Qual Life Res. 2013 Aug;22(6):1213-23. doi: 10.1007/s11136-012-0267-7. Epub 2012 Sep 22.

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.

Johansson C, Skoog I. A population-based study on the association between dementia and hip fractures in 85-year-olds. Aging Clin Exp Res 1996;8:189-196.

Johansson, B., Johansson, B., McClearn, G., & Pedersen, N. (2003). Health, biobehavioral functioning, and personality in the oldest-old: The Swedish OCTO-Twin Study. Presented at the 56th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, San Diego. In GERONTOLOGIST (Vol. 43, Special Issue 1, p. 507).

Johansson, C., Willeit, M., Levitan, R., Partonen, T., Smedh, C., Praschak-Rieder, N., Neumeister, A., Masellis, M., Basile, V., Zill, P., Bondy, B., Paunio, T., Kasper, S., Van Broeckhoven, C., Nilsson, L.-G., Lam, R., Schalling, M., & Adolfsson, R. (2003). The serotonin transporter promoter repeat length polymorphism, seasonal affective disorder and seasonality. Psychological Medicine, 33, 785-792.

Jönsson KM, Wieloch M, Sterner G, Nyman U, Elmståhl S, Engström G, Svensson PJ. Glomerular filtration rate in patients with atrial fibrillation on warfarin treatment: a subgroup analysis from the AURICULA registry in Sweden. Thromb Res. 2011 Oct;128(4):341-5.
Läs fulltext

Karlsson B, Klenfeldt IF, Sigstrom R, Waern M, Ostling S, Gustafson D, Skoog I. Prevalence of social phobia in non-demented elderly from a swedish population study. Am J Geriatr Psychiatry 2009;17:127-135.

Karlsson B, Sigström R, Waern M, Östling S, Gustafson D, Skoog I. The Prognosis and Incidence of Social Phobia in an Elderly Population. A 5-Year Follow-up. Acta Psych Scand 2010; 122:4-10.

Karlsson S, Edberg A-K, Hallberg IR.Professional's and older person's assessments of functional ability, health complaints and received care and service. A descriptive study. Int J Nurs Stud. 2010 Oct;47(10):1217-27.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Jakobsson U, Hallberg IR. Care satisfaction among older people receiving public care and service at home or in special accommodation. J Clin Nurs. 2013 Feb;22(3-4):318-30.
Läs full text

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Karlsson, T., Börjesson, A., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2002). Successive memory test performance and priming in Alzheimer's disease. Evidence from the word-fragment completion task. Cortex, 38, 341-355.

Karlsson, T., Johansson, I., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Dubuc, S. (2003). Recognition memory in Alzheimer's disease. A demonstration of a remarkable memory capacity in Alzheimer's disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 15, 6-9.

Kask, K., Bäckström, T., Nilsson, L.-G., & Sundström-Poromaa, I. (2008). Allopregnanolone impairs episodic memory in healthy women. Psychpharmacology, 199(2), 161-168.

Kauppi, K., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Eriksson, E., & Nyberg, L. (2011). KIBRA polymorphism is related to enhanced memory and elevated hippocampal processing. Journal of Neuroscience, 40, 14218-14222. Doi: 10.1523/jneurosci.3292-11.2011.

Kern S, Skoog I, Ostling S, Kern J, Börjesson-Hanson A. Does low-dose acetylsalicylic acid prevent cognitive decline in women with high cardiovascular risk? A 5-year follow-up of a non-demented population-based cohort of Swedish elderly women. BMJ Open. 2012 Oct 3;2(5). doi:pii: e001288. 10.1136/bmjopen-2012-001288. Print 2012. PubMed PMID: 23035037; PubMed Central PMCID: PMC3488756.

Kompus, K., Westerhausen, R., Nilsson, L.-G., Hugdahl, K., Jongstra, S., Berglund, A., Arver, S., & Savic, I. (2011). Deficits in inhibitory executive functions in Klinefelter (47, XXY) syndrome. Psychiatry Research, 189, 135-140. Doi: 10.1016/jpsychres.201102.028.

Kormi-Nouri, R., Shojaei, R.-S., Moniri, S., Gholami, A.-R., Moradi, A.-R., Akbari-Zardkhaneh, S., & Nilsson, L.-G. (2008). The effect of childhood bilingualism on episodic and semantic memory tasks. Scandinavian Journal of Psychology, 49(2), 93-109.

Kristensson J, Hallberg IR, Jakobsson U. Healthcare consumption in men and women aged 65 and above in the two years preceding decision about long-term municipal care. Health Soc Care Community. 2007 Sep;15 (5):474-85.
DOI: 10.1111/j.1365-2524.2007.00706.x

Kristensson J, Hallberg IR, Lundborg P. Health care costs for people aged 65+ two years prior to them receiving long-term municipal care. Aging Clin Exp Research 2008 Dec;20(6):547-55.

Kristensson, J., Hallberg, I.R., Lundborg, P. Costs for formal and informal care in people 65+ two years prior to them recieving long-term municipal care. Aging Clin Exp Res 2008 (accepterad). SNAC- Blekinge
DOI: 10.1007/BF03324883

Kylén M, Ekström H, Haak M, Elmståhl S, Iwarsson S. Home and health in the third age - Methodological background and descriptive findings. Int J Environ Res Public Health. 2014 Jul 11;11(7):7060-80.

Lagergren M, Fagerström C, Nordell E, Berglund J, Fratiglioni L, Sjölund B-M, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting efficiency - a population-based comparison between users and non-users of public long-term care for older persons in Sweden. Ageing and Society, 2014;34:700-719. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X12001225 Published online: 20 December 2012.
Läs fulltext

Lagergren M, Fagerström C, Sjölund B-M, Berglund J, Fratiglioni L, Nordell E, von Strauss E, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison of public eldercare services in urban and rural areas of Sweden. Aging Clin Exp Res. 2016 Feb;28(1):147-58. doi: 10.1007/s40520-015-0369-5. Epub 2015 May 20.

Lagergren M, Fransson U, Hallberg D. The demand for old age care. In: Klevmarken A, Lindgren B (eds). Simulating an Ageing Population. Emerald: Bingley, UK (2008).
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg I R, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund B-M, Thorslund M, Wiberg, I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study, integrating population and care and social service data - The Swedish National study on Ageing and Care (SNAC). Aging Clin Exp Research, 2004; 16: 158-168.
DOI: 10.1007/BF03324546

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg IR, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund BM, Thorslund M, Wiberg I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clin Exp Res. 2004 Apr;16(2):158-68.

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B. M., Thorslund, M., Wiberg, I., Winblad, B., & Wimo, A. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data : The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clinical and Experimental Research, 16(2), 158–168. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-3452
DOI: 10.1007/BF03324546

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B.-M., & Thorslund, M. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). In Aging Clinical and Experimental Research (Vol. 16, Issue 2, pp. 158–168). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-8643
URN: urn:nbn:se:bth-8643

Lak V, Guo X, Skoog I. Secular trends in lung function and its relation to survival in Swedish 75-year olds 1976-2006. Age Ageing. 2012 Nov;41(6):735-40.

Landahl S, Jagenburg R, Svanborg A. Blood components in a 70-year-old population. Clin Chim Acta. 1981 May;112(3):301-14.

Landahl S, Lindblad B, Roupe S, Steen B, Svanborg A. Digitalis therapy in a 70-year-old population. Acta Med Scand. 1977;202(6):437-43.

Larsson, M., Lövdén, M., & Nilsson L.-G. (2003). Sex differences in recollective experience for olfactory and verbal information. Acta Psychologica, 112, 89-103.

Larsson, M., Nilsson, L.-G., Olofsson, J., & Nordin, S. (2004). Demographic and cognitive predictors of cued odor identification - Evidence from a population-based study. Chemical Senses, 29, 547-554.

Larsson, M., Nyberg, L., Bäckman, L., Nilsson, L.-G. (2003). Effects on episodic memory of stimulus richness, intention to learn, and extra-study repetition: Similar profiles across the adult life span. Journal of Adult Development, 10, 67-73.

Launer, L., Oudkerk, M., Nilsson, L.-G., Alperovitch, A., Berger, K., Breteler, M.M.B., Fuhrer, R., Giampaoli, S., Nissinen, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Hofman, A. (2000). CASCADE: A European collaborative study on vascular determinants of brain lesion: Study design and objectives. Neuroepidemiology, 19, 113-120.

Launer, L.J., Berger, K., Breteler, M.M.B., Dufoil, C., Fuhrer, R., Giampoli, S., Nilsson, L.-G., Pajak, A., de Ridder, M., van Dijk, E.J., Sans, S., Schmidt, R., & Hofman, A. (2006). Regional variability in the prevalence of cerebral white matter lesions: An MRI study in 9 European countries (CASCADE). Neuroepidemiology. 26, 23-29.

Legrand H, Nordell E, Pihlsgård M, Elmståhl S. A long-recommended but seldom-used method of analysis for fall injuries found a unique pattern of risk factors in the youngest-old. Aging Clin Exp Res. 2015 Aug;27(4):439-45. doi: 10.1007/s40520-014-0308-x. Epub 2015 Jan 14.
Läs fulltext

Lekander, M., von Essen, J., Schultzberg, M., Nixon Andreasson, A., Garlind, A., Hansson, L.-O., & Nilsson, L.-g. (2011). Cytokines and memory across the mature life span of women. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 229-235. Doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00865.x.

Lennartsson C, Agahi N, Hols Salén L, Kelfve S, Kåreholt I, Lundberg O, Parker, M.G., & Thorslund, M. 2014. Data Resource Profile: The Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). International Journal of Epidemiology, 43(3), 731-738, DOI: 10.1093/ije/dyu057.
Läs fulltext
DOI: 10.1093/ije/dyu057

Liebetrau M, Hamann GF, Skoog I. White matter lesions as a risk factor for stroke and dementia. Nervenarzt 2005;76:708-715.

Liebetrau M, Steen B, Hamann GF, Skoog I. Silent and symptomatic infarcts on cranial computerized tomography in relation to dementia and mortality. A populationbased study in 85-year-olds. Stroke 2004;35:1816-1820.

Liebetrau M, Steen B, Skoog I. Depression as a risk factor for the incidence of first-ever stroke in 85-year-olds. Stroke 2008;39:1960-1965.

Liebetrau M, Steen B, Skoog I. Stroke in 85-year-olds. Prevalence, incidence, risk factors and relation to mortality and dementia. Stroke 2003;34:2617-2622.

Lind, J., Ingvar, M., Persson, J., Cruts, M., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2006). Parietal cortex activation predicts longitudinal memory decline in APOE-?4 carriers. NeuroReport, 17, 1683-1686.

Lind, J., Larsson, A., Persson, J., Ingvar, M., Nilsson, L.-G., Bäckman, L., Adolfsson, R., Cruts, M., Sleegers, K., Van Broeckhoven, C., & Nyberg, L. (2006). Reduced hippocampal volume in non-demented carriers of the Apolipoprotein E ?4: Relation to chronological age and recognition memory. NeuroscienceLetters, 396, 23-27.

Lind, J., Persson, J., Ingvar, M., Larsson, A., Cruts, M., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., Petersson, K.M., & Nyberg, L. (2006). Reduced functional brain activity response in cognitively intact Apolipoprotein e4 carriers. Brain, 129, 1240-1248.

Lindberg T, Berglund J, Elmståhl S, Bohman D. Older individuals need for knowledge and follow up about their chronic Atrial Fibrillation, lifelong medical treatment and medical controls. Scand J Caring Sciences. 2017 in press.

Lindberg T, Bohman D, Elmståhl S, Jogréus C, Sanmartin Berglund J. Prevalence of unknown and untreated arrhythmias in an older outpatient population screened by wireless long-term recording ECG. Clinical Interventions in Aging 2016: 10; 11: 1083-90

Lindwall M, Rennemark M, Halling A, Berglund J, Hassmén P. The relationships of Depression and exercise in elderly men and women: Findings from the Swedish National study on Ageing and Care. J Aging Phys Act 2007;15(1):41-554
DOI: 10.1123/japa.15.1.41

Lindwall,M.,Rennemark,M & Berggren, T. (2007) Movement in mind. The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish national Study on Ageing and Care (SNAC). Ageing and Mental health. 12,2, 212-220.
DOI: 10.1080/13607860701797232

Lindwall,M.,Rennemark,M. (2007) The effect of change in exercise behavior on cognitive functioning in older people. Journal of Sport Scienses, 25 (supplement), p314-315.

Luoto J Elmståhl S, Wollmer P, Pihlsgård M. Incidence of airflow limitation in subjects 65-100 years of age. Eur Respir J. 2016 Feb;47(2):461-72. doi: 10.1183/13993003.00635-2015. Epub 2015 Dec 17.
Läs fulltext

Lövdén, M., Bergman, L., Adolfsson, R., Lindenberger, U., & Nilsson, L.-G. (2005). Studying individual aging in an interindividual context: Typical paths of age-related, dementia-related, and mortality-related cognitive development in old age. Psychology and Aging, 20, 303-316.

Lövdén, M., Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2002). Remembering and knowing in adulthood: Effects of enacted encoding and relations to processing speed. Aging, Neuropsychology and Cognition, 9, 184-200.

Lövdén, M., Rönnlund, M., Söderlund, H., Persson, J., Hasnoot, A., & Nilsson, L.-G. (2000). Cross-sectional and longitudinal patterns in explicit and implicit memory: Evidence from the Betula Study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Lövdén, M., Rönnlund, M., Wahlin, Å., Bäckman, L., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2004). The Extent of Stability and Change in Episodic and Semantic Memory in Old Age: Demographic Predictor of level and Change. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 59, P130-P134.

Magnussen, S., Andersson, J., Cornoldi, C., De Bini, R., Endestad, T., Goodman, G.S., Helstrup, T., Koriat, A., Larsson, M., Melinder, A., Nilsson, L.-G., Rönnberg, J., & Zimmer, H. (2006). What people believe about memory. Memory, 14, 595-613.

Maitland, S. B., Herlitz, A., Nyberg, L., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (2004). Selective sex differences in declarative memory. Memory and Cognition, 32, 1160-1169.

Maitland, S., Bäckman, L., Dixon, R., Hultsch, D., Nilsson, L.-G., & Wahlin, Å. (2000). Health-gender relationships: Tests of equivalence across cultures. International Journal of Psychology, 35, 367.

Maitland, S.B., Nyberg L., Herlitz A., Bäckman, L., & Nilsson L.-G. (2001). The structure of declarative memory: Sex differences and measurement equivalence in the Betula Study. The Gerontologist, 41, 223-224.

Maitland, S.B., Nyberg, L., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2009). On the structure of personality: Are there separate temperament and character factors. Personality and Individual Differences, 47, 180-184.

Maitland, S.B., Nyberg, L., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2009). The search for structure: The temperament character of the Temperament and Character Inventory. In C. Herzog (Ed.), Cognition and aging: Methodologies and applications. Washington, DC: American Psychological Association.

Malmberg, G., Nilsson, L.-G., & Weinehall, L. (2010). Longitudinal data for interdiscipinary aging research. Scandinavian Journal of Public Health, 38, 761-767.

Manskow US, Sigurdardottir S, Røe C, Andelic N, Skandsen T, Damsgård Elmståhl S, Anke A. Factors affecting caregiver burden one year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study. J Head Trauma Rehabilitation, 2014 Aug 12. [Epub ahead of print]

Markowitsch, H.J., & Nilsson, L.-G. (1999). Memory and brain: Unresolved issues. In L.-G. Nilsson & H.J. Markowitsch (Eds.), Cognitive neuroscience of memory, pp.271-276. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

McClearn, G. E., Johansson, B., Berg, S., Pedersen, N. L., Ahern, F., Petrill, S. A., et al. (1997). Substantial genetic influence on cognitive abilities in twins 80 or more years old. Science, 276, 1560-1563.
DOI: 10.1126/science.276.5318.1560

Meinow B., von Berens Å., Österman J. 2019. Stockholms SNAC -- En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019.

Meinow, B., Kåreholt, I., & Lagergren, M. (2005). According to need? : Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. In Health and Social Care in the Community (Vol. 13, Issue 4, pp. 366–377). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-25073
URN: urn:nbn:se:su:diva-25073

Meinow, B.; Kåreholt, I.; Lagergren, M. According to need? Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. J of Health and Social Services in the Community, 2005;13:366-37.
DOI: 10.1111/j.1365-2524.2005.00570.x

Melke, J., Westberg, L., Nilsson, S., Landén, M., Söderström, H., Baghaei, F., Rosmond, R., Holm, G., Björntorp, P., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Eriksson. E., (2003). A polymorphism in the serotonin receptor 3A (HTR3A) gene and its association with harm avoidance in women. Archives of General Psychiatry, 60, 1017-1023.

Mellström D, Rundgren A, Jagenburg R, Steen B, Svanborg A. Tobacco smoking, ageing and health among the elderly: a longitudinal population study of 70-year-old men and an age cohort comparison. Age Ageing. 1982 Feb;11(1):45-58.

Meyer, T. D., Hammelstein, P., Nilsson, L.-G., Skeppar, P., Adolfsson, R., & Angst, J. (2007). The Hypomania Checklist (HCL-32): Its factorial structure and association to indices of impairment in German and Swedish nonclinical samples. Comprehensive Psychiatry, 48, 79-87.

Modig S, Kristensson J, Ekwall AK, Hallberg IR, Midlöv P. Frail elderly patients in primary care--their medication knowledge and beliefs about prescribed medicines. Eur J Clin Pharmacol. 2009;65(2):151-5.

Moens, L.N., De Rijk, P., Reumers, J., Van den Bossche, M.J.A., Glassee, W., De Zutter, S., Lenaerts, A.S., Nordin, A., Nilsson, L.-G., Castello, I.M., Norrback, K.F., Goossens, D., Van Steen, K., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2011). Sequencing of DISC1 patheway genes reveals increased burden of rare missense variants in schizophrenia patients from a northern Swedish population. PlosONE, 6. Doi: 10.1371/journal.pone.0023450.

Molander, B., Andersson, R., Forsgren, L., Hilmgren, S., Marklund, P., & Nilsson, L.-G. (2000). Subjective health as a function of age and time of measurement. International Journal of Psychology, 35, 367.

Montnemery P, Elmståhl S. Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease with special reference to over- and underdiagnosis using spirometry. Book chapter, Primary Care, 2012, Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights 2012 ISBN 979-953-307-556-2.
ISBN: 979-953-307-556-2

Mosallanezhad Z, Hörder H, Salavati M, Nilsson-Wikmar L, Frändin K. Physical activity and physical functioning in Swedish and Iranian 75-year-olds – a comparison. Arch Gerontol Geriatr 2012; 55(2): 422-30.

Mousavi-Nasab, S.-M. H., Kormi-Nouri, R., Sundström, A., & Nilsson, L.-G. (2012) The effects of marital status on episodic and semantic memory in healthy middle-aged and old individuals. Scandinavian Journal of Psychology, 53, 1-8. Doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00926.x

Mäntylä, T., & Nilsson, L.-G. (1997). Remembering to remember in adulthood: A population-based study on aging and prospective memory, manuscript. Aging, Neuropsychology, & Cognition, 4, 81-92.

Månsson, T., Overton, M., Pihlsgård, M., & Elmståhl, S. (2019). Impaired kidney function is associated with lower cognitive function in the elder general population. Results from the Good Aging in Skåne (GÅS) cohort study. In BMC Geriatrics (No. 360; Vol. 19, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12877-019-1381-y
DOI: 10.1186/s12877-019-1381-y

Naghavi, H.R., Lind, J., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Nyberg, L. (2009). Personality traits predict response to novel and familiar stimuli in the hippocampal region. Psychiatry Research: Neuroimaging, 173, 94-99

Nilsson J, Karlsson B, Sigström R, Waern M, Östling S, Guo X, Skoog I. The prevalence of Generalized Anxiety Disorder according to DSM-IV and ICD-10 among non-demented 75-year-olds in Gothenburg, Sweden. Am J Ger Psychiatry (in press).

Nilsson J, Östling S, Waern M, Karlsson B, Sigström R, Guo X, Skoog I. The 1-Month Prevalence of Generalized Anxiety Disorder According to DSM-IV, DSM-V, and ICD-10 Among Nondemented 75-Year-Olds in Gothenburg, Sweden. Am J Geriatr Psychiatry. 2012 Nov;20(11):963-72. doi: 10.1097/JGP.0b013e318252e749.

Nilsson L, Persson G, Skoog I. Unik Svensk undersökning i Göteborg 85-åringar positiva till sexundersökningar. Ottar 1988;113-118.

Nilsson L, Persson G. H70 Hälsoundersökning av 70-åringar i Göteborg. Mentalt hälsotillstånd. Läkartidn 1980;77:3757-3759.

Nilsson L, Skoog I. H-70 - de äldres hälsa. Fler resultat från projektet: Psykiska störningar. Läkartidningen 1989;86:2773-2774.

Nilsson L. Mental diseases in an urban population examined at the age of 70 and 5 years later. Nordisk Gerontologisk Tidskrift, Norsam-Nyt Suppl 1982;42-43.

Nilsson LV, Persson G. Prevalence of mental disorders in an urban sample examined at 70, 75 and 79 years of age. Acta Psychiatr Scand 1984;69:519-527.

Nilsson LV. Incidence of severe dementia in an urban sample followed from 70 to 79 years of age. Acta Psychiatr Scand 1984;70:478-486.

Nilsson LV. Prevalence of mental disorders in a 70-year-old urban sample. A cohort comparison. J Clin Exp Gerontology 1983;5:101-120.

Nilsson, B.-O., Ernerudh, J., Johansson, B., Evring, P.-E., Löfgren, S., Ferguson, F. G., & Wikby, A. (2003). Morbidity does not influence the T-cell immune risk phenotype in the elderly : Findings in the Swedish NONA Immune Study using sample selection protocols. In Mechanisms of Ageing and Development (Vol. 124, Issue 4, pp. 469–476). https://doi.org/10.1016/S0047-6374(03)00024-1
DOI: 10.1016/S0047-6374(03)00024-1
URN: urn:nbn:se:liu:diva-26438

Nilsson, L.-G. (1993). Memory functions across the adult life span. Acta Psychologica Fennica, 8, 39-52.

Nilsson, L.-G. (1996). Memory and health. In T. Niit & A. Baltin (Eds.), Identity, freedom, values and memory, pp. 49-68. Tallinn: Union of Estonian Psychologists.

Nilsson, L.-G. (1999). Is cognitive functioning mediaded by health and life-style variables? Psicologia Italiana, 123, 23-25.

Nilsson, L.-G. (2000). Can genes teach us anything about memory? In E. Tulving (Ed.), Memory, consciousness, and the brain: The Tallinn conference, pp. 28-37. Philadelphia: Psychology Press.

Nilsson, L.-G. (2002). The role of genetics in understanding memory. In C. Von Euler & E. Hjelmquist (Eds.), Dyslexia and literacy: A tribute to Ingvar Lundberg, pp.192-205. London: Whurr Publishers.

Nilsson, L.-G. (2003). Memory function in normal aging. Acta Neurologica Scandinavica, 107, 7-13.

Nilsson, L.-G. (2004). Memory and genes- is there an association? In W. Östreng (Ed.), Synergies. Oslo: Centre for Advanced Study.

Nilsson, L.-G. (2004). The genetic contribution to individual differences in memory function. International Journal of Psychology, 39, 33-33.

Nilsson, L.-G. (2004). Våra långtidsminnen. [Our long-term memories]. Tvärsnitt, 3, 22-26.

Nilsson, L.-G. (2005). Nilsson, L.-G. (2005). Aging and brain degeneration. European Neuropsycho-pharmacology, 15, S101-S101., 15, S101-S101.

Nilsson, L.-G. (2006). Memory, aging, and dementia: The Betula Study. In S. Ballesteros (Ed.), Aging, cognition and neuroscience, pp. 51-52. Madrid: UNED Ediciones.

Nilsson, L.-G. (2010). The Betula Study: Memory, ageing, health and dementia in Sweden. Public Service Review: European Union, 19, 130-131.

Nilsson, L.-G. (2011). Genetic and demographic factors related to successful aging. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: XI International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON XI). Doi: 10.3389/conf.fnhum.2011.207.00593

Nilsson, L.-G., & Larsson, M. (2007). Objective and subjective memory function for men and women in adulthood and old age. In S. Magnussen & T. Helstrup (Eds.), Everyday memory, pp. 275-290. London: Psychology Press

Nilsson, L.-G., & Rönnberg, J. (2006). Learning and memory. In K. Pawlik & G. d'Ydewalle (Eds.), Psychological concepts: An international historical perspective, pp. 223-236. Hove, UK: Psychology Press.

Nilsson, L.-G., & Söderlund, H. (2001). Aging, cognition, and health. In M. Naveh-Benjamin, M. Moscovitch, & H.L. Roediger, III (Eds.), Perspectives on human memory and cognitive aging: Essays in honor of Fergus Craik, pp. 253-264. London: Psychology Press.

Nilsson, L.-G., & de Frias, C.M. (2006). The effect of genetics and vascular health on memory functioning: The Betula Study. In Q. Jing, H.-C. Chen, G. d'Ydewalle, M.R. Rosenzweig, H. Zhang, & K. Zhang (Eds.), Proceedings of the 28th International Congress of Psychology, pp. 113-128. London: Psychology Press.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bucht, G., Bäckman, L., & Winblad, B. (1992). Betula: En prospektiv undersökning om minnesfunktion och hälsa. Socialmedicinsk Tidskrift, 69, 193-198.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Edvardsson, H, Nyberg, L., & Van Broeckhoven, C. (2000). Normal memory development and the role of apolipoproteinE: The Betula study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Edvardsson, H., Nyberg, L., & Van Broeckhoven, C. (2000).The roles of apolipoproteinE and memory as predictors for dementia in a nondemented population: The Betula study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Nyberg, L., Small, B.,J., & Van Broeckhoven, C. (2004). Impairment of episodic memory and word fluency in carriers of the APOE-?4 allele. Behavior Genetics, 34, 654-654.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Nyberg, L., Small, B.J., & Van Broeckhoven, C. (2006). The influence of APOE status on episodic and semantic memory: Data from a population-based study. Neuropsychology, 20, 645-657.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Molander, B., Nyberg, L., Smedberg-Åman, G, Widing, M., Söderlund, A. -L., Säfström, B., & Norin, E. (2000). The Betula study: Objectives, Assessment, and Design. International Journal of Psychology, 35, 234.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., de Frias, C., Molander. B., & Nyberg, L. (2004). Betula: A prospective cohort study on memory, health and aging. Aging, Neuropsychology and Cognition, 11, 134-1

Nilsson, L.-G., Bäckman, L., Cruts, M, Edvardsson, H., Nyberg, L., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R. (2002). Memory development in adulthood and old age: The Betula prospective cohort study. In P. Graf & N. Ohta (Eds.), Lifespan Development of Human Memory. Philadelphia: The MIT Press

Nilsson, L.-G., Bäckman, L., Nyberg, L., Erngrund, K., Adolfsson, R., Bucht, G., Karlsson, S., Widing, G., & Wilblad, B. (1997). The Betula prospective cohort study: Memory, health, and aging. Aging, Neuropsychology and Cognition, 4, 1-32.

Nilsson, L.-G., Nyberg, L., & Bäckman, L. (2002). Genetic variation in memory functioning. Neuroscience and Biobehavioral Review, 26, 841-848.

Nilsson, L.-G., Nyberg, L., Klingberg, T., Åberg, C., Persson, J., & Roland, P. (2000). Activity in motor areas while remembering action events. NeuroReport, 11, 2199-2201.

Nilsson, L.-G., Sikström, C., Adolfsson, R., Erngrund, K., Nylander, P.-O., Beckman, L. (1996). Genetic markers with high versus low scoring on episodic memory tasks. Behavior Genetics, 26, 555-562.

Nilsson, L.-G., Sternäng, O., Rönnlund, M., & Nyberg, L. (2009). Challenging the notion of an early-onset of cognitive aging. Neurobiology of Aging, 30, 521-524.

Nilsson, L.-G., Söderlund, H., Berger, K., Breteler, M., de Ridder, M., Dufoil, C., Fuhrer, R., Giampoli, S., Hofman, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Launer, L. J. (2005). Cognitive test battery of CASCADE: Tasks and data. Aging, Neuropsychology and Cognition, 12, 32-56.

Nilsson, L.-G., Van Broeckhoven. C., & Adolfsson, R. (2001). Genetic Contributions to Individual Differences in Memory Performance. European Psychologist, 6, 264-271.

Nilsson, L.-G., Winblad, B., Adolfsson, R., Bucht, G., & Bäckman, L. (1992). Åldrande, minne och demens: Preliminära resultat från en prospektiv studie. Ingår i B. Pernow (Red.), Åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Stockholm: Gidlunds förlag.

Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A, Westin J. Decline of blood haemoglobin in the aged: a longitudinal study of an urban Swedish population from age 70 to 81. Br J Haematol. 1989 Mar;71(3):437-42.

Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A, Westin J. Haematological abnormalities and reference intervals in the elderly. A cross-sectional comparative study of three urban Swedish population samples aged 70, 75 and 81 years. Acta Med Scand. 1988;224(6):595-604.

Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A. Blood haemoglobin declines in the elderly: implications for reference intervals from age 70 to 88. Eur J Haematol. 2000 Nov;65(5):297-305.

Nixon Andreasson, A., Szulkin, R., Undén, A.-L., von Essen, J., Nilsson, L.-G., & Lekander, M. (in press). Inflammation and positive affect related to subjective health: Women from the general population. Health Psychology.

Nordberg G. Formal and informal care in an urban and rural elderly population. Who? When? What? Doktorsavhandling vid ARC, Karolinska Institutet, 2007. ISBN: 978-91-7357-253-8.
ISBN: 978-91-7357-253-8

Nyberg, L., Andersson, M., Forsgren, L., Jakobsson-Mo, S., Larsson, A., Marklund, P., Nilsson, L.-G., Riklund, K., & Bäckman, L- (2009). Striatal dopamine D2 binding is related to frontal BOLD response during updating of long-term memory representations. NeuroImage, 46, 1194-1199.

Nyberg, L., Boraxbekk, C.-J., Eriksson Sörman, D., Hansson, P., Herlitz, A., Kauppi, K., Ljungberg, J. K., Lövheim, H., Lundquist, A., Nordin Adolfsson, A., Oudin, A., Pudas, S., Rönnlund, M., Stiernstedt, M., Sundström, A., & Adolfsson, R. (2020). Biological and environmental predictors of heterogeneity in neurocognitive ageing: Evidence from Betula and other longitudinal studies. Ageing Research Reviews, 64, Article 101184. https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101184
DOI: 10.1016/j.arr.2020.101184
URN: urn:nbn:se:umu:diva-176224

Nyberg, L., Bäckman, L., Erngrund, K., Olofsson, U., & Nilsson, L.-G. (1996). Age differences in episodic memory, semantic memory, and priming: Relationships to biological, demographic, and psychometric variables. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 51B, P234-240.

Nyberg, L., Maitland, S.B., Rönnlund, M., Bäckman, L., Dixon, R., Wahlin, Å., & Nilsson, L.-G. (2003). Selective adult age differences in an age-invariant multi-factor model of declarative memory. Psychology & Aging, 18, 149-160.

Nyberg, L., Nilsson, L.-G., Olofsson, U., & Bäckman, L. (1997). Aging and attentional capacity: Memory retrieval is more demanding for older than for younger adults. Experimental Aging Research, 23, 137-143.

Nyberg, L., Persson, J., & Nilsson, L.-G. (2002). Individual differences in memory enhancement by encoding enactment: Relationships to adult age and biological factors. Neuroscience and Biobehavioral Review, 26, 835-839.

Nyberg, L., Petersson, K.M., Nilsson, L.-G., Sandblom, J., Åberg, C., & Ingvar, M. (2001). Reactivation of Motor Brain Areas during Explicit Memory for Actions. NeuroImage, 14, 521-528.

Nyberg, L., Salami, A., Andersson, M., Eriksson, J., Kalpouzos, G., Kauppi, K., Lind, J., Pudas, S., Persson, J., & Nilsson, L.-G. (2010) Longitudinal evidence for diminished frontal-cortex function in aging. PNAS, 107, 22682-22686. Doi: 10.1073/pnas.1012651108.

Nyberg., L., Maitland, S., Rönnlund, M., Bäckman, L., Dixon, R., Wahlin, Å., & Nilsson, L.-G. (2000). The structure of declarative memory: Competing theoretical models and measurement equivalence. International Journal of Psychology, 35, 365.

Olesen PJ, Guo X, Gustafson D, Börjesson-Hanson A, Sacuíu S, Eckerström C, Bigler ED, Skoog I. A population-based study on the influence of brain atrophy on 20-year survival after age 85. Neurology 2011;76(10):879-86

Olesen PJ, Gustafson DR, Simoni M, Pantoni L, Ostling S, Guo X, Skoog I. Temporal Lobe Atrophy and White Matter Lesions are Related to Major Depression over 5 years in the Elderly. Neuropsychopharmacology 2010;35(13):2638-45.

Olofsson M, Rennemark M. Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Socialmedicinsk tidskrift 2007;1:57-65.

Olofsson, J., Rönnlund, M., Nordin, S., Nyberg, L., Nilsson, L.-G., & Larsson, M. (2009). Odor identification deficit as a predictor of five-year global cognitive change: Interactive effects with age and ApoE-?4. Behavior Genetics, 39, 496-503.

Olofsson, J., Rönnlund, M., Nordin, S., et al. (2008). Odor identification impairment predicts cognitive decline and Alzheimer's disease. International Journal of Psychology, 43, 469-469.

Olofsson, J.K., Nordin, S., Wiens, S., Hedner, M., Nilsson, L.-G., & Larssson, M. (2010). Odor identification impairment in carriers of ApoE-?4 is independent of dementia. Neurobiology of Aging, 31, 567-577.

Palsson S, Aevarsson O, Skoog I. Depression, cerebral atrophy, cognitive performance and incidence of dementia. Population study of 85-year-olds. Brit J Psychiatr 1999;174:249-253.

Palsson S, Johansson B, Berg S, Skoog I. A population study on the influence of depression on neuropsychological functioning in 85-year-olds. Acta Psychiatr Scand 2000;101:185-193.

Palsson SP, Östling S, Skoog I. The incidence of first-onset depression in a population followed from the age of 70 to 85. Psychol Med 2001;31:1159-1168.

Persson G, Nilsson LV, Svanborg A. Personality and sexuality in relation to an index of gonadal steroid hormone balance in a 70-year-old population. J Psychosom Res 1983;27:469-477.

Persson G, Svanborg A. Marital coital activity in men at the age of 75: relation to somatic, psychiatric, and social factors at the age of 70. A prospective study on a representative material. J Am Geriatr Soc 1992;40:439-444.

Persson G. Five-year mortality in a 70-year-old urban population in relation to psychiatric diagnosis, personality, sexuality and early parental death. Acta Psychiatr Scand 1981;64:244-253.

Persson G. Life event ratings in relation to sex and marital status in a 70-year-old urban population. Acta Psychiatr Scand 1980;62:112-118.

Persson G. Personality dimensions in a 70-year-old urban population. Norms for the MNT scales and sex and age relations. Acta Psychiatr Scand 1980;62:476-485.

Persson G. Prevalence of mental disorders in a 70-year-old urban population. Acta Psychiatr Scand 1980;62:119-139.

Persson G. Psychogenic needs in a 70-year-old population. Norms for the CMPS and sex and age relations. Acta Psychiatr Scand 1980;62:464-475.

Persson G. Relation between early parental death and life event ratings among 70-year-olds. A test of a sensitization theory. Acta Psychiatr Scand 1980;62:392-397.

Persson G. Sexuality in a 70-year-old urban population. J Psychosom Res 1980;24:335-342.

Persson, J., Bringlöv, E., Nilsson L.-G., & Nyberg, L. (2004). The memory enhancing effects of ginseng and gingko biloba in healthy volunteers. Psychopharmacology, 172, 430-434.

Persson, J., Bringlöv, E., Nilsson L.-G., & Nyberg, L. (2005). Herbal extracts and memory enhancement: Response to Scholey et al. Psychopharmacology, 179, 708-709.

Persson, J., Kalpouzos, G., Nilsson, L.-G., Ryberg, M., & Nyberg, L. (2011). Preserved hippocampus activation in normal aging as revealed by fMRI. Hippocampus, 21, 753-766. Doi: 10.1002/hipo.20794.

Persson, J., Lind, J., Larsson, A., Crutz, M., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2006). Altered brain white-matter integrity in non-demented carriers of the APOE-?4 allele: A risk for Alzheimer's disease. Neurology, 66, 1029-1033.

Persson, J., Lind, J., Larsson, A., Ingvar, M., Sleegers, K., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2008). Altered deactivation in individuals with genetic risk for Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 46, 1679-1687.

Persson, J., Nyberg, L., Lind, J., Larssson A., Nilsson, L.-G., Ingvar, M., & Buckner, R.L. (2006). Structure -Function correlates of cognitive decline in aging. Cerebral Cortex, 16, 907-915.

Pickard B.S., Van Den Bossche M.J., Malloy M.P., Johnstone M., Lenaerts A.S., Nordin A., Goossens D., St Clair D., Muir W.J., Nilsson L.-G., Sabbe B., Adolfsson R., Blackwood D.H., & Del-Favero J. (in press). Multiplex amplicon quantification screening the ABCA13 gene for copy number variation in schizophrenia and bipolar disorder. Psychiatric Genetics. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]

Qiu C, De Ronchi D, Fratiglioni L. The epidemiology of the dementias: an update. Curr Opin Psychiatry. 2007;20(4):380-385.
DOI: 10.1097/YCO.0b013e32816ebc7b

Rademakers, R., Sleegers, K., Theuns, J., Van der Broeck, M., Kacem, S.B., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., van Duin, C.M., Van Broeckhoven, C., & Cruts, M. (2005). Association of cyclin-dependent kinase 5 and neuronal activators p35 and p39 complex in early-onset Alzheimer's disease. Nerobiology of Aging, 26, 1145-1151.

Rennemark M, Berggren T. Relationsships between work-staus and lesure lifestyle at the age of 60 years old. Eur J Ageing 2006;3:82-88
DOI: 10.1007/s10433-006-0029-x

Rennemark,M., Lindwall,M.,Halling, A, & Berglund, J. (2005) Relationships between physical activity and perceived qualities of life in old age: results from the Swedish national Study on Ageing and Care. Ageing and Mental health. 13,1,1-8.
DOI: 10.1080/13607860802154416

Renvert S, Berglund J, Opalinska T, Persson RE, Persson GR Heel DXA T-scores and panoramic radiographs in the prediction of hip and hand fractures J Clin Peridontology 2009;36(Suppl. 9):9

Renvert S, Persson R, Resebo J, Berglund J Forskning pågår - Fokus på sambandet munhälsa-allmänhälsa. Tandläkartidningen 2009;101(7):48-50

Rinder L, Roupe S, Steen B, Svanborg A. Seventy-year-old people in Gothenburg. A population study in an industrialized Swedish city. Acta Med Scand. 1975 Nov;198(5):397-407.

Rockwood K, Mitnitski A, Song X, Steen B, Skoog I. Long-term risks of death and institutionalisation of elderly people in relation to deficit accumulation at age 70. J Am Ger Soc 2006;54:975-979.

Rolandsson, O., Backeström, A., Eriksson, S., Hallmans, G., & Nilsson, L.-G. (2008). Increased glucose levels are associated with episodic memory in nondiabetic women. Diabetes, 57, 440-443.

Roos V, Elmståhl S, Ingelsson E, Sundström J, Ärnlöv J, Lind L. Metabolic syndrome development during ageing - with special reference to obesity without the metabolic syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2016, Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 27804110

Ruitenberg A, Skoog I, Ott A, Aevarsson O, Witteman JC, Lernfelt B, van Harskamp F, Hofman A, Breteler MMB. Blood Pressure and Risk of Dementia: Results from the Rotterdam Study and the Gothenburg H-70 Study. Dement Geriatr Cogn Disord 2001;12:33-39.

Rönnberg, J., Danielsson, H., Rudner, M., Arlinger, S., Sternäng, O., Wahlin, Å., & Nilsson, L.-G. (2011). Hearing loss is negatively related to episodic and semantic long-term memory but not to short-term memory. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 54, 705-726. Doi: 10.1044/1092-4388(2010/09-0088).

Rönnlund, M., & Nilsson, L-G. (2009). Flynn effects on sub-factors of episodic and semantic memory: Parallel gains over time and the same set of determining factors. Neuropsychologia, 11, 2174-2188.

Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2006). Adult life-span patterns in WAIS block design performance: Cross-sectional versus longitudinal age gradients and relations to demographic predictors. Intelligence, 34, 63-78.

Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2006). The Betula Study: Reliabilities and long-term stabilities of memory test performances over the adult lifespan. Baltic Journal of Psychology, 7, 6-14.

Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2008). The magnitude, generality, and determinants of Flynn effects on forms of declarative memory and visuospatial ability: Time-sequential analyses of data from a Swedish cohort study. Intelligence, 36, 192-209.

Rönnlund, M., Bäckman, L., Nyberg, L., Lövdén, M., & Nilsson, L.-G. (2000). Five-year changes in recall across levels of support: Parallel age-related deficits. International Journal of Psychology, 35, 366.

Rönnlund, M., Lövdén, M., & Nilsson, L.-G. (2001). Adult Age Differences in Tower of Hanoi Performance: Influence from Demographic and Cognitive Variables. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 8, 269-283.

Rönnlund, M., Lövdén, M., & Nilsson, L.-G. (2008). Cross-Sectional versus Longitudinal Age Gradients of Tower of Hanoi Performance: The Role of Practice Effects and Cohort Differences in Education. Aging, Neuropsychology and Cognition, 15, 40-67

Rönnlund, M., Lövdén, M., Ljungberg, J., Nordin, M., & Nilsson, L.-G. (2000). Adult age differences in Tower of Hanoi performance: Evidence from the Betula prospective cohort study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Rönnlund, M., Mäntylä, T., & Nilsson, L.-G. (2008). The prospective and retrospective memory questionnaire (PRMQ): Factorial structure, relations to global subjective memory ratings, and Swedish norms. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 11-18.

Rönnlund, M., Nyberg, L., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (2003). Recall of subject-performed tasks, verbal tasks, and cognitive activities across the adult life span: Parallel age-related deficits. Aging, Neuropsychology and Cognition, 10, 182-201.

Rönnlund, M., Nyberg, L., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (2005). Stability, growth, and decline in adult life-span development of declarative memory: Cross-sectional and longitudinal data from a population-based sample. Psychology and Aging, 20, 3-18.

Sacuiu S, Gustafson D, Johansson B, Thorvaldsson V, Berg S, Sjögren M, Guo X, Östling S, Skoog I. The pattern of cognitive symptoms predicts time to dementia onset. Alz & Dem 2009;5:199-206.

Sacuiu S, Gustafson D, Sjögren M, Guo X, Östling S, Johansson B, Skoog I. Secular changes in cognitive predictors of dementia and mortality in 70-year-olds. Neurology 2010;75(9):779-85.

Sacuiu S, Sjögren M, Gustafson D, Skoog I. Prodromal cognitive signs of dementia in 85-year-olds using four sources of information. Neurology 2005;65:1894-1900.

Salami, A., Eriksson, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2012). Age-related white matter microsctructural differences are not major mediators of cognitive decline in aging. Biochemica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, 1822, 408-415. Doi: 10.1016/jbbadis.2011.09.001.

Sandin-Wranker L, Rennemark M, Elmståhl S, Berglund J. The influence of personality traits on perception of pain in older adults - Findings from the Swedish National Study on Aging and Care - Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2015;7:3-8

Schalling, M., Johansson, C., Willeit, M., Smedh, C., Ekholm, J., Paunio, T., Lichterman, D., Praschak-Rieder, N., neumeister, A., Nilsson, L.-G., Kasper, S., Peltonen, L., Levitan, R., Del Favero, J., masellis, M., Basile, V., Zill, P., Bondy, B., Van Broeckhoven, C., Lam, R., Adolfsson, R., & Partonen, T. (2002). Circadian clock related polymorphisms and the serotonin transporter promoter in seasonal affective disorder and seasonality. American Journal of medical Genetics, 114, 727-728.

Schmidt, R., Launer, L. J., Nilsson, L.-G, Pajak, A., Sans, S., Berger, K., Breteler, M. M., de Ridder, M., Dufoil, C., Giampaoli, S., & Hofman, A. (2004). MRI of the brain in diabetes mellitus: the cardiovascular determinants of dementia (CASCADE) study. Diabetes, 53, 687-692.

Schön, P., Lagergren, M., Kåreholt, I., Schön, P., Lagergren, M., Kareholt, I., & Schon, P. (2016). Rapid decrease in length of stay in institutional care for older people in Sweden between 2006 and 2012: results from a population-based study. In Health & Social Care in the Community (Vol. 24, Issue 5, pp. 631–638). https://doi.org/10.1111/hsc.12237
URN: urn:nbn:se:hj:diva-28848
DOI: 10.1111/hsc.12237

Sigström R, Ostling S, Karlsson B, Waern M, Gustafson D, Skoog I. A population-based study on phobic fears and DSM-IV specific phobia in 70-year olds. J Anxiety Disord. 2011;25(1):148-53. .

Sigström R, Skoog I, Sacuiu S, Karlsson B, Fredén Klenfeldt I, Waern M, Gustafson D, Östling S. The prevalence of psychotic symptoms and paranoid ideation in a non-demented population sample of 70- 82 year olds. Int J Ger Psychiatry 2009;24:1413-1419.

Silveira E, Skoog I, Sundh V, Allebeck P, Steen B. Health and well-being among 70-year-old migrants living in Sweden – results from the H70 gerontological and geriatric population studies in Göteborg. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37:13-22.

Sjöberg L, Östling S, Waern M, Falk H, Skoog I. Secular changes in the relation between depression and social factors. A study of two birth cohorts of Swedish septuagenarians followed for 5 years. J Affect Disord. 2013 Sep 5;150(2):245-52. doi: 10.1016/j.jad.2013.04.002. Epub 2013 Apr 30.

Skoog I, Aevarsson O, Beskow J, Larsson L, Palsson S, Waern M, Landahl S, Östling, S. Suicidal feelings in a population sample of non-demented 85-year-olds. Am J Psychiatry 1996;153:1015-1020.

Skoog I, Andreasson L-A, Palmertz B, Lernfeldt B, Landahl S, Steen B, Svanborg A. Vascular factors and dementia in 85-year-olds. In: Bergener M, Brocklehurst JC, Finkel SI (eds). Aging, Health, and Healing. New York: Springer Publishing Company Inc 1995; 49-55.

Skoog I, Berg S, Johansson B, Palmertz B, Andreasson L-A. The influence of white matter lesions on neuropsychological functioning in demented and non-demented 85-year-olds. Acta Neurol Scand 1996;93:142-148.

Skoog I, Davidsson P, Aevarsson O, Vanderstichele H, Vammechelen E, Blennow K. Cerebrospinal Fluid Beta-Amyloid 42 Is Reduced before the Onset of Sporadic Dementia: A Population-Based Study in 85-Year-Olds. Dement geriatr Cogn Disord 2003;15:169-176.

Skoog I, Hesse C, Aevarsson O, Landahl S, Wahlström J, Fredman P, Blennow K. A population study of Apo E genotype at the age of 85: relation to dementia, cerebrovascular disease and mortality. J Neurol Neurosur Psychiatr 1998;64:37-43.

Skoog I, Hesse C, Fredman P, Andreasson L-A, Palmertz B, Blennow K. Apolipoprotein E in cerebrospinal fluid in 85-year-olds. Relation to dementia, apolipoprotein E polymorphism, cerebral atrophy, and white-matter lesions. Arch Neurol 1997; 54: 267-272.

Skoog I, Nilsson L, Landahl S, Steen B. Mental disorders and the use of psychotropic drugs in an 85-year-old urban population. Int Psychogeriatrics 1993;5:33-48.

Skoog I, Nilsson L, Palmertz B, Andreasson L-A, Svanborg A. A population-based study of dementia in 85-year-olds. N Engl J Med 1993; 328:153-158

Skoog I, Nilsson L, Svanborg A. The authors reply: A population-based study of dementia in 85-year-olds. N Engl J Med 1993;329:363.

Skoog I, Palmertz B, Andreasson L-A. The prevalence of white matter lesions on computed tomography of the brain in demented and non-demented 85-year-olds. J Geriatr Psychiatry Neurol 1994;7:169-175.

Skoog I, Steen B, Persson G, Nilsson L, Aevarsson O, Larsson L, Östling S. A 15-year longitudinal cross-sectional population study on sleep in the elderly. Facts and research in gerontology 1993;7:137-146.

Skoog I, Vanmechelen E, Andreasson L-A, Palmertz B, Davidsson P, Hesse C, Blennow K. A population-based study of tau protein and ubiquitin in cerebrospinal fluid in 85-year-olds: relation to severity of dementia and cerebral atrophy, but not to the apolipoprotein E4 allele. Neurodegeneration 1995;4:433-442.

Skoog I, Wallin A, Fredman P, Hesse C, Aevarsson O, Karlsson I, Gottfries CG, Blennow K. A population-study on blood-brain barrier function in 85-year-olds. Relation to Alzheimer’s disease and vascular dementia. Neurology 1998;50:966-971.

Skoog I. Andresson L-A, Palmertz B, Landahl S, Lernfelt B. A population-based study on blood pressure and brain atrophy in 85-year-olds. Hypertension 1998; 32: 404-409.

Skoog I. Mental disorders in the elderly. A population study in 85-year-olds. Thesis, University of Gothenburg, 1993.
Läs fulltext

Skoog I. Psychiatric epidemiology of old age: the H70 study - the NAPE Lecture 2003. Acta Psychiatr Scand. 2004;109:4-18.

Skoog I. Sex and Swedish 85-year-olds. N Engl J Med 1996;334:1140-1141.

Skoog I. The prevalence of psychotic, depressive and anxiety syndromes in demented and non-demented 85-year-olds. Int J Geriatric Psychiatry 1993;8:247-253.

Sonn U, Frändin K, Grimby G. Instrumental activities of daily living related to impairments and functional limitations in 70-year-olds and changes between 70 and 76 years of age. Scand J Rehab Med 1995; 27: 119-28.

Steen B, Bruce A, Isaksson B, Lewin T, Svanborg A. Body composition in 70-year-old males and females in Gothenburg, Sweden. A population study. Acta Med Scand Suppl. 1977;611:87-112.

Steen B, Isaksson B, Svanborg A. Intake of energy and nutrients and meal habits in 70-year-old males and females in Gothenburg, Sweden. A population study. Acta Med Scand Suppl. 1977;611:39-86.

Steij-Stålbrand I, Svensson T, Elmståhl S, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective Health and Illness, Coping and Life Satisfaction in an 80-Year-Old Swedish Population. Implications for Mortality. Int J Behavioral Medicine, 2007; 14:173-180.
DOI: 10.1007/BF03000189

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Accidental falls, health-related quality of life and life satisfaction: A prospective study of the general elderly population. Arch Gerontol Geriatr. 2014 Jan-Feb;58(1):95-100. doi: 10.1016/j.archger.2013.07.006. Epub 2013 Aug 8.
Läs fulltext

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Both deterioration and improvement in activities of daily living are related to falls: A 6-year follow-up of the general elderly population study 'Good Aging in Skane' (GAS-SNAC). Clin Interv Aging. 2014 Oct 28;9:1839-46.
DOI: 10.2147/CIA.S70075

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Falls in the general elderly population: A 3- and 6-year follow-up of risk factors using data from the longitudinal population study ‘Good Aging in Skåne’" BMC Geriatr. 2013 Aug 7;13(1):81. [Epub ahead of print] MID: 23919320
Läs fulltext

Stenhagen M, Nordell E, Elmståhl S. Falls in elderly people: a multifactorial analysis of risk markers using data from the Swedish general population study 'Good Ageing in Skåne'. Aging Clin Exp Res. 2013 Apr;25(1):59-67. doi: 10.1007/s40520-013-0015-z. Epub 2013 Feb 21.
Läs fulltext

Sterner G, Elmståhl S, Frid A. Metformin treatment, renal function and lactic acidosis. A population based study. British J Diabetes Vascular Disease, 2012;12:227-231.

Sternäng, O., Jonsson, B., Wahlin, Å., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G (2010). Examination of the common cause account in a population-based longitudinal study with narrow age cohort design. Gerontology, 56, 553-563.

Sternäng, O., Wahlin, Å., & Nilsson, L.- G. (2008). Examination of the processing speed account in a population-based longitudinal study with narrow age cohort design. Scandinavian Journal of Psychology, 49(5), 419-428

Stjernberg L, Berglund J, Halling A. Age and gender effect on the use of herbal medicine products and food supplements among the elderly. Scand J Prim Health Care 2006;24:50-55
DOI: 10.1080/02813130500475522

Sundström, A, Marklund, P, Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2004). ApoE influences on neuropsychological function after mild head injury: Within-person comparisons. Neurology, 62, 1963-1966.

Sundström, A., Bergdahl, J., Nyberg, L., Bergdahl, M., & Nilsson, L.-G. (2010). Cognitive status in persons with Amalgam related complaints. Journal of Dental Research, 89, 1236-1240.

Sundström, A., Bergdahl, J., Nyberg, L., Bergdahl, M., & Nilsson, L.-G. (2011). Stressful negative life events and amalgam-related complaints. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39, 12-18. Doi: 10.1111/j.1600-0528.2010.00571.x

Sundström, A., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2002). Cognitive performance before and after mild head injury. Journal of cognitive neuroscience, B77 (suppl s), 60-60.

Sundström, A., Nilsson, L.-G., Cruts, M., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Nyberg, L. (2007). Increased risk of dementia following mild head injury for carriers but not for non-carriers of the APOE-?4 allele. International Psychgeriatrics, 19, 159-165.

Sundström, A., Nilsson, L.-G., Cruts, M., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Nyberg, L. (2008). Fatigue before and after mild traumatic brain injury: Pre-post-injury comparisons in relation to ApolipoproteinE. Brain Injury, 1-6.

Szanto O, Montnemery P, Elmståhl S. Prevalence of airway obstruction in the elderly: results from a cross-sectional spirometric study of nine age cohorts between the ages of 60 and 93 years. Prim Care Respir J. 2010 Sep;19(3):231-6. .
Läs fulltext

Söderfjell, S., Molander, B., Barnekow-Bergkvist, M., Lyskov, E., Johansson, H., & Nilsson, L.-G. (2000). Aging, stress, and musculosceletal problems. International Journal of Psychology, 35, 367.

Söderfjell, S., Molander, B., Johansson, H., Barnekow-Bergkvist, M., & Nilsson, L.-G. (2006). Muscoskeletal pain and performance on cognitive tasks over the adult life span. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 349-359.

Söderlund, H., Nilsson, L.-G., Berger, K., Breteler, M.M., de Ridder, M., Dufouil, C., Fuhrer, R., Giampaoli, S., Hofman, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Launer, L. (2006). Cerebral changes on MRI and cognitive function: The CASCADE Study. Neurobiology of Aging, 27, 16-23.

Söderlund, H., Nyberg, L., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Launer, L. (2003). High prevalence of white-matter hyperintensities in normal aging: Relation to blood pressure and cognition. Cortex, 39, 1093-1105.

Söderlund, H., Nyberg, L., Nilsson, L.-G., & Launer, L. J. (2004). Cerebral atrophy as predictor of cognitive performance in healthy Swedish adults from the Betula prospective cohort study of aging, memory and health. Acta Neurologica Scandinavica, 109, 398-406.

Söderlund, H., Nyberg, L., Smedberg-Åman, G., Sundbaum-Åström, M., Sundström, I. -M., Widing, M., & Nilsson, L.-G. (2000). Effects of white matter lesions on cognition: Swedish CASCADE data. International Journal of Psychology, 35, 367.

The system of care for frail elderly persons - the case of Sweden. Aging Clinical and Experimental Research 14 (2002):252-257
DOI: 10.1007/BF03324447

Thilers, P.P., MacDonald, S.W., Nilsson, l.-G., & Herlitz, A. (2010). Accelerated postmenopausal cognitive decline is restricted to women ith normal BMI: Longitudinal evidence from the Betula project. Psychoneuroendocrinology, 35, 516-524.

Thorvaldsson V, Skoog I, Hofer SM, Börjesson-Hanson A, Ostling S, Sacuiu S, Johansson B. Nonlinear blood pressure effects on cognition in old age: separating between-person and within-person associations. Psychol Aging. 2012 Jun;27(2):375-83. Epub 2011 Oct 10.

Van Den Eede, F., Venken, T., Del-Favero, J., Norrback, K.-F., Souery, D., Nilsson, L.-G., Van den Bossche, B., Houlstijn, W., Sabbe, B. G. C., Cosyns, P., Mendlewicz, J., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Claes, S. J. (2007). Single nucleotide polymorphism analysis of corticotropin-releasing factor-binding protein gene in recurrent major depressive disorder. Psychiatry Research, 153, 17-25.

Van Den Eede, F., Venken, T., Van Den Bogaert, A., Del-Favero, J., Norrback, K.-F., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Claes, S. J. (2007). Single nucleotide polymorphism analysis of corticotropin-releasing factor-binding protein gene in bipolar disorder. Psychiatry Genetics, 17, 304-307.

Van Gestel, S., Forsgren, T., Claes, S., Del-Avero, J., van Duijn, C. M., Sluijs, S., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Van Broeckhoven, C. (2002). Epistatic effect of genes from the dopamine and serotonine systems on the temperament traits of novelty seeking and harm avoidance. Molecular Psychiatry, 7, 448-450.

Van Gestel, S., Forsgren, T., Verheyen, G., Lundberg, M., Nilsson, L.-G., Van Broeckhoven, C., Raeymaekers, P., & Adolfsson, R. (2002). The use of extremely high and low scoring individuals on temperament scales in genetic analyses: A power calculation. American Journal of Medical Genetics, 81, 487-487.

Vestergren, P., & Nilsson, L.-G. (2011). Perceived causes of everyday memory problems in a population-based sample aged 39-99. Applied Cognitive Psychology, 25, 641-646. Doi: 10.1002/acp.1734.

Vestergren, P., Rönnlund, M., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2011). Development of the Cognitive Dysfunction Questionnaire (CDQ) in a population based sample. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 218-228. Doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00861.x.

Waern M, Marlow T, Östling S, Morin J, Skoog I. Secular changes in at-risk drinking in Sweden: Birth cohort comparisons in 75-year-old men and women 1976-2006. Age Ageing. 2014 Mar;43(2):228-34. doi: 10.1093/ageing/aft136. Epub 2013 Sep 25.

Wahlin, Å., Anstey, K., McDonald, S.W.S., Ahmed, S.M., Kivipelto, M., Kunnukattil, K.S.S., Mai, T.T., Nilsson, L.-G., Streatfield, P.K., van Boxtel, M.P., & Kabir, Z.N. (2008). The international network on public health and aging (INOPA): Introducing a life course perspective to the public health agenda. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 23(1), 97-105.

Wahlin, Å., Bäckman, L., Hultdin, J., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2002). Reference values of serum levels of vitamin B12 and folic acid in a populationbased sample of adults between 35 and 80 years of age. Journal of Public Health and Nutrition, 5, 505-511.

Wahlin, Å., MacDonald, S.W.S., de Frias, C.M., Nilsson, L.-G., & Dixon, R.A. (2006). How health an biological age influences chronological age and sex differences in cognitive aging: Moderating, mediating, or both? Psychology and Aging, 21, 318-332.

Werner K, Elmståhl S, Christensson A, Pihlsgård M. Male sex and vascular risk factors affect cystatin-C derived renal function in older people without diabetes or overt vascular disease. Age and Ageing, 2014; 43 (3): 411-7.
Läs fulltext

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.
DOI: 10.1080/11038120510031743

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.

Werntoft, E., Hallberg, I.R, Edberg A-K. Older people's reasoning about age related prioritisation in health care. Nursing Ethics 2007; 14(3): 399-412.
DOI: 10.1177/0969733007075887

Westerbotn M, Hillerås P, Fastbom J, Agüero-Torres H. Pain reporting by very old Swedish community dwellers: the role of cognition and function. Aging Clin Exp Res 2008;20(1):40-46.
DOI: 10.1007/BF03324746

Wiberg P, Waern M, Billstedt E, Östling S, Skoog I. Secular trends in the prevalence of dementia and depression in Swedish septugenarians 1976- 2006. Psychol Med. 2013 Dec;43(12):2627-34. doi: 10.1017/S0033291713000299. Epub 2013 Mar 12.

Wikby, A., Ferguson, G. F., Forsey, R., Thompson, J., Strindhall, J., Löfgren, S., Nilsson, B.-O., Ernerudh, J., Pawelec, G., & Johansson, B. (2005). An immune risk phenotype, cognitive impairment and survival in very late life: The impact of alostatic load in Swedish Octo- and Nongenarian humans. In The Journals of Gerontology: Series A, Volume 60, Issue 5 (pp. 556–565).
DOI: 10.1093/gerona/60.5.556

Wikgren, M., Karlsson, T., Nilbrink, T., Nordfjäll, K., Hultdin, J., Sleegers, K., Van Broeckhoven, C., Nyberg, L., Roos, G., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Norrback, K.-F. (2012). APOE e4 is associated with longer telomeres, and longer telomeres among e4 carriers predicts worse episodic memory. Neurobiology of Aging, 33, 335-344. Doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2010.03.004.

Wikgren, M., Maripuu, M., Karlsson, T., Nordfjäll, K., Bergdahl, J., Hultdin, J., Del-Favero, J., Roos, G., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Norrback, K.-F. (2012). Short telomeres in depression and the general population are associated with hypocortisolemic state. Biological Psychiatry, 71, 294-300. Doi: 10.1016/j.biopsych.2011.09.015.

Wimo A, Elmståhl S, Fratiglioni L, Sjölund BM, Sköldunger A, Fagerström C, Berglund J, Lagergren M Formal and Informal Care of Community-Living Older People: A Population-Based Study from the Swedish National Study on Aging and Care. J Nutr Health Aging. 2017;21(1):17-24. doi: 10.1007/s12603-016-0747-5.
Läs fulltext

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. A 9-year follow-up of women and men reporting pain: Results from the Swedish National Study of Aging and Care - Blekinge (accepted), 2016

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. Relationship between pain and Quality of Life-Findings from the Swedish National Study on Aging and Care-Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2014;5:270-275.

Wranker, L. S., Elmståhl, S., & Ekström, H. (2018). Pain and alcohol : A comparison of two cohorts of 60 year old women and men: Findings from the Good Aging in Skåne study. In Scandinavian Journal of Pain (Vol. 18, Issue 4, pp. 611–620). https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0064
DOI: 10.1515/sjpain-2018-0064

Xu W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The effect of borderline diabetes on the risk of dementia and Alzheimer's disease. Diabetes 2007;56(1):211-216.
DOI: 10.2337/db06-0879

Yoneda, T., Rush, J., Berg, A. I., Johansson, B., & Piccinin, A. (2017). Trajectories of Personality Traits Preceding Dementia Diagnosis. In The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences (Vol. 72, Issue 6, pp. 922–931).
DOI: 10.1093/geronb/gbw006

Yonker, J., Eriksson, E., Nilsson, L.-G. & Herlitz, A. (2003). Sex differences in episodic memory: Minimal influence of estradiol. Brain and Cognition, 52, 231-238.

Yonker, J., Nilsson, L.-G., Staaf, E., & Herlitz, A. (2000). Estradiol does not contribute significantly to episodic memory differences in men and women. International Journal of Psychology, 35, 368.

Yonker, J.E., Adolfsson, R., Eriksson, E., Hellstrand, M., Nilsson, L.-G., & Herlitz, A. (2006). Hormone replacement therapy improves episodic memory performance in healthy postmenopausal women. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 13, 291-307.

Yonker, J.E., Eriksson, E., Nilsson, L.-G., & Herlitz, A. (2006). Negative effects of testosterone on visuospatial ability in 35 to 80 year old men. Cortex, 42 376-386.

Yonker, J.E., Liu, W., Nilsson, L.-G., & Anthenelli, R.M. (2004). Influence of alcohol consumption on cognitive performance in age-and education-matched women. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 28, 148A.

Yonker, J.E., Nilsson, L.-G., Herlitz, A., & Anthenelli, R. (2005). Sex differences in episodic memory as a function of alcohol consumption. Alcohol and Alcoholism, 40, 201-207.

Zagai, U., Lichtenstein, P., Pedersen, N., & Magnusson, P. (2019). The Swedish Twin Registry: Content and Management as a Research Infrastructure. Twin Research and Human Genetics, 22(6), 672-680. doi:10.1017/thg.2019.99
DOI: 10.1017/thg.2019.99

Zhang, Y.M., Han, B., & Nilsson, L.-G. (2008). Executive functioning in older adults with mild cognitive impairment: MCI has effects on planning, but not on inhibition: Erratum. Aging, Neuropsychology and Cognition, 15(2), 256-256.

Zhi X, Joas E, Waern M, Östling S, Börjesson-Hanson A, Skoog I. Prevalence of cardiovascular disorders and risk factors in two 75-year-olds birth cohorts examined in 1976-77 and 2005-06. Aging Clin Exp Res. 2013 Aug;25(4):377-83. doi: 10.1007/s40520-013-0058-1. Epub 2013 Jun 4.

de Frias, C. M., Annerbrink, K., Westberg. L., Eriksson, E., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2004). COMT gene polymorphism is associated with declarative memory in adulthood and old age. Behavior Genetics, 34, 533-539.

de Frias, C. M., Lövdén, M., Lindenberger, U., & Nilsson, L.-G. (2007). Revisiting the dedifferention hypothesis with longitudinal multi-cohort data. Intelligence, 35, 381-392.

de Frias, C.M., Annerbrink, K., Westberg, L., Eriksson, E., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2005). Catechol O-Methyltransferase Val155Met polymorphism is associated with Cognitive performance in nondemented adults. Journal of Cognitive Neuroscience, 17, 1018-1025.

de Frias, C.M., Bunce, D., Wahlin, Å., Adolfsson, R., Sleegers, K., Cruts, M., Van Broeckhoven, C., & Nilsson, L.-G. (2008). Cholesterol and triglycerides moderate the effect of apolipoprotein E on memory functioning in older adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62, P112-P118.

de Frias, C.M., Marklund, P., Eriksson, E., Larsson, A., Öhman, L., Annerbrink, K., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2010). Influence of COMT gene polymorphism on fMRI-assessed sustained and transient activity during a working-memory task. Journal of Cognitive Neuroscience, 22, 1614-1622.

de Frias, C.M., Nilsson, L.-G., & Herlitz, A. (2006). Sex differences in cognition are stable over a 10-year period in adulthood and old age. Aging, Neuropsychology and Cognition, 13, 574-587.

van Dijk, E.J., Breteler, M.M.B., Schmidt, R., Berger, K., Nilsson, L.-G., Ouderk, M., Pajak, A., Sans, S., de Ridder, M., Dufoil, C., Fuhrer, R., Giampaoli, S., Launer, L.J., & Hofman, A. (2004). The association between blood pressure, hypertension and cerebral white matter lesions: The CASCADE Study. Hypertension, 44, 625-630.

von Essen, J.D., & Nilsson, L.-G. (2003). Memory effects of motor activation in subject performed tasks and sign language. Psychological Bulletin & Review, 10, 445-449.

Öhman, L., Bergdahl, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2007). Longitudinal analysis of the relation between moderate long-term stress and health. Stress and Health, 23, 131-138.

Östling S, Gustafson D, Blennow K, Börjesson-Hanson A, Waern M. Psychotic symptoms in a population-based sample of 85-year-old individuals with dementia. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2011 Mar;24(1):3-8.

Östling S, Johansson B, Skoog I. Cognitive test performance in relation to psychotic symptoms and paranoid ideation in non-demented 85-year-olds. Psychol Med 2004;34:443-450.

Östling S, Pálsson S, Skoog I. The incidence of first-onset psychotic symptoms and paranoid ideation in a representive population sample followed from age 70 to 90 years. Relation to mortality and later development of dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:520-528.

Visa mer.. (396)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - IPT1: Grundläggande undersökning, interview, kognitiv och fysisk funktion, 1995-1997

Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - IPT2: interview, kognitiv och fysisk funktion 1999-2001

Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - IPT3: interview, kognitiv och fysisk funktion, 2003-2005

Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - Q1: Förstudie, enkät, 1994

Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - Q2: enkät 2007

Betula - åldrande, minne och demens: 1988-1990 (testvåg 1)

Betula - åldrande, minne och demens: 1993-1995 (testvåg 2)

Betula - åldrande, minne och demens: 1998-2000 (testvåg 3)

Betula - åldrande, minne och demens: 2003-2005 (testvåg 4)

Betula - åldrande, minne och demens: 2008-2010 (testvåg 5)

Betula - åldrande, minne och demens: 2013-2014 (testvåg 6)

H70, kohort 1: 70-åringar födda 1901/02

H70, kohort 2: 70-åringar födda 1906/07

H70, kohort 3: 70-åringar födda 1911/12

H70, kohort 4: 75-åringar födda 1915/16

H70, kohort 5: 70-åringar födda 1922

H70, kohort 6: 70-åringar födda 1930

H70, kohort 7: 70-åringar födda 1944

H85, kohort 1: 85-åringar födda 1901/02

H85, kohort 2: 85-åringar födda 1923/24

H85, kohort 3: 85-åringar födda 1930

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 1997

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2008 hälsa

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2009 livsstil

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2019 hälsa

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2019 livsstil

Kungsholmsprojektet - Kungsholmen födda 1912 eller tidigare

Kungsholmsprojektet - Kungsholmen födda 1915

Kungsholmsprojektet - St Göran födda 1902 eller tidigare

Kvinnoundersökningen (KVUS) - Psykiatrisk del

Origin of Variances in the Oldest-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) Våg 1

Origin of Variances in the Oldest-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) Våg 2

Origin of Variances in the Oldest-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) Våg 3

Origin of Variances in the Oldest-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) Våg 4

Origin of Variances in the Oldest-Old: Octogenarian Twins (OCTO-Twin) Våg 5

SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 1992

SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2002

SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2004

SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2011

SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor 2014

Screening Across the Lifespan Twin Study (SALT)

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe-Sweden (SHARE-Sweden)

Svenska mammografikohorten (SMC) 1987

Svenska mammografikohorten (SMC) 1997

Svenska mammografikohorten (SMC) 2008 hälsa

Svenska mammografikohorten (SMC) 2009 livsstil

Svenska mammografikohorten (SMC) 2019 hälsa

Svenska mammografikohorten (SMC) 2019 livsstil

Svenska mammografikohorten kliniska subkohorter (SMC kliniska subkohorter) - SMC klinisk subkohort undersökning 1 Uppsala (2003-2009)

Svenska mammografikohorten kliniska subkohorter (SMC kliniska subkohorter) - SMC klinisk subkohort undersökning 1 Västerås (2010-2019)

Svenska mammografikohorten kliniska subkohorter (SMC kliniska subkohorter) - SMC klinisk subkohort undersökning 2 Uppsala (2015--)

The Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA)

The Swedish National study on Aging and Care in Blekinge (SNAC-B)

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: 60-åringar

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: 66-åringar

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: 72-åringar

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: 78+

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: Ny grupp 60-åringar

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: Ny grupp 81-åringar

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: Ny grupp 81-åringar

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Stockholm Äldreomsorg (f.d. " SNAC-K vårdsystemdelen"; 2015- )

The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Vårdsystemdelen (2004-2020)

The Swedish National study on Aging and Care in Nordanstig (SNAC-N)

The Swedish National study on Aging and Care in Skåne (SNAC-S) - GÅS

Visa mindre..
Först publicerade dataset: 2011-01-01
Senast publicerade dataset: 2023-08-31