Samling SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

SND-ID: snac.

Forskningsområde

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Vikt, Längd, Äldreomsorg, Äldre, Åldrande, Äldreboende, Pension, Levnadsförhållanden, Psykisk hälsa, Åldersgrupper, Hälso- och sjukvård, Behandlingsmetoder, Aktiviteter i dagliga livet, Hälsokontroll, Blodtryck, Äldre, 80 och över, Blodprovstagning, Epidemiologiska studier, Kohortstudier, Äldretandvård, Datainsamling, Hälsoundersökningar, Demens, Befolkningskarakteristika, Sköra äldre, Hörsel, Äldrepsykiatri, Livsstil, Intervjuer [publikationstyp], Medicin, Hjärtfunktionstester, Elektrokardiografi, Uppföljningsstudier, Omvårdnad, Äldrevård, Minne, Longitudinella studier, Prospektiva studier, Träning, Populationsövervakning, Syntester, Samhällsvetenskap, Socioekonomiska faktorer, Riskfaktorer, Medelålders personer, Dödlighet, Civilstånd, Dödsorsaker, Kartläggning och enkäter, Epidemiologi, Folkhälsa, Hälsa, Hälso- och sjukvårdsforskning, Hälsoekonomi, Hälsotillstånd, Kroppsvikt, Kultur, Läkemedelsförsörjning, Minnesförmåga (psykologi), Organisatorisk innovation, Pensionering, Mellanmänskliga relationer, Register, Sjukdom, Sjukhusvistelse, Sjuklighet, Leverans av hälso- och sjukvård, Social miljö, Sociala villkor, Sociala problem, Socialt stöd, Syn, Livskvalitet, Bostadsförhållande, Fritidsaktiviteter, Munhälsa, Blodvärde, Balans, Stödbehov, Koncentrationsförmåga, Lungfunktion, Gångtest, Near - towards a national e-infrastructure for aging research in sweden, Hemtjänst, Near- national e-infrastructure for aging research, Swedish cohort consortium (scc), Skåne, Cohorts.se, Epihealth, Near- national e-infrastructure for aging research, Epihealth_skåne, Njurfunktion Visa mindre..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Aging Clin Exp Res. 2007 Jun;19(3):228-39.
DOI: 10.1007/BF03324695

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL. Int J Palliat Nurs. 2006: Jun;12(6):286-93.
DOI: 10.12968/ijpn.2006.12.6.21454

Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Anderberg, P, Sköldunger A, Wahlberg M, Elmståhl S, Berglund J. Internet use by older-adults in rural and urban settings in Sweden - results from the SNAC study. Health Informatics J. 2014 Feb 24. [Epub ahead of print]

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Older women with dementia can perform fast alternating forearm movements and performance is correlated with tests of lower extremity function. Clinical Interventions in Aging 2013:8 175-184.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Separate physical tests of lower extremities and postural control are associated with cognitive impairment. Results from the general population study Good Aging in Skåne (GÅS-SNAC). Clin Interv Aging. 2012;7:195-205.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Slowing of alternating forearm movements is associated with cognitive impairment in community-dwelling older people. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;29(5):457-66.
Läs fulltext

Christensson A, Elmståhl S. Estimation of the age-dependent decline of glomerular filtration rate from formulas based on creatinine and cystatin C in the general elderly population. Nephron Clin Pract. 2011;117(1):c40-50. Epub 2010.
Läs fulltext

Condelius A, Edberg A-K, Hallberg IR, Jakobsson U. Utilization of medical healthcare among people receiving long-term care at home or in special accommodation. Scand J Caring Sci. 2010;24:404-13.
Läs fulltext

Condelius A, Edberg AK, Jakobsson U, Hallberg IR. Hospital admissions among people 65+ related to multimorbidity, municipal and outpatient care. Arch Gerontol Geriatr 2008; 46(1): 41-55.
DOI: 10.1016/j.archger.2007.02.005

Condelius A, Hallberg IR, Jacobsson U. Medical healthcare utilization as related to long-term care at home or in special accommodation. Archives Gerontology and Geriatrics. 2010; 51: 250-6.
Läs fulltext

Dahl M, Allwood CM, Hagberg B The realism in older people´s confidence judgements of answers to general knowledge questions Psychology and Aging 2009;24(1):234-238
DOI: 10.1037/a0014048

Dahlrup B, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Sep-Oct;61(2):261-70. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.007. Epub 2015 Jun 25
Läs fulltext

Dahlrup B, Nordell E, Steen-Carlsson K, Elmståhl S. Health economic analysis on a psychosocial intervention for family caregivers of persons with dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2013 Oct 24;37(3-4):181-195.

Delavaran H, Jönsson A-C, Lövkvist H, Iwarsson S, Elmståhl S, Norrving B, Lindgren A. Cognitive function in stroke survivors: A 10-year follow-up study. Acta Neurol Scand, 2016; Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 7804110

Douhan J, Elmståhl S. Fysisk aktivitet & bra matvanor för det goda åldrandet. - Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2013; 1-34. ISBN-nummer 978-91-975977-2-2.

Egervall, K., Rosso, A., & Elmståhl, S. (2021). Association between cardiovascular disease- and inflammation-related serum biomarkers and poor lung function in elderly. In Clinical Proteomics (No. 23; Vol. 18, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12014-021-09329-7
DOI: 10.1186/s12014-021-09329-7

Ekberg O, Elmståhl S, Björgell O, Hillarp B, Maly P, Redlund Johnell I, Rundgren Å. Geriatrisk radiologi, en viktig del av bild- och funktionsmedicin. Nordisk Geriatrik, 2008 (11) 5; 4-20.

Ekdahl J, Elmståhl S. Portion size among elder subjects in the general population. A methodological dietary study from Malmö, Sweden. J Aging: Research and Clinical Practice, J Aging Res Clin Practice 2013;2(2):158-167

Ekstrom, H., Auoja, N. L., Elmstahl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Auoja, N. L., & Elmståhl, S. (2020). High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study “Good Aging in Skane (GAS).” In Journal of Aging Research (No. 5272130; Vol. 2020). https://doi.org/10.1155/2020/5272130
DOI: 10.1155/2020/5272130

Ekström H, Dahlin Ivanoff S, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext
DOI: 10.1016/j.archger.2007.06.001

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Does informal support influence social participation of fractured elderly people? Arch Gerontol Geriatr. 2013 May-Jun;56(3):457-65
Läs fulltext

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Effects of walking speed and results of Timed Get-Up-and-Go tests on quality of life and social participation in elderly individuals with a history of osteoporosis-related fractures. Journal Aging Health, 2011; Aug 25 1-21.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext

Ekström, H., Elmståhl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., & Elmståhl, S. (2021). Physical Performance in Older Cohorts: A Comparison of 81-Year-Old Swedish Men and Women Born Twelve Years Apart - Results from the Swedish Study “good Aging in Skåne.” In Journal of Aging Research (No. 8813992; Vol. 2021). https://doi.org/10.1155/2021/8813992
DOI: 10.1155/2021/8813992

Elmståhl S, Ekström H. Prediktorer för livstillfredsställelse, funktionsförmåga och aktiviteter i det dagliga livet - Data från den longitudinella befolkningsstudien ”Gott Åldrande i Skåne” En sexårsuppföljning av 60 till 93 år gamla malmöbor. Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2012, 1-23. ISBN-nummer 978-91-975977-1-5.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-975977-1-5

Elmståhl S, Widerström E. Orthostatic intolerance predicts mild cognitive impairment: incidence of mild cognitive impairment and dementia from the Swedish general population cohort Good Aging in Skåne. Clin Interv Aging. 2014 Nov 20;9:1993-2002.
Läs fulltext

Elmståhl, S. I., Sanmartin Berglund, J., Fagerstrom, C., Ekström, H., Berglund, J. S., Fagerström, C., Elmståhl, S., & Elmståhl, S. (2020). The life satisfaction index-a (LSI-A) : Normative data for a general swedish population aged 60 to 93 years. In Clinical Interventions in Aging (Vol. 15, pp. 2031–2039). https://doi.org/10.2147/CIA.S275387
URN: urn:nbn:se:bth-20711
DOI: 10.2147/CIA.S275387

Elmståhl, S., Dahlrup, B., Ekström, H., & Nordell, E. (2018). The association between medical diagnosis and caregiver burden : a cross-sectional study of recipients of informal support and caregivers from the general population study ‘Good Aging in Skåne’, Sweden. In Aging clinical and experimental research (Vol. 30, Issue 9, pp. 1023–1032). https://doi.org/10.1007/s40520-017-0870-0
DOI: 10.1007/s40520-017-0870-0

Elmståhl, S., Ellström, K., Siennicki-Lantz, A., & Abul-Kasim, K. (2019). Association between cerebral microbleeds and hypertension in the Swedish general population “Good Aging in Skåne” study. In Journal of Clinical Hypertension (Vol. 21, Issue 8, pp. 1099–1107). https://doi.org/10.1111/jch.13606
DOI: 10.1111/jch.13606

Elmståhl, S., Lundholm-Auoja, N., Ekström, H., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Elmståhl, S., & Lundholm-Auoja, N. (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study ‘Good Aging in Skåne.’ In Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494820960648
DOI: 10.1177/1403494820960648

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between cognitive abilities and life satisfaction in the oldest-old Results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging, 2013, 8:845-853.
Läs full text

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between functional ability and life satisfaction in the oldest old: results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging. 2012:7 313-320.

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Life satisfaction (LS) and symptoms among the oldest-old: Results from the longitudinal population study called Good Aging in Skåne (GÅS). Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):146-50.
Läs fulltext

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. What factors affect life satisfaction (LS) among the oldest-old? Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):140-5.
Läs fulltext

Fagerström C, Holst G, Hallberg IR. Feeling hindered by health problems and functional capacity at 60 years and above. Arch Gerontol Geriatr 2007;44(2):181-20 Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 410-4211
DOI: 10.1016/j.archger.2006.03.004

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S. Anthropometric reference data for elderly Swedes and its disease-related pattern. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1066-75. doi: 10.1038/ejcn.2015.73. Epub 2015 May 20.
Läs fulltext

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S.High degree of BMI misclassification of malnutrition among Swedish elderly population: Age-adjusted height estimation using knee height and demispan. Eur J Clin Nutr. 2015 May;69(5):565-71. doi: 10.1038/ejcn.2014.183. Epub 2014 Sep 10.
Läs fulltext

Haak M, Kylén M, Ekström H, Schmidt SM, Horstmann V, Elmståhl S, Iwarsson S. Relationships between perceived aspects of home and symptoms in a cohort aged 67-70. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Nov-Dec;61(3):529-34. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.013. Epub 2015 Jun 25.

Halling A, Berglund J. Association of diagnosis of ischaemic heart disease, diabetes mellitus and heart failure with cognitive function in the elderly population. Eur J Gen Pract 2006;12(3):114-9
DOI: 10.1080/13814780600881128

Halling A, Berglund J. Concordance between elderly patients´ understanding of and their primary healthcare physicians diagnosis of heart failure. Scand J Prim Health Care 2006;24:110-114
DOI: 10.1080/02813430500428919

Halling A, Fridh G, Ovhed I. Validating the Johns Hopkins ACG Case-Mix System of the elderly in Swedish primary health care. BMC Public Health 2006;6:171
DOI: 10.1186/1471-2458-6-171

Halling A, Persson R G, Berglund J, Johansson O, Renvert S. Comparison between the Klemetti index and heel DXA BMD measurements in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density in the elderly. Osteoporos Int 2005;16:999-1003
DOI: 10.1007/s00198-004-1796-x

Hjalmarsson I., Meinow B., Norman E., Johansson L. 2019. Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande - om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse. Rapporter 2019:1. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Hovde, B, Hallberg, IR & Edberg, A-K. Older immigrants experiences of their life situation in the context of receiving public care in Sweden. Int J Old People Nurs 2008; 3: 104-112.
DOI: 10.1111/j.1748-3743.2007.00097.x

Hovde, B., Edberg, A-K., Hallberg, I.R. Public care among older non-Nordic immigrants in Sweden in comparison with Nordic born controls, Vård i Norden 2008 (accepterad).

Hägg M. Houston B. Ekström H. Elmståhl S. Wann Hansson C. Sleep quality, use of hypnotics and sleeping habits in different age groups among older people. Scand J Car Sci, 2014, Feb, DOI: 10.1111/scs.12119

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.

Jönsson KM, Wieloch M, Sterner G, Nyman U, Elmståhl S, Engström G, Svensson PJ. Glomerular filtration rate in patients with atrial fibrillation on warfarin treatment: a subgroup analysis from the AURICULA registry in Sweden. Thromb Res. 2011 Oct;128(4):341-5.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Hallberg IR.Professional's and older person's assessments of functional ability, health complaints and received care and service. A descriptive study. Int J Nurs Stud. 2010 Oct;47(10):1217-27.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Jakobsson U, Hallberg IR. Care satisfaction among older people receiving public care and service at home or in special accommodation. J Clin Nurs. 2013 Feb;22(3-4):318-30.
Läs full text

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Kristensson J, Hallberg IR, Jakobsson U. Healthcare consumption in men and women aged 65 and above in the two years preceding decision about long-term municipal care. Health Soc Care Community. 2007 Sep;15 (5):474-85.
DOI: 10.1111/j.1365-2524.2007.00706.x

Kristensson J, Hallberg IR, Lundborg P. Health care costs for people aged 65+ two years prior to them receiving long-term municipal care. Aging Clin Exp Research 2008 Dec;20(6):547-55.

Kristensson, J., Hallberg, I.R., Lundborg, P. Costs for formal and informal care in people 65+ two years prior to them recieving long-term municipal care. Aging Clin Exp Res 2008 (accepterad). SNAC- Blekinge
DOI: 10.1007/BF03324883

Kylén M, Ekström H, Haak M, Elmståhl S, Iwarsson S. Home and health in the third age - Methodological background and descriptive findings. Int J Environ Res Public Health. 2014 Jul 11;11(7):7060-80.

Lagergren M, Fagerström C, Nordell E, Berglund J, Fratiglioni L, Sjölund B-M, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting efficiency - a population-based comparison between users and non-users of public long-term care for older persons in Sweden. Ageing and Society, 2014;34:700-719. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X12001225 Published online: 20 December 2012.
Läs fulltext

Lagergren M, Fagerström C, Sjölund B-M, Berglund J, Fratiglioni L, Nordell E, von Strauss E, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison of public eldercare services in urban and rural areas of Sweden. Aging Clin Exp Res. 2016 Feb;28(1):147-58. doi: 10.1007/s40520-015-0369-5. Epub 2015 May 20.

Lagergren M, Fransson U, Hallberg D. The demand for old age care. In: Klevmarken A, Lindgren B (eds). Simulating an Ageing Population. Emerald: Bingley, UK (2008).
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg I R, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund B-M, Thorslund M, Wiberg, I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study, integrating population and care and social service data - The Swedish National study on Ageing and Care (SNAC). Aging Clin Exp Research, 2004; 16: 158-168.
DOI: 10.1007/BF03324546

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg IR, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund BM, Thorslund M, Wiberg I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clin Exp Res. 2004 Apr;16(2):158-68.

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B. M., Thorslund, M., Wiberg, I., Winblad, B., & Wimo, A. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data : The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clinical and Experimental Research, 16(2), 158–168. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-3452
DOI: 10.1007/BF03324546

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B.-M., & Thorslund, M. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). In Aging Clinical and Experimental Research (Vol. 16, Issue 2, pp. 158–168). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-8643
URN: urn:nbn:se:bth-8643

Legrand H, Nordell E, Pihlsgård M, Elmståhl S. A long-recommended but seldom-used method of analysis for fall injuries found a unique pattern of risk factors in the youngest-old. Aging Clin Exp Res. 2015 Aug;27(4):439-45. doi: 10.1007/s40520-014-0308-x. Epub 2015 Jan 14.
Läs fulltext

Lindberg T, Berglund J, Elmståhl S, Bohman D. Older individuals need for knowledge and follow up about their chronic Atrial Fibrillation, lifelong medical treatment and medical controls. Scand J Caring Sciences. 2017 in press.

Lindberg T, Bohman D, Elmståhl S, Jogréus C, Sanmartin Berglund J. Prevalence of unknown and untreated arrhythmias in an older outpatient population screened by wireless long-term recording ECG. Clinical Interventions in Aging 2016: 10; 11: 1083-90

Lindwall M, Rennemark M, Halling A, Berglund J, Hassmén P. The relationships of Depression and exercise in elderly men and women: Findings from the Swedish National study on Ageing and Care. J Aging Phys Act 2007;15(1):41-554
DOI: 10.1123/japa.15.1.41

Lindwall,M.,Rennemark,M & Berggren, T. (2007) Movement in mind. The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish national Study on Ageing and Care (SNAC). Ageing and Mental health. 12,2, 212-220.
DOI: 10.1080/13607860701797232

Lindwall,M.,Rennemark,M. (2007) The effect of change in exercise behavior on cognitive functioning in older people. Journal of Sport Scienses, 25 (supplement), p314-315.

Luoto J Elmståhl S, Wollmer P, Pihlsgård M. Incidence of airflow limitation in subjects 65-100 years of age. Eur Respir J. 2016 Feb;47(2):461-72. doi: 10.1183/13993003.00635-2015. Epub 2015 Dec 17.
Läs fulltext

Manskow US, Sigurdardottir S, Røe C, Andelic N, Skandsen T, Damsgård Elmståhl S, Anke A. Factors affecting caregiver burden one year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study. J Head Trauma Rehabilitation, 2014 Aug 12. [Epub ahead of print]

Meinow B., von Berens Å., Österman J. 2019. Stockholms SNAC -- En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019.

Meinow, B., Kåreholt, I., & Lagergren, M. (2005). According to need? : Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. In Health and Social Care in the Community (Vol. 13, Issue 4, pp. 366–377). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-25073
URN: urn:nbn:se:su:diva-25073

Meinow, B.; Kåreholt, I.; Lagergren, M. According to need? Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. J of Health and Social Services in the Community, 2005;13:366-37.
DOI: 10.1111/j.1365-2524.2005.00570.x

Modig S, Kristensson J, Ekwall AK, Hallberg IR, Midlöv P. Frail elderly patients in primary care--their medication knowledge and beliefs about prescribed medicines. Eur J Clin Pharmacol. 2009;65(2):151-5.

Montnemery P, Elmståhl S. Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease with special reference to over- and underdiagnosis using spirometry. Book chapter, Primary Care, 2012, Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights 2012 ISBN 979-953-307-556-2.
ISBN: 979-953-307-556-2

Månsson, T., Overton, M., Pihlsgård, M., & Elmståhl, S. (2019). Impaired kidney function is associated with lower cognitive function in the elder general population. Results from the Good Aging in Skåne (GÅS) cohort study. In BMC Geriatrics (No. 360; Vol. 19, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12877-019-1381-y
DOI: 10.1186/s12877-019-1381-y

Nordberg G. Formal and informal care in an urban and rural elderly population. Who? When? What? Doktorsavhandling vid ARC, Karolinska Institutet, 2007. ISBN: 978-91-7357-253-8.
ISBN: 978-91-7357-253-8

Olofsson M, Rennemark M. Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Socialmedicinsk tidskrift 2007;1:57-65.

Qiu C, De Ronchi D, Fratiglioni L. The epidemiology of the dementias: an update. Curr Opin Psychiatry. 2007;20(4):380-385.
DOI: 10.1097/YCO.0b013e32816ebc7b

Rennemark M, Berggren T. Relationsships between work-staus and lesure lifestyle at the age of 60 years old. Eur J Ageing 2006;3:82-88
DOI: 10.1007/s10433-006-0029-x

Rennemark,M., Lindwall,M.,Halling, A, & Berglund, J. (2005) Relationships between physical activity and perceived qualities of life in old age: results from the Swedish national Study on Ageing and Care. Ageing and Mental health. 13,1,1-8.
DOI: 10.1080/13607860802154416

Renvert S, Berglund J, Opalinska T, Persson RE, Persson GR Heel DXA T-scores and panoramic radiographs in the prediction of hip and hand fractures J Clin Peridontology 2009;36(Suppl. 9):9

Renvert S, Persson R, Resebo J, Berglund J Forskning pågår - Fokus på sambandet munhälsa-allmänhälsa. Tandläkartidningen 2009;101(7):48-50

Roos V, Elmståhl S, Ingelsson E, Sundström J, Ärnlöv J, Lind L. Metabolic syndrome development during ageing - with special reference to obesity without the metabolic syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2016, Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 27804110

Sandin-Wranker L, Rennemark M, Elmståhl S, Berglund J. The influence of personality traits on perception of pain in older adults - Findings from the Swedish National Study on Aging and Care - Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2015;7:3-8

Schön, P., Lagergren, M., Kåreholt, I., Schön, P., Lagergren, M., Kareholt, I., & Schon, P. (2016). Rapid decrease in length of stay in institutional care for older people in Sweden between 2006 and 2012: results from a population-based study. In Health & Social Care in the Community (Vol. 24, Issue 5, pp. 631–638). https://doi.org/10.1111/hsc.12237
URN: urn:nbn:se:hj:diva-28848
DOI: 10.1111/hsc.12237

Steij-Stålbrand I, Svensson T, Elmståhl S, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective Health and Illness, Coping and Life Satisfaction in an 80-Year-Old Swedish Population. Implications for Mortality. Int J Behavioral Medicine, 2007; 14:173-180.
DOI: 10.1007/BF03000189

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Accidental falls, health-related quality of life and life satisfaction: A prospective study of the general elderly population. Arch Gerontol Geriatr. 2014 Jan-Feb;58(1):95-100. doi: 10.1016/j.archger.2013.07.006. Epub 2013 Aug 8.
Läs fulltext

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Both deterioration and improvement in activities of daily living are related to falls: A 6-year follow-up of the general elderly population study 'Good Aging in Skane' (GAS-SNAC). Clin Interv Aging. 2014 Oct 28;9:1839-46.
DOI: 10.2147/CIA.S70075

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Falls in the general elderly population: A 3- and 6-year follow-up of risk factors using data from the longitudinal population study ‘Good Aging in Skåne’" BMC Geriatr. 2013 Aug 7;13(1):81. [Epub ahead of print] MID: 23919320
Läs fulltext

Stenhagen M, Nordell E, Elmståhl S. Falls in elderly people: a multifactorial analysis of risk markers using data from the Swedish general population study 'Good Ageing in Skåne'. Aging Clin Exp Res. 2013 Apr;25(1):59-67. doi: 10.1007/s40520-013-0015-z. Epub 2013 Feb 21.
Läs fulltext

Sterner G, Elmståhl S, Frid A. Metformin treatment, renal function and lactic acidosis. A population based study. British J Diabetes Vascular Disease, 2012;12:227-231.

Stjernberg L, Berglund J, Halling A. Age and gender effect on the use of herbal medicine products and food supplements among the elderly. Scand J Prim Health Care 2006;24:50-55
DOI: 10.1080/02813130500475522

Szanto O, Montnemery P, Elmståhl S. Prevalence of airway obstruction in the elderly: results from a cross-sectional spirometric study of nine age cohorts between the ages of 60 and 93 years. Prim Care Respir J. 2010 Sep;19(3):231-6. .
Läs fulltext

The system of care for frail elderly persons - the case of Sweden. Aging Clinical and Experimental Research 14 (2002):252-257
DOI: 10.1007/BF03324447

Werner K, Elmståhl S, Christensson A, Pihlsgård M. Male sex and vascular risk factors affect cystatin-C derived renal function in older people without diabetes or overt vascular disease. Age and Ageing, 2014; 43 (3): 411-7.
Läs fulltext

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.
DOI: 10.1080/11038120510031743

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.

Werntoft, E., Hallberg, I.R, Edberg A-K. Older people's reasoning about age related prioritisation in health care. Nursing Ethics 2007; 14(3): 399-412.
DOI: 10.1177/0969733007075887

Westerbotn M, Hillerås P, Fastbom J, Agüero-Torres H. Pain reporting by very old Swedish community dwellers: the role of cognition and function. Aging Clin Exp Res 2008;20(1):40-46.
DOI: 10.1007/BF03324746

Wimo A, Elmståhl S, Fratiglioni L, Sjölund BM, Sköldunger A, Fagerström C, Berglund J, Lagergren M Formal and Informal Care of Community-Living Older People: A Population-Based Study from the Swedish National Study on Aging and Care. J Nutr Health Aging. 2017;21(1):17-24. doi: 10.1007/s12603-016-0747-5.
Läs fulltext

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. A 9-year follow-up of women and men reporting pain: Results from the Swedish National Study of Aging and Care - Blekinge (accepted), 2016

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. Relationship between pain and Quality of Life-Findings from the Swedish National Study on Aging and Care-Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2014;5:270-275.

Wranker, L. S., Elmståhl, S., & Ekström, H. (2018). Pain and alcohol : A comparison of two cohorts of 60 year old women and men: Findings from the Good Aging in Skåne study. In Scandinavian Journal of Pain (Vol. 18, Issue 4, pp. 611–620). https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0064
DOI: 10.1515/sjpain-2018-0064

Xu W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The effect of borderline diabetes on the risk of dementia and Alzheimer's disease. Diabetes 2007;56(1):211-216.
DOI: 10.2337/db06-0879

Visa mer.. (111)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Först publicerade dataset: 2014-01-10
Senast publicerade dataset: 2023-08-31