The Swedish National study on Aging and Care in Blekinge (SNAC-B)

SND-ID: ext0127-1.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden, SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Åtkomst till data via

Kontakt

Johan Sanmartin Berglund

johan.sanmartin.berglund@bth.se

Skapare/primärforskare

Johan Sanmartin Berglund - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för hälsa

Forskningshuvudman

Blekinge tekniska högskola - Institutionen för hälsa rorId

Diarienummer hos huvudman

BTH-6.2.1-0053-2021

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC- Blekinge
I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden baserat på data från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:
Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa, Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika, Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet, Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år, Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion. SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepar

... Visa mer..
Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC- Blekinge
I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden baserat på data från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:
Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa, Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika, Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet, Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år, Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion. SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepartementet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitet i Växjö. Samarbete finns med Landstinget Blekinge och med Karlskrona kommun.

Befolkningsdel:
Befolkningsstudien avser att ge information om vilken betydelse bland annat omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar har för hälsa och välbefinnande på äldre dagar. Genom tvärvetenskapliga undersökningar, intervjuer och enkäter som upprepas med tre eller sex års intervall kartläggs förändringar över tiden av såväl ohälsa, funktionsförmåga, psykiskt tillstånd, upplevd livskvalitet som sociala förhållanden och kontakter med vård- och omsorgssystemet. Under 2001-2003 genomfördes den första datainsamlingen inom befolkningsdelen i Blekinge, utifrån ett sampel om totalt 2312 individer. Då denna baslinjeundersökning slutförts hade 1402 personer i åldrarna 60-96 år genomgått undersökningen. I samplet avböjde 870 deltagande och 40 personer avled innan de var kallade till undersökning vilket motsvarande en total deltagarfrekvens på 61%. Flertal uppföljningar har därefter skett.

Vårdsystemdel:
Karlskrona kommuns Äldreförvaltning har ett behov av att öka kunskaperna om åldrandet och vården av de äldre för att inför framtiden kunna förbättra vård och omsorg för äldre personer. Under hösten 2009 startar därför SNAC, i samarbete med BTH, på uppdrag av Äldreförvaltningen, en forskningsstudie i Karlskrona om hur kommunens äldreomsorg är anpassad för de äldres behov. Undersökningen omfattar alla personer som har fyllt 65 år och som beviljats äldreomsorg av Äldreförvaltningen i Karlskrona eller har varaktig hemsjukvård eller rehabilitering. Datainsamling har genomförts vid flertal tillfällen.

Syfte:

Syftet är att ge information om vilken betydelse bland annat omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar har för hälsa och välbefinnande på äldre personer. Inom ramen för SNAC har SNAC-B bla speciellt inriktats på munhälsans betydelse för allmänhälsa Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer 60 år eller äldre, bosatta i Karlskrona kommun.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Karlskrona kommun

Geografisk beskrivning: Karlskrona kommun i Blekinge

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för hälsa

Etikprövning

Lund - dnr LU 604-00

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B.-M., & Thorslund, M. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). In Aging Clinical and Experimental Research (Vol. 16, Issue 2, pp. 158–168). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-8643
URN: urn:nbn:se:bth-8643
SwePub: oai:DiVA.org:bth-8643

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Johan Sanmartin Berglund

johan.sanmartin.berglund@bth.se

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog